*****

חוות דעת והמלצות

193099

חוות דעת ודירוגים אמינים ובדוקים באתר

1 מחירונים

מחירונים מעודכנים בכל התחומים

מחירון קופות חולים
מחירון קופות חולים
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 31 עד 39 95.71
 • מכבי שלי - גיל 30 עד 45 116.39
 • ביקור רופא ראשוני - כללית ללא עלות
 • ביקור אצל רופא שניוני - כללית 24
 • ביקור במכונים - כללית 33
 • ביקור במרפאות חוץ - כללית 33
 • תקרה משפחתית לרבעון - כללית 197
 • תקרה משפחתית רבעונית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - כללית 99
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - כללית 312
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - כללית 156
 • סדרת טיפולי פיזיותרפיה - כללית 33
 • טיפול במכוני הפרעה בתקשורת (לא התפתחות הילד) - כללית 30
 • בדיקת רופא לרישוי כלי יריה ולבדיקת רישיון נהיגה - כללית 110
 • בדיקת רופא לרישוי כלי יריה ולבדיקת רישיון נהיגה מגיל 70- כללית 55
 • הנפקת אישור/ תעודה רפואית להוצאת רישיון לשייט - כללית 106
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - כללית 13
 • בדיקת משטח צוואר הרחם - כללית 95
 • הכנסת התקן תוך רחמי - כללית 285
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - כללית 17
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - כללית 17
 • כללית מושלם - עד גיל 18 5.5
 • כללית מושלם - גיל 18 15.35
 • כללית מושלם - גיל 19 עד 30 34.53
 • כללית מושלם - גיל 31 עד 39 48.08
 • כללית מושלם - גיל 40 עד 49 55.40
 • כללית מושלם - גיל 50 עד 59 58.31
 • כללית מושלם - גיל 60 עד 64 62.68
 • כללית מושלם - גיל 65 עד 69 69.06
 • כללית מושלם - גיל 70 ומעלה 70.95
 • כללית פלטינום - עד גיל 18 22.17
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 18 29.85
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 19 עד 30 74.83
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 40 עד 49 105.2
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 50 עד 59 115.88
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 60 עד 64 133.53
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 65 עד 69 159.17
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 70 ומעלה 165.22
 • ביקור רופא ראשוני ברבעון - מכבי ללא עלות
 • ביקור רופא שניוני ברבעון - מכבי 27
 • ביקור במרפאות חוץ - מכבי 32
 • ביקור במכונים - מכבי 32
 • ביקור במכוני פיזיותרפיה - מכבי 33
 • תקרה משפחתית לרבעון - מכבי 209
 • תקרה משפחתית רבעונית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - מכבי 104
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - מכבי 298
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - מכבי 149
 • העברה מרופא לרופא במהלך רבעון - מכבי 27
 • ביקור במכוני הפרעה בתקשורת ברבעון - מכבי 33
 • חיסון נגד אלרגיה דיסנסיטזציה - מכבי 33
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - מכבי 12
 • הנפקת תעודה רפואית - מכבי 106
 • הנפקת אישור/ תעודה רפואית להוצאת רישיון לשייט - מכבי 106
 • הכנסת התקן תוך רחמי - מכבי 284
 • בדיקת משטח צוואר הרחם - מכבי 95
 • קבוצות קידום בריאות - מכבי 29
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - מכבי 16
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - מכבי 16
 • מכבי מגן כסף - עד גיל 17 4.83
 • מכבי מגן כסף - גיל 18 עד 24 21.93
 • מכבי מגן כסף - גיל 25 עד 29 22
 • מכבי מגן כסף - גיל 30 עד 45 40.09
 • מכבי מגן כסף - גיל 46 עד 60 40.22
 • מכבי מגן כסף - גיל 61 עד 70 41.46
 • מכבי מגן כסף - מעל גיל 71 42.03
 • מכבי מגן זהב - עד גיל 17 21.64
 • מכבי מגן זהב - גיל 18 עד 24 40.2
 • מכבי מגן זהב - גיל 25 עד 29 53.51
 • מכבי מגן זהב - גיל 30 עד 45 72.22
 • מכבי מגן זהב - גיל 46 עד 60 79.45
 • מכבי מגן זהב - גיל 61 עד 70 98.97
 • מכבי מגן זהב - גיל 71 ומעלה 108.21
 • מכבי שלי - עד גיל 17 40
 • מכבי שלי - גיל 18 עד 24 82.37
 • מכבי שלי - גיל 25 עד 29 95.68
 • מכבי שלי - גיל 46 עד 60 120.11
 • מכבי שלי - גיל 61 עד 70 145.15
 • מכבי שלי - גיל 71 ומעלה 148.87
 • ביקור רופא ראשוני ברבעון - מאוחדת ללא עלות
 • ביקור רופא שניוני ברבעון - מאוחדת 26
 • ביקור במרפאות חוץ - מאוחדת 33
 • ביקור במכונים - מאוחדת 33
 • ביקור במכוני פיזיותרפיה - מאוחדת 32
 • תקרה משפחתית לרבעון - מאוחדת 230
 • תקרה משפחתית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - מאוחדת 115
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - מאוחדת 361
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - מאוחדת 181
 • טיפול במכוני הפרעה בתקשורת (לא התפתחות הילד) - מאוחדת 29
 • ביקור בית על ידי רופא - מאוחדת 107
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - מאוחדת 16
 • הנפקת תעודה רפואית - מאוחדת 107
 • הכנסת התקן תוך רחמי 284
 • קבוצות קידום בריאות - מאוחדת 29
 • בדיקת משטח צוואר הרחם 91
 • העברה מרופא לרופא במהלך רבעון - מאוחדת 26
 • ביקור במוקד בשעות הלילה - מאוחדת 85
 • ביקור בית מעבר לשעות הפעילות - מאוחדת 164
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - מאוחדת 16
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - מאוחדת 16
 • מאוחדת עדיף - גיל 25 עד 30 53
 • מאוחדת עדיף - גיל 30 עד 55 70.5
 • מאוחדת עדיף - מעל גיל 55 83.5
 • מאוחדת עדיף - משפחה כולל כל הילדים עד גיל 18 122
 • מאוחדת עדיף - משפחה אשר אחד מבני הזוג מעל גיל 55 129.5
 • מאוחדת שיא - עד גיל 25 13
 • מאוחדת שיא - גיל 25 עד 30 34
 • מאוחדת שיא - גיל 30 עד 40 42
 • מאוחדת שיא - גיל 40 עד 50 60
 • מאוחדת שיא - גיל 50 עד 60 76
 • מאוחדת שיא - גיל 60 עד 70 94.5
 • מאוחדת שיא - גיל 70 עד 80 118
 • מאוחדת שיא -מעל גיל 80 127
 • ביקור רופא ראשוני ברבעון - לאומית ללא עלות
 • ביקור רופא שניוני ברבעון - לאומית 33
 • ביקור במרפאות חוץ - לאומית 33
 • ביקור במכונים - לאומית 33
 • תקרה משפחתית לרבעון - לאומית 246
 • תקרה משפחתית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - לאומית 123
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - לאומית 361
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - לאומית 181
 • ביקור במכוני פיזיותרפיה - לאומית 32
 • ביקור במכוני הפרעה בתקשורת ברבעון - לאומית 30
 • חיסון נגד אלרגיה דיסנסיטזציה - לאומית 29
 • הנפקת תעודה רפואית - לאומית 106
 • קבוצת קידום בריאות - לאומית 29
 • בדיקת משטח צוואר הרחם - לאומית 93
 • הכנסת התקן תוך רחמי - לאומית 285
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - לאומית 12
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - לאומית 16
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - לאומית 16
 • לאומית כסף - עד גיל 18 8.09
 • לאומית כסף - גיל 18-29.5 19.46
 • לאומית כסף - גיל 29.5 עד 34.5 26.01
 • לאומית כסף - גיל 34.5 עד 39.5 27.44
 • לאומית כסף - גיל 39.5 עד 44.5 28.64
 • לאומית כסף - גיל 44.5 עד 50.5 29.47
 • לאומית כסף - גיל 50.5 עד 59.5 32.36
 • לאומית כסף - גיל 59.5 עד 64.5 34.07
 • לאומית כסף - גיל 64.5 עד 69.5 38.19
 • לאומית כסף - גיל 69.5 ומעלה 39.39
 • לאומית זהב - עד גיל 18 17
 • לאומית זהב - גיל 18 עד 24.5 25.47
 • לאומית זהב - גיל 25 עד 29 55.82
 • לאומית זהב - גיל 30-34 65.91
 • לאומית זהב - גיל 35 עד 39 72.92
 • לאומית זהב - גיל 40 עד 44 85.74
 • לאומית זהב - גיל 45 עד 49 92.88
 • לאומית זהב - גיל 50 93.14
 • לאומית זהב - גיל 51 103.13
 • לאומית זהב - גיל 52 106.24
 • לאומית זהב - גיל 53 109.72
 • לאומית זהב - גיל 54 עד 64 110.77
 • לאומית זהב - מגיל 65 עד 69 110.78
 • לאומית זהב - מעל גיל 70 110.77
 • ביקור בית של רופא כאשר המרפאה פתוחה 20
 • ביקור בית של רופא כאשר המרפאה סגורה 85
 • שירותי חירום מבוגרים כאשר המרפאה סגורה 85
 • אשפוז סיעוד מורכב 125
 • בדיקת חלבון עוברי (טרום לידתי) 59
 • טיפולים פארארפואים בהתפתחות הילד 30
 • טיפולי פוריות - תשלום בעד פרגונל 198
 • מימון שהייה בים המלח לחולי פסוריאזיס 277
 • מימון מכשירי שמיעה למבוטחים בני 18-65 - המחיר לאוזן אחת 1,025
 • מימון מכשירי שמיעה למבוטחים מעיל גיל 65 - המחיר לאוזן אחת 3,494
 • תקרת תשלום עבור מזון תרופתי 694
 • שרותי רפואת שיניים לילדים 47 - 23
 • שרותי רפואת שיניים לילדים - עזרה ראשונה 23
 • בדיקת שקיפות עורפית 43
 • ניקוז ריאות לחולי לייפת כיסתית (CF) 109
 • טיפול פסיכותרפי - טיפול ראשון 56
 • טיפול פסיכותרפי - מעבר לטיפול ראשון 134
 • טיפול פסיכותרפי - טיפול קבוצתי 61
מחירון טכנאי גז
מחירון טכנאי גז
 • ביקור טכנאי גז 250 - 150
 • מחמם מים בגז 5,000 - 2,000
 • בלון גז קטן 180 - 100
 • התקנת נקודת גז - 2 מטר 500 - 250
 • תיקון טיימר דיגיטלי בתנור 700 - 400
 • התקנת מונה גז ביתי 400 - 150
 • התקנת גלאי גז 3,000 - 2,000
 • חיבור מייבש כביסה גז 300 - 150
 • בדיקת גז תקופתית 350 - 150
 • התקנת מחמם מים בגז 1,600 - 700
 • התקנת מחמם מים בגז כולל המכשיר 6,000 - 2,600
 • תיקון מחמם מים בגז 500 - 250
 • בלון גז גדול 900 - 400
 • התקנת בלון גז 700 - 300
 • התקנת 2 בלוני גז 1,200 - 400
 • הזזת בלון גז 400 - 200
 • התקנת נקודת גז - 3.5 מטר 750 - 350
 • התקנת נקודת גז - 5 מטר 1,000 - 400
 • התקנת נקודת גז - 10 מטר 1,200 - 500
 • התקנת נקודת גז - כל מטר צנרת נוסף 80 - 40
 • צינור נחושת מושחל - מחיר למטר רץ 75 - 40
 • התקנת 2 נקודות גז - עד 3 מטר 800 - 350
 • התקנת נקודת גז לגריל 600 - 300
 • לכל העסקים בתחום התקנת נקודות גז
 • החלפת ברזי גז 300 - 150
 • העתקת ברז גז, עד 1 מטר צנרת 300 - 180
 • העתקת ברז גז, עד 4 מטר צנרת 500 - 200
 • לכל העסקים בתחום החלפת ברזי גז
 • ביקור טכנאי תנורים 300 - 150
 • החלפת טיימר דיגיטלי בתנור בסיסי 1,000 - 700
 • החלפת טיימר דיגיטלי בתנור יוקרתי 1,800 - 1,000
 • ביטול טיימר בתנור 250 - 150
 • תיקון כרטיס פיקוד בתנור 800 - 500
 • החלפת אטם לדלת לתנור 500 - 250
 • החלפת תרמוסטט לתנור 500 - 250
 • החלפת תרמוסטט ביטחון לתנור 500 - 200
 • החלפת צירים או קפיצים לתנור 1,000 - 400
 • החלפת גוף חימום לאפייה בתנור 600 - 250
 • החלפת גוף חימום לגריל בתנור 800 - 350
 • החלפת מאוורר טורבו לתנור 500 - 300
 • החלפת מערכת אוורור קדמי לתנור 600 - 400
 • החלפת בורר תוכניות בתנור 800 - 350
 • החלפת זכוכית קדמית לדלת תנור 1,000 - 500
 • החלפת זכוכית פנימית לדלת תנור 800 - 350
 • החלפת מנורת תאורה 300 מעלות 250 - 100
מחירון חשמאלים
מחירון חשמאלים
 • בדיקת הארקה 600 - 250
 • התקנת מאוורר תקרה 600 - 250
 • החלפת לוח חשמל 3,000 - 1,200
 • התקנת שעון לדוד 450 - 250
 • התקנת גוף תאורה 300 - 120
 • ביקור חשמלאי 300 - 150
 • ביקור חשמלאי בסופי שבוע וחגים 750 - 300
 • בדיקת תקינות מערכת החשמל 650 - 250
 • הכנה לביקורת חברת חשמל 2,500 - 1,000
 • הארקה יסוד לבניין 3,000 - 1,000
 • הגדלת חיבור חשמל 4,000 - 2,000
 • התקנת מונה חשמל דיגיטלי 800 - 400
 • התקנה מונה חשמל דיגטלי תלת פאזי 1,000 - 500
 • התקנת לוח חשמל 2,500 - 1,000
 • התקנת לוח חשמל - תלת פאזי 3,500 - 1,500
 • התקנת נקודת תאורה 450 - 250
 • התקנת ספוט 200 - 80
 • התקנת ספוט בגינה 300 - 120
 • לכל העסקים בתחום התקנת גופי תאורה
 • איתור תקלת חשמל 600 - 300
 • החלפת פקק בארון חשמל 350 - 150
 • החלפת חוטי חשמל 400 - 200
 • החלפת פיוז בארון חשמל 350 - 150
 • החלפת שקע חשמל 350 - 150
 • החלפת שקע חשמל - תלת פאזי 600 - 250
 • הזזת נקודת חשמל - ללא חציבה 700 - 300
 • הזזת נקודת חשמל - כולל חציבה 700 - 350
 • התקנת נקודת חשמל - חיווט חיצוני 700 - 300
 • התקנת נקודת חשמל - תעלת פלסטיק 800 - 350
 • התקנת נקודת חשמל - קיר גבס 600 - 300
 • התקנת נקודת חשמל - קיר בלוקים 600 - 250
 • התקנת נקודת חשמל תלת פאזי 1,000 - 400
 • התקנת שקע כוח ללא חציבה 800 - 350
 • התקנת שקע כוח כולל חציבה 750 - 350
 • התקנת נקודת חשמל למזגן 1,200 - 500
 • לכל העסקים בתחום התקנת נקודות חשמל
 • החלפת ממסר פחת 650 - 350
 • החלפת ממסר פחת - תלת פאזי 700 - 350
 • החלפת מפסק זרם ראשי 480 - 250
 • החלפת מפסק זרם ראשי - תלת פאזי 700 - 350
 • החלפת מאמ"ת 450 - 200
 • החלפת מפסק יחיד 350 - 150
 • החלפת מפסק כפול 350 - 150
 • החלפת מפסק לתריס חשמלי 400 - 200
 • החלפת מפסק מוגן מים 450 - 200
 • החלפת מפסק כפול מוגן מים 450 - 250
 • החלפת מפסק לדוד 550 - 250
 • התקנת מפסק חדר מדרגות 450 - 250
 • התקנת מפסק אוטומט חדר מדרגות 600 - 250
 • התקנת פעמון דלת 600 - 250
 • התקנת קו תקשורת או קו רשת 450 - 250
 • הכנת תשתית לדלת חשמלית 600 - 250
 • חיבור מנוע לנקודת חשמל 500 - 250
 • הכנת נקודת חשמל למדיח 500 - 250
 • התקנת תנור אמבטיה עם מפסק חיצוני 1,000 - 450
 • התקנת שעון שבת 550 - 250
מחירון איטום
מחירון איטום
 • איטום גג בחומר איטום אקרילי 60 - 30
 • איטום גג בחומר פולימרי - עד 50 מ"ר 100 - 45
 • איטום גג בחומר פולימרי - מעל 50 מ"ר 60 - 30
 • איטום גג מרוצף עם חומרי אטימה פליאוריטנים ארומטיים 150 - 90
 • איטום ביריעות ביטומניות 10-40 מ"ר - 4 מ"מ 110 - 70
 • איטום ביריעות ביטומניות 10-40 מ"ר - 5 מ"מ 105 - 70
 • איטום ביריעות ביטומניות 40-100 מ"ר - 4 מ"מ 100 - 65
 • איטום ביריעות ביטומניות 40-100 מ"ר - 5 מ"מ 100 - 70
 • איטום ביריעות ביטומניות 100-200 מ"ר - 5 מ"מ 90 - 60
 • איטום ביריעות ביטומניות מעל 200 מ"ר - 4 מ"מ 90 - 60
 • איטום ביריעות ביטומניות מעל 200 מ"ר - 5 מ"מ 85 - 60
 • רולקות חיזוק 35 - 15
 • חיזוק רולקות עם סרגל אלומיניום 40 - 20
 • תיקון מקומי ביריעה ביטומנית 1,500 - 550
 • לצפייה בקבלני איטום ביריעות ביטומניות לחצו כאן
 • יציקת בטקל - גג עד 100 מ"ר 65 - 40
 • יציקת בטקל - גג מעל 100 מ"ר 65 - 35
 • זיפות גג עד 40 מ"ר - גג שלם 4,000 - 3,500
 • זיפות גג 40-100 מ"ר - גג שלם 6,000 - 3,500
 • זיפות גג - 100-200 מ"ר 70 - 30
 • זיפות גג - מעל 200 מ"ר 50 - 25
 • תיקון מקומי בזפת חם 1,000 - 500
 • מריחת פריימר 10 - 5
 • סיוד גג - עד 40 מ"ר - גג שלם 1,000 - 500
 • סיוד גג - 40-100 מ"ר 7 - 3
 • סיוד גג - מעל 100 מ"ר 7 - 3
 • איטום קירות חיצוניים בהתזה - קיר אחד 2,000 - 1,000
 • לרשימת קבלני איטום בהתזה לחצו כאן
 • איטום קירות חיצוניים בסנפלינג 2,000 - 1,500
 • איטום רצפת מרתף 130 - 75
 • איטום מרתף - קירות חיצוניים 150 - 100
 • איטום קירות מרתף - התזה חד רכיבית 100 - 85
 • איטום קירות מרתף - התזה דו רכיבית 130 - 55
 • איטום תפר התפשטות בקיר 300 - 120
 • איטום תפר התפשטות בגג 300 - 100
 • איטום חלון אלומיניום - תיקון פשוט 800 - 300
 • איטום חלון אלומיניום - תיקון מורכב 2,000 - 800
 • איטום חדר אמבטיה 3,000 - 1,200
 • איטום אדניות 500 - 200
 • איטום מרפסת מרוצפת 150 - 90
מחירון חדר בריחה
מחירון חדר בריחה
 • חדר בריחה לשלושה ילדים 360 - 220
 • חדר בריחה לארבעה ילדים 420 - 300
 • חדר בריחה לחמישה ילדים 550 - 350
 • חדר בריחה לזוג שחקנים 270 - 180
 • חדר בריחה לשלושה שחקנים 350 - 250
 • חדר בריחה לארבעה שחקנים 440 - 310
 • חדר בריחה לחמישה שחקנים 500 - 360
 • חדר בריחה לשישה שחקנים 540 - 410
 • חדר בריחה לשבעה שחקנים 650 - 480
 • חדר בריחה לשני שחקנים בסופ"ש 300 - 220
 • חדר בריחה לשלושה שחקנים בסופ"ש 360 - 290
 • חדר בריחה לארבעה שחקנים בסופ"ש 460 - 350
 • חדר בריחה לחמישה שחקנים בסופ"ש 550 - 400
 • חדר בריחה לשישה שחקנים בסופ"ש 600 - 450
 • חדר בריחה לשבעה אנשים בסופ"ש 700 - 550
 • הנחה לחיילים וסטודנטים % 15 - 10
 • הנחה לילדים מתחת לגיל 13 % 20 - 10
חזור מעלה