438,456 עסקים | 234,459 חוות דעת
כתבות בנושא מרצים - תמונת אווירה

מיקסומיה-תורת הטבע השלמה מוכיחה את התגלית המדהימה בהיסטוריה: אין זמן בטבע והוא אשליה שהמציא האדם.

ההוכחה כי אין זמן כיוון שהטבע קופץ קוונטית ללא זמן, תוצאתה המיידית היא הפרכת חוקי אינשטיין, ניוטון, חוקי הכבידה והקוונטים וכל חוקי הפיזיקה, ומצד שני הוכחת "הכוח המאוחד", וכי הטבע הוא אורגניזם חי כולל הדומם. את התדהמה והזעזוע לעולם כולו, לא רק המדעי, הצליח לבצע כלכלן וסוציולוג ישראלי משום שלא דבק בשיטת ההנחות בפיזיקה.

שם עמוק בסודות הכמוסים של הטבע, אני מוכיח כי קיימים אגידי Z0 הקטנים ביותר בטבע הלא מאובחנים לעולם, בגודל 10-40 גרם, שמהירותם >> C (האור), אותם ניתן להוכיח רק באמצעות הוכחות במתמטיקה חדישה שפיתחתי: "מתמטיקת אגידי הטבע". היות ואינשטיין ביסס היחסות על הזמן, היא מופרכת בשורש. אשליית הזמן מקורה בחיבור רציף של 30 תמונות בשנייה בעוד הטבע פועל על מאות אלפי תמונות בדידות של סיבה ותוצאה ללא זמן. בכך מתנפץ מסך האשליה ומוכח שאנו חיים בלה-לה-לנד. עכשיו נוכל להגיע לכוכבים רחוקים תוך שניות, כמעט ללא זמן. 
מיקסומיה מאחדת את הטבע כולו וממנה נגזרים כל המדעים, ללא פרדוקסים וסתירות. אך, היהלום שבכתר הוא כי זמירי מוכיח שקפיצות קוונטיות דורשות חיכוך ואנרגיה שהוא בסיס הקמת הטבע ובכך מוכיח זמירי כי האמנ"ה (האינטליגנציה המנהלת העליונה) היא שהקימה את הטבע בדרך מדעית באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע ולטבע מטרה והיא מיקסום הרווחה באמצעות מיקסום אנרגיית הטבע. בכך מופרך הדרוויניזם בשורש.
 
מדוע אף פיזיקאי לא הוכיח כי הזמן הוא אשליה שהמציא האדם?
עד כה לא הצליח שום מדען להוכיח אם קיימת רציפות של הטבע, או אי רציפות - למרות שזהו בסיס הטבע עליו מושתת המדע כולו. בפועל, הנחת הרציפות היא בסיס של כל המדעים (למעט חריגים). הטיעון של הפיזיקאים הוא כי אין לכך שום חשיבות פרקטית, כי מדובר בגדלים קטנטנים הפוך לאמת. ניוטון הדתי, טען שלא ניתן להוכיח את חוקי טבע שברא האל שהם מעל ומעבר להשגת האדם. זוהי טעות קשה שגרמה לבחור בניסויים אמפיריים במקום לעסוק בחוקי הטבע, שהראשון בהם הוא חוק אי הרציפות בטבע, המוכיח כי אין זמן בטבע – שהיה משנה את האנושות כבר אז, בעשרות מונים בכל המישורים, טכנולוגי, חברתי, ערכי, כלכלי ואנושי. טענת הפיזיקאים: "עובדה שהמדע התקדם מאז ניוטון בצורה מרשימה - ולשיטת ההנחות והניסויים האמפיריים הישגים גדולים ביותר", מופרכת ביחס לאלטרנטיבה שכן, אינה מדויקת, גרמה לבזבוז משאבים עצום, טכנית לא אפשרה להגיע ליסודות הטבע.
 
מהי "מיקסומיה" - תורת הטבע השלמה? מה היא טוענת?
במסגרת גישת "מיקסומיה" אותה גיליתי ופיתחתי, הוכחתי כי הנחת רציפות הטבע היא הטעות האיומה וההרסנית ביותר במדע אשר גרמה לנפילה הגדולה ביותר - חברתית, אנושית ומוסרית וגם טכנולוגית ביחס לאלטרנטיבה, ורק עכשיו היא מתגלה לאנושות. אין אפשרות להוכיח את רציפות הטבע, כי היא פשוט לא נכונה. רק את אי רציפות הטבע ניתן להוכיח. 
הטבע חייב לנוע בקפיצות קוונטיות - ללא זמן. הזמן הוא המצאת האדם, ולכן אין הוא סיבה לכלום. אין זמן בטבע, אלא רק סיבה ותוצאה. תורת מיקסומיה בנויה מהוכחות בלבד - אשר בסיסן 7 חוקי יסוד הטבע.
הטבע מעצם קיומו זקוק להוכחות מדעיות של חוקי יסוד הטבע שאפשרו הקמתו - ולא לניסויים אמפיריים שלעולם לא מוכיחים כלום, בהתבססם על הנחות ואקסיומות מתחלפות, התלויות בפיזיקאים המכירים בחלקיקים רק אם הם מצליחים לאבחנם ועוסקים רק במסה החיצונית במקום בפנימיות המסה, שם נמצאת המציאות האמיתית של הטבע. 
 
מהי מערכת הייחוס של מיקסומיה?
מערכת הייחוס של מיקסומיה היא הטבע המוחלט אשר איננו תלוי במוגבלות האדם ובהתקדמות הטכנולוגית המכירה בחלקיקים רק אם הם מאובחנים. יש להתחיל את המדע "מלמעלה למטה": מחוקי יסוד הטבע - מההוכחות; ולא "מלמטה למעלה", כלומר בטבע הקיים, שם נזקקים הפיזיקאים, המתמטיקאים והפילוסופים להנחות ואקסיומות, היוצרות שסע במדעים השונים ופרדוקסים, המפלגים את המדע. 
 
כיצד נעשית אפוא הוכחת אי רציפות הטבע וההוכחה כי אין זמן בטבע?
להוכחת אי רציפות הטבע שהיא הבסיס לכך כי אין זמן בטבע, אין צורך לדעת פיזיקה או מתמטיקה; לשם כך, די בראש ובמחשבה פתוחים. זה הכל - וזה הרבה מאד. ניתן להוכיח בדרך מתמטית שלמה, בהתבסס על הגדרת רציפות של המתמטיקאי הצרפתי הידוע אוגוסטין קושי (כנראה הדקדקן ביותר, שדעתו מקובלת על כל המדענים בעולם), כי קושי סותר את עצמו - ומעצם הגדרתו לרציפות נובע בהכרח כי אין טבע. 
מתוך הגדרת קושי לרציפות נובע בדיוק ההיפך: הרציפות לפי דרך הגדרתו מוכיחה כי אין אפשרות תנועה בטבע - ולכן הטבע אינו קיים. את ההוכחה הפורמאלית ועוד ניתן למצוא במשפטים 1- 6 במאמר באתר מיקסומיה. 
 
נניח כי קיימת נקודת התחלה A ואתם נעים לנקודה B. לכן, לכל נקודה G0 ביניהם נוכל תמיד למצוא נקודה  יותר קרובה ל-A, נניח G1,   ואח"כ ביניהן G2  וכך הלאה עד אינסוף - וכך ההפרש  ל-A יילך ויקטן לכיוון האפס (0) וישאף אחרי אינסוף פעמים לגבול שהוא נקודת ההתחלה A. כלומר, תמיד תימצא שארית ולכן לעולם לא נגיע לגבול. זוהי החלקת מציאות מדעית - ומכאן אין אפשרות לרציפות בפועל. זו הסיבה להנחה ולא להוכחה. 
אך המצב גרוע יותר: קושי וכך לפניו ניוטון ולייבניץ, ממציאי החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי (חדו"א) פעלו תמיד מהסוף B להתחלה A. אך המציאות מתחילה תמיד בצעד או תנועה קדימה מ-A ל-B. לכן, אם לפי שיטת קושי (ניוטון ולייבניץ) כל צעד מקטינים יותר ויותר, אין אפשרות ליצור תנועה קדימה מנקודת התחלה A כי תמיד יש צעד או תנועה יותר קטנים. לכן, אין אפשרות לשום תנועה משום נקודה בטבע - ומכאן שאין אפשרות קיום לטבע. אבל, עובדה היא שקיים טבע - ולכן זוהי הוכחה שאינה ניתנת לסתירה כי אין אפשרות לרציפות בטבע, אלא, קיימת אי רציפות בטבע. כלומר, יש להיפרד/להתנתק מהאפס לחלוטין. סיום הוכחה. 
 
מה המשך ההוכחה של תורת מיקסומיה?
במשפט 2 מוכח כי מעצם קיום הטבע חייבת בפועל להיות התנועה הקטנה ביותרK , כי אחרת אין טבע. במשפט 3 מוכח כי התנועה הקטנה ביותר (השונה לכל אגיד בטבע) חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן. זה שונה לחלוטין מתנועה במהירות אינסופית שאינה קיימת בטבע. 
תנועה קוונטית ללא זמן פירושה החד משמעי הוא כי חלקיק a  הנע מנקודה A לנקודה B בשעה 12.00 בדיוק ייראה באותה שעה 12.00 בדיוק גם בנקודה A וגם בנקודה B - וזו לא בעיה של אי דיוק שעונים! אין זמן בטבע, אלא: סיבה ותוצאה בלבד: תנועה - שהייה- תנועה- שהייה וכך הלאה, לכל אגידי הטבע. השהייה יוצרת את אשליית "הזמן האנושי" הסובייקטיבי, אותה אוכיח. 
הפיזיקאים מאמינים כי במפץ הגדול החל הזמן. הם מסכימים כי מאורעות הטבע קודמים לזמן ויוצרים אותו, וגם אם קיימים "יחידות זמן" בתוכן הן רציפות. לפיכך, גם כאן ניתן להוכיח בשיטת קושי לעיל ובדרך זהה כי תמיד יש זמן זעיר יותר ולכן אין אפשרות לקיום הטבע בהנחת רציפות הזמן.
 
איך נוצרת אשליית הזמן למרות שאין זמן בטבע? זהו סוד טבע גדול ומפתיע.
 
מיקסומיה מוכיחה (משפט 9) כי האגיד (החלקיק/מסה)  Z0  הוא הקטן ביותר בטבע והוא אגיד לא מאובחן (אל"מ) לנצח, מהם נבנה הטבע לפי משפט 11. רק אגידי Z0 קופצים קוונטית ללא זמן, ואותם ניתן להוכיח בלבד, כי שום ניסוי לא יגלה אותם, גם בגלל שמהירותם>> ממהירות האור כמוכח במשפטים 41 -43 באתר. הם הבונים את הטבע ורק בהתגבשותם ניתן לאבחנם. האדם מקים בפנימיותו כ-30 תמונות בשנייה ומאבחנן מתוך מאות אלפים בשנייה ומקימן בצבר, כך שהתמונות אינן רציפות אלא, נבנות בתוכו בדיוק כסרט קולנוע, באופן בדיד. בגלל שהאדם אינו מאבחן ואינו מודע לאגידי Z0, רק להתאגדותם, וגם זה חלקי, בגלל איטיותו לעומת הטבע, הוא בטוח כי הטבע רציף, למרות שהוכחתי כי זו אשליה. הגרוע הוא שהפיזיקאים לא יוכלו בשיטת הניסויים שלהם לאשש כלום גם בעתיד, אלא, אם יעברו להוכחות שבסיסן חוק אי רציפות הטבע. מה שיוצר את הזמן הוא סיכום זמני השהייה של אגידי Z0 בטבע!! כך נוצרת אשליית הזמן, בגלל אי חדירה לעומק סודות הטבע.
מרגע בו מוכחת אי רציפות הטבע, נובעים בדרך דיאלקטית הכרחית כל 7 חוקי יסוד הטבע. אך בו זמנית נובעות שתי מסקנות מדהימות, אשר עומדות לזעזע את כל האנושות.
 
מהי המסקנה הראשונה הנובעת מכך שאין זמן בטבע?
 
תורת היחסות מופרכת בגלל היותה מבוססת על הנחת הזמן המתקצר במהירויות גבוהות, וכך המימד הרביעי הזמן, ומופרכים כל הניסויים האמפיריים של הפיזיקאים "המאששים" את היחסות. בקפיצה קוונטית יש הכרח, כך מוכיחה מיקסומיה, באנרגיה וחיכוך, ולכן בתווך (מסוג תווך מרובה רבדים-תמ"ר) אותו ייתר אינשטיין שלא חדר לעומק חוקי יסוד הטבע. 
כך, גם מופרכים כל חוקי ניוטון, חוק הכבידה, וכל חוקי הפיזיקה, חדו"א ומושג האינסוף מופרכים. מיקסומיה מוכיחה כי אין הסתברות מובנית בטבע, אלא, בחירה חופשית ולכן, בסיס הקוונטים גם מופרך. 
מיקסומיה מוכיחה כי ניתן להגיע לטכנולוגיה גבוהה עשרות מונים מהקיים באמצעות הבנת פנימיות אגידי הטבע. כך, כאשר המדענים ילמדו את הטכנולוגיה הפנימית, ניתן יהיה להגיע למהירויות כמעט ללא זמן. 
 
מהי המסקנה החשובה ביותר מהמאמר? 
 
ההוכחה שהאינטליגנציה המנהלת העליונה (האמנ"ה-אלהים) הקימה את הטבע. לשם ביצוע קפיצה קוונטית להקמת הטבע, נדרשת אנרגיה ראשונית באגידים הקטנים ביותר Z0, אחרת הם לא היו יכולים להופיע בקפיצה קוונטית ראשונית בהקמת הטבע. אחר כך, חייב היה להיות מנגנון מחזורי עצמאי לחידוש ומיחזור האנרגיה, אחרת הטבע היה מתפרק מיידית. 
 
מכאן שמישהו היה חייב, עוד טרום הקמת הטבע, לתכנן את הקמתו, להכין מראש מאגר אנרגיה, להטעין בפנימיות אגידי Z0  הרבים מספור את האנרגיה - ולבנות מראש את מנגנון התחדשות ומיחזור הטבע הנעשה בדרך עצמאית על ידי אגידי הטבע. 
לכן, עוד טרום הקמת הטבע, הייתה חייבת האמנ"ה להקים מראש אינטליגנציה מנהלת (אמ"נ) פנימית בכל אחד מאגידי Z0 העצמאיים (כדי שיהיה להם אינטרס עצמאי של קיום), בעלת רצון ויסוד נפשי של הנאה  או מניעת סבל, ויסוד מחשבתי לתכנון כל המנגנון המורכב. מיקסומיה מוכיחה כי האמנ"ה תכננה  בדרך הבחירה החופשית את התפתחות הטבע כרצונה, ללא התערבותה.  נוצר זיווג (+-) בין יצירות הטבע שהביא למיקסום רווחה ואנרגיה. 
האמנ"ה, באמצעות בחירה חופשית, כיוונה את אגידי Z0 להקמת כל הטבע ובנתה בתוך אגידי Z0 הקטנים בטבע את DNA הטבע וכך יכלה לנווט את אגידי הטבע כרצונה וללא התערבותה הישירה, על-ידי שינוי במבנה הגנטי. כך גם הקימה האמנ"ה את האמנ"ה הפנימית (הנשמה) רק בתוך האדם, שהיא מקור המוסר והערכים, ומי שקשור אליה, מבנה ה-DNA  שלו מתפתח. זהו המקור למטרת האדם, שהיא מיקסום הרווחה (אהבה ועזרה לזולת), למטרת אחדות הטבע.
 
לסיום: מיקסומיה - תורת הטבע הינה תורה המשלבת את כל יצירות הטבע יחדיו בתבנית אחת הכוללת את הדומם, הצומח, החי והאדם כאורגניזם חי שמטרתו אחדות הטבע באמצעות האדם. מיקסומיה מוכיחה את "הכוח המאוחד" של הטבע שמטרתו מיקסום רווחה ואנרגיה, אותו מחפשים הפיזיקאים לשווא - הם לא יגלו אותו לעולם מכיוון שהוא מצוי בפנימיות החלקיקים, ולא במסה החיצונית בה הם עוסקים.  
 
יוסף זמירי הוא מוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, היה מרצה לכלכלה שם בלימודיו לדוקטורט, מגלה ומפתח מיקסומיה. לקריאה והרצאה מפורטת אודות מיקסומיה - ראו:http://mixumya.net.
 
למעבר לכרטיס בית העסק לחץ כאן
scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools