כתבות בנושא דיני שוק ההון - תמונת אווירה

שוק ההון - מילון מונחים למשקיעים מתחילים

למי שעושה את צעדיו הראשונים בבורסה, ולמי שחולם להיכנס לפעילות בשוק המעניין בעולם - שוק ההון: מילון מונחים ומושגים מקיף שייתן לכם קצת רקע על מה שקורה שם. אז מה זה ברוקר? מה זו מניה? מהו תשקיף, ומה ההבדל בין אג"ח לאופציה? כל ההגדרות, הפירושים וההסברים הנחוצים לבורסאי המתחיל, בסדר אלפביתי

בכתבה זו:
איגרות חוב | אופציות | בורסה | ברוקרים | דיני ניירות ערך | דיני שוק ההון | הרשות לניירות ערך | יום מסחר בבורסה | מניה | ניירות ערך | שוק ההון | תשקיף

מונחים רבים מעולם שוק ההון אינם זרים לאוזנינו, ואנו נתקלים בהם חדשות לבקרים בעת האזנה לדיווחי חדשות הכוללים גם דיווחים כלכליים. ואולם, לא כולם מבינים את משמעותם של המונחים השונים, ומומלץ לכל מי שבכוונתו לטבול את רגליו בשוק ההון, לקבל מושג מעט נרחב יותר על אודות מונחים אלה. להלן מושגים בסיסיים בליווי הסברים תמציתיים למשקיע המתחיל:

איגרות חוב

כשמה כן היא, איגרת חוב - נייר המשמש עדות לחוב. בעל החוב מחזיק באותו מסמך/ איגרת, כהוכחה לכך שיש חוב כלפיו,  ושאותו הוא יפרע ביום מן הימים. איגרות חוב נסחרות בבורסה באופן הבא: חברות, ארגונים או גופים ממשלתיים רוצים לגייס כסף מהציבור בשביל לקיים פעילות עסקית. הם לוקחים הלוואה מהציבור באמצעות איגרות חוב. מי שרוכש איגרת חוב, משלם כסף עבורה, וכסף זה משמש כהלוואה עבור מי שהנפיק את איגרת החוב. בסופו של תהליך, ולאחר זמן מה, החוב נפרע ומשולם למלווה - בעל איגרת החוב - בתוספת ריבית. באיגרות חוב אפשר לסחור בבורסה, ואפשר למוכרן עוד בטרם פירעון  ההלוואה וקבלת הקרן והריבית. השקעה באיגרות חוב נחשבת השקעה בטוחה, בוודאי כשמדובר באג"חים ממשלתיים.

אופציות

אופציה היא חוזה מכר עתידי שניתן למימוש או לא, כשהמכר הוא מניה. לחוזה האופציה יש שני צדדים - מוכר האופציה ורוכש האופציה. המוכר מעניק לרוכש זכות לרכוש מניה תמורת "מחיר הרכישה" - מחיר קבוע מראש לפני או ב"מועד פקיעת האופציה". יש לשים לב להבחנה בין אופציה ובין כתב אופציה. כתב אופציה הוא נייר ערך שמעניק אופציית רכישה של מניות החברה שהנפיקה אותו, והוא נחשב חלק ממצבת ניירות הערך של אותה חברה.

בורסה

בורסה היא, למעשה, הבורסה לניירות ערך. זהו מתחם עצום בגודלו המכנס בתוכו פעילות קדחתנית של מסחר בניירות ערך. המסחר מתבצע גם בבורסה עצמה וגם במרחביה הווירטואליים (אינטרנט, טלפון, בנקים, חברות השקעה וכיוצא באלה). בבורסה פועלים ברוקרים שמקיימים את המכירה כשליחיהם של המשקיעים בבורסה, והפעילות בבורסה לניירות ערך מוסדרת לפי כללים נוקשים ובהתאם לסדר יום נוקשה וקבוע - יום מסחר.

ברוקרים

ברוקרים הם סוכני בורסה שמתווכים בין מוכרים וקונים המבצעים פעילות עסקית-מסחרית בבורסה לניירות ערך.  הברוקרים מנהלים עבור ציבור המשקיעים פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך שמוצעים למכירה על ידי בעלי מניות ותאגידים.

דיני ניירות ערך

קובץ של דינים וחוקים המסדירים את המסחר בשוק ההון. מדובר במערכת חוקים נוקשה שמטרתה להבטיח סדר וחוקיות בפעילות הבורסאית. דיני ניירות ערך מכונים גם דיני שוק ההון, ותפקידם העיקרי הוא לשמור על הגינות ויושר בעת הפעילות המסחרית, תוך הגנה על ציבור המשקיעים.

דיני שוק ההון

שם נוסף לדיני ניירות ערך, בעל משמעות זהה.

הרשות לניירות ערך

רשות ממשלתית הפועלת לפי חוק, ומטרתה לפקח על המסחר ועל הפעילות בשוק ההון. יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר, וכוללים חשבונאים, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהל. הרשות לניירות ערך היא הגוף האחראי מטעם המדינה על יישומם של דיני ניירות ערך ועל נקיטת פעילויות נחוצות לשם קיום פעילות חוקית, הגונה וישרה בעת המסחר בשוק ההון. באמצעים שונים ומגוונים מונעת הרשות לניירות ערך מהגופים המציעים לציבור המשקיעים בניירות ערך לפעול בניגוד לחוק, ומוודאת את מילוי חובותיהם. הרשות, שהוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, למעשה היא קו ההגנה החשוב ביותר על ציבור המשקיעים, וכל פעולותיה מכוונות לקיום המטרה שלשמה הוקמה, והיא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. בין היתר עוסקת הרנ"ע בפיקוח על תשקיפים, בהסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ובפיקוח עליו, במעקב אחר מפרטים של הצעות רכש, בפיקוח על הליכי רישוי של מנהלי תיקים ויועצי השקעות ועוד. לעובדי הרשויות סמכויות אכיפה וחקירה המאפשרות להם לפקח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.

יום מסחר בבורסה

המסחר בבורסה נעשה בכפוף לכללים נוקשים. בין היתר פועל יום המסחר בכפוף לסדר יום קבוע ונוקשה שאין לחרוג ממנו. יום המסחר נפתח בין השעות 8:30 ועד 9:45, במהלכן הערך ההתחלתי של המניות מוכרז וניתנות פקודות קנייה ומכירה של ניירות ערך. לאחר מכן מגיע שלב הרצף שנמשך בין השעות 9:45 ועד 16:45, ובמסגרתו מתבצע המסחר והפקודות מיושמות - ניירות ערך נמכרים ונקנים. יום המסחר בבורסה מסתיים בשלב הנעילה, הנמשך בין השעות 16:45 ל-17:00, ובמסגרתו נקבע השער של המניות בסיום יום המסחר, כשערכו תלוי בממוצע העסקאות שבוצעו במניה בכל אותו היום.

מניה

מניה היא נייר ערך שמנפיקה חברה ציבורית בבורסה. מניה מקנה אחוז מסוים של שליטה בחברה. מרגע שחברה מציעה מניותיה לציבור, ציבור המשקיעים שרוכש את מניות החברה לוקח חלק בבעלותה, ויכול ליהנות מהחזקתה ומקבלת דיבידנד שמחולק מעת לעת לבעלי המניות, ו/או למכרה ברווח כששיעורה עולה.

ניירות ערך

ניירות ערך הם כינוי למוצר הנמכר ונרכש בבורסה, ושלמחזיק בו יש זכויות מסוימות. המסחר בבורסה הוא למעשה מסחר של ניירות ערך, ונייר ערך, על סוגיו השונים, הוא, למעשה, הסחורה הנמכרת ונקנית בשוק ההון. זה עובד ככה:  חברה ציבורית, ארגון, או גוף ממשלתי מעוניינים לגייס השקעות והון מהציבור. לשם כך הם מציעים ניירות ערך לציבור, שקונה אותם בתמורה לכסף, ומקבל בגין אחזקתם הטבות כלשהן. כך, "מוכרי" ניירות הערך מגייסים הון, ו"מחזיקי" ניירות הערך  (יזמים ומשקיעים) מקבלים תמורה בגין השקעתם. יש סוגים שונים של ניירות ערך, והם: מניות, איגרות חוב, אופציות וניירות ערך מסחריים. 

שוק ההון

שוק שבו מתבצע מסחר של הון, שמתבטא בניירות ערך. חברות, ארגונים וגופים ממשלתיים שזקוקים למימון פעילותם המסחרית, מגייסים כסף ממשקיעים על ידי הנפקה והצעה למכירה של ניירות ערך. כל נייר ערך שנקנה, מזכה את רוכשו באיזשהו יתרון שמניע את הרכישה, והתשלום בגינה מסייע לגוף המנפיק במימון הפעילות והקיום. שוק ההון, למעשה מפגיש בין תאגידים/חברות הזקוקים להון בכדי לממן את התפתחותם ואת צמיחתם, לבין יזמים המחפשים אפיקי השקעה  ומעוניינים שכספם שיושקע יניב להם תשואה ורווח. 

תשקיף

על חברה המציעה ניירות ערך למסחר בבורסה חלות חובות רבות. אחת החובות החשובות היא חובת השקיפות. חובה זו באה להגן על ציבור המשקיעים. כשמשקיעים שוקלים כיצד, אם ובמה להשקיע בבורסה, הם חייבים מידע מקיף, מלא, מהימן ואיכותי. על החברות הנסחרות לספק את כל אלה. למרבה הצער, פעמים רבות החברות שרוצות לגייס הון, מעלימות מידע ואף מרמות את הציבור. חלק נכבד מדיני ניירות ערך ומתפקידי הרשות לניירות ערך, הוא למנוע מצב זה. אחד האמצעים הוא חובת פרסום תשקיף. זוהי חובה החלה על כל חברה שסוחרת בבורסה, והיא כוללת פרסום מסמך המכונה תשקיף מדי תקופה. התשקיף הוא, למעשה, מסמך החושף באופן מלא את כל המידע על החברה. הכוונה היא לכל שביב מידע החשוב למשקיע ששוקל לרכוש את ניירות הערך שהחברה מציעה לציבור. התשקיף כולל תיאור של החברה, תיאור של פעילותה העסקית, תיאור ניירות הערך המוצעים למכירה, תיאור של עסקי החברה, דוחות כספיים של החברה ועוד. 

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress iconwhatsapp icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools