במחירון נוטריונים באתר דפי זהב תוכלו למצוא את טווח המחירים עבור שירותי נוטריון, בהתאם למחירון שפרסם משרד המשפטים לשנת 2018, לא כולל מע"מ. רכיבי המחירון מאפשרים לכם לדעת מהו התעריף שיגבה מכם עורך דין נוטריון עבור אישור נוטריוני או עבור אימות חתימה; לגלות כמה יעלה לכם תרגום משפטי או אישור העתק נוטריוני וגם לבדוק מהי עלות אישור הסכם ממון, אישור צוואה, ביטול ייפוי כוח ועוד ועוד. יש לציין כי חתימת הנוטריון נותנת גושפנקה חוקית בדבר נכונותם ותקפותם של מסמכים.
תפקידו של נוטריון הוא לאמת נכונות תרגום מסמכים. מחיר תרגום נוטריוני מורכב מעלות תרגום המסמך, אותו מבצע מתרגם מוסמך ואימות התרגום על ידי נוטריון


תעריפי השירותים הנוטריונים המופיעים במחירון זה, הם מחירים המחייבים את הנוטריונים ונקבעו על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט - 1978 .התעריפים מתעדכנים פעם בשנה על ידי משרד המשפטים בהתאם למדד המחירים לצרכן. המחירים מעודכנים נכון לשנת 2018 ואינם כוללים מע"מ.

אימות חתימה

 • אימות חתימה המחיר לאימות יחיד, כחותם ראשון 164
 • אימות חתימה נוספת המחיר לכל חתימה נוספת על אותו מסמך 65
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך 65
 • אימות חתימה על העתק של מסמך סכום זה נוסף על סכום אימות החתימה 65

אישור העתקים

 • אישור העתק נוטריוני המחיר לעמוד הראשון של מסמך מצולם 65
 • אישור העתק נוטריוני - לכל עמוד נוסף 5
 • אישור העתק צילומי נוסף המחיר לכל אישור נוסף לאישור הראשון 21
 • אישור העתק צילומי נוסף - לכל עמוד נוסף 5

אישור תרגום נוטריוני

 • אישור תרגום נוטריוני המחיר למאה המילים הראשונות שבתרגום, התרגום הנוטריוני מבוצע על ידי מתרגם ואינו כלול במחיר 207
 • אישור תרגום נוטריוני - לכל 100 מילים עד 1000 מילים התרגום הנוטריוני מבוצע על ידי מתרגם ואינו כלול במחיר 164
 • אישור תרגום נוטריוני - לכל 100 מילים מעל 1000 מילים התרגום הנוטריוני מבוצע על ידי מתרגם ואינו כלול במחיר 79
 • תוספת אישור נוטריוני בשפה זרה שפה זרה הינה כל שפה מלבד אנגלית או ערבית 87
 • אישור נכונות תרגום נוסף 65

אישור צוואות

 • אישור צוואה לחותם ראשון 239
 • אישור צוואה לכל חותם נוסף 122
 • אישור צוואה נוסף 73
 • תרגום צוואה לצורך אישורה מחצית מהשכר של תרגום מסמך % 50

אימות תצהירים

 • אימות תצהיר למצהיר ראשון 166
 • אימות תצהיר - לכל מצהיר נוסף 66
 • אישור נוסף לתצהיר המחיר לכל אישור נוסף לאותו תצהיר 65
 • תרגום תצהיר לצורך אישור תצהיר מחצית מהשכר של תרגום מסמך % 50

העדת מסמך סחיר

 • העדה של מסמך סחיר עד 76,800 ש"ח המחיר אינו כולל הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה 1,048
 • העדה של מסמך סחיר מעל 76,800 ש"ח המחיר אינו כולל הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה 2,243

ייפוי כוח נוטריוני

 • ייפוי כוח נוטריוני המחיר של יפוי כוח נוטריוני זהה לייפוי כוח לבנק לצורך לקיחת משכנתא, בתוספת 66 שקלים באם יש צורך בייפוי כוח לשני בני הזוג 164
 • ביטול יפוי כוח 176
 • הוצאת העתק מאושר של ביטול יפוי הכוח 63
 • הוצאת העתק נוסף של ביטול יפוי הכוח 63

אישור הסכם ממון

 • אישור הסכם ממון 364
 • תרגום הסכם ממון לצורך אישורו מחצית מהשכר של תרגום מסמך % 50
 • העתק של אישור הסכם ממון 63

פעולות נוספות של נוטריון

 • אישור חיים אישור נוטריוני שאדם פלוני נמצא בחיים 164
 • פעולות אחרות של נוטריון כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות ושלא נקבע לה שכר בתקנות 264
 • פעולות הנעשות מחוץ למשרד המחיר לשעה הראשונה או לחלק ממנה 533
 • פעולות הנעשות מחוץ למשרד - לכל מחצית שעה נוספת 164
 • שירות הניתן בשעות הערב או ימי מנוחה לשכר הנוטריון ייווסף שיעור של 50% למחיר השירות הניתן % 150

אגרת נוטריון

 • אגרת נוטריון - אגרה לפני התחלת הכהונה כנוטריון המחיר משולם על ידי הנוטריון כאגרה שנתית, עד גיל 70. נוטריון מעל גיל 70 משלם שליש ממחיר האגרה 1,024
 • אגרת נוטריון - אגרה שנתית 1,024
 • אגרת נוטריון - אגרה שנתית לאדם מעל גיל 70 אדם מעל גיל 70 ישלם שליש מסכום האגרה השנתית 0.333333333333333
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

חזור מעלה