אינדקס מספרי חירום - zap דפי זהב

מוקדי רפואה דחופה - ניתן לברר במוקד הטלפוני