המחירים במחירון רשמיים ומעודכנים לשנת 2016. מחירון משרדי ממשלה של אתר "zap דפי זהב" מציג בפניכם את מחירי האגרות של משרדי הממשלה ותשלומים ממשלתיים שונים. במחירון תוכלו לראות מהי העלות של אגרות משרד הרישוי כמו תשלום רישיון רכב, העברת בעלות רכב, כמה עולה אגרה לטסט ועוד. כמו - כן, תוכלו לראות במחירון את האגרות שדרושות כדי להוציא רישיון נהיגה, כמה עולה חידוש רישיון נהיגה, מה מחיר טסט נהיגה, וכמה עולה תיאוריה. במחירון מפורטות גם עלויות של אגרות משרד הפנים, כך שתוכלו לגלות כמה עולה לחדש דרכון, להוציא תעודת זהות או לשנות שם משפחה או שם פרטי. בנוסף מתומחרות אגרות רישום מקרקעין שכוללות גם אגרת רישום משכנתא, רישום הערת אזהרה, רישום זכויות במקרקעין, כמה עולה להוציא נסח טאבו, או לבקש פרצלציה.

חידוש רישיון נהיגה

 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-10 שנים 438
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-9 שנים 400
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-8 שנים 350
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-7 שנים 310
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-6 שנים 269
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-5 שנים 227
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-4 שנים 185
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-3 שנים 141
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנתיים 93
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנה 52
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לחייל מילואים פעיל רק על פי אישור צה"ל 11
 • אגרת כפל רישיון נהיגה 30
 • תוספת הנפקת רישיון במשרדי הרישוי 27

אגרה למבחן נהיגה

 • אגרת מבחן שליטה 68
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני 62
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני באילת 53
 • אגרת מבחן נהיגה מעשי 141

אגרת הוראת נהיגה

 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 10 שנים 1,148
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 9 שנים 1,050
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 8 שנים 951
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 7 שנים 852
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 6 שנים 754
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 5 שנים 643
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 4 שנים 528
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 3 שנים 407
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנתיים 281
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנה 141

אגרת העברת בעלות רכב

 • אגרת העברת בעלות לקטנוע או לאופנוע אגרה בעד שינוי רישום הבעלות לקטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 73
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי 218
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי עם רישיון סחר 37
 • אגרת העברת בעלות לרכב לא מנועי מכל סוג 73

אגרת רישיון רכב

 • אגרת כפל רישיון רכב 30
 • אגרת כפל רישיון רכב בו רשום שיעבוד 30
 • אגרת שינוי מבנה 236
 • אגרת בדיקה נוספת של רכב 68
 • אגרת רישיון רכב מיוחד 39
 • הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה 242
 • אגרת רכב נכה 27
 • אגרת נתמך 376
 • אגרת רכב אספנות 225
 • אגרת שלט במבחן (מוסך) 1,266
 • אגרת שלט במבחן - כפל 141
 • אגרת רישיון סחר (3 שנים) 4,221
 • אגרת רישוי לרכב עד שנת 2006 - קבוצה 1 רכב ששוויו כחדש הוא עד 100,000 ש"ח 725
 • אגרת רישוי לרכב עד שנת 2006 - קבוצה 2 רכב ששוויו כחדש הוא מ-100,001 עד 120,000 ש"ח 919
 • אגרת רישוי לרכב עד שנת 2006 - קבוצה 3 רכב ששוויו כחדש הוא מ-120,001 עד 141,000 ש"ח 1,108
 • אגרת רישוי לרכב עד שנת 2006 - קבוצה 4 רכב ששוויו כחדש הוא מ-141,001 עד 159,000 ש"ח 1,215
 • אגרת רישוי לרכב עד שנת 2006 - קבוצה 5 רכב ששוויו כחדש הוא מ-159,001 עד 207,000 ש"ח 1,272
 • אגרת רישוי לרכב עד שנת 2006 - קבוצה 6 רכב ששוויו כחדש הוא מ-207,001 עד 296,000 ש"ח 1,353
 • אגרת רישוי לרכב עד שנת 2006 - קבוצה 7 רכב ששוויו כחדש הוא מעל 296,000 ש"ח 1,571
 • אגרת רישוי לרכב 2007-2010 - קבוצה 1 רכב ששוויו כחדש הוא עד 100,000 ש"ח 830
 • אגרת רישוי לרכב 2007-2010 - קבוצה 2 רכב ששוויו כחדש הוא מ-100,001 עד 120,000 ש"ח 1,050
 • אגרת רישוי לרכב 2007-2010 - קבוצה 3 רכב ששוויו כחדש הוא מ-120,001 עד 141,000 ש"ח 1,270
 • אגרת רישוי לרכב 2007-2010 - קבוצה 4 רכב ששוויו כחדש הוא מ-141,001 עד 159,000 ש"ח 1,430
 • אגרת רישוי לרכב 2007-2010 - קבוצה 5 רכב ששוויו כחדש הוא מ-159,001 עד 207,000 ש"ח 1,539
 • אגרת רישוי לרכב 2007-2010 - קבוצה 6 רכב ששוויו כחדש הוא מ-207,001 עד 296,000 ש"ח 1,808
 • אגרת רישוי לרכב 2007-2010 - קבוצה 7 רכב ששוויו כחדש הוא מעל 296,000 ש"ח 2,244
 • אגרת רישוי לרכב 2011-2013 - קבוצה 1 רכב ששוויו כחדש הוא עד 100,000 ש"ח 947
 • אגרת רישוי לרכב 2011-2013 - קבוצה 2 רכב ששוויו כחדש הוא מ-100,001 עד 120,000 ש"ח 1,199
 • אגרת רישוי לרכב 2011-2013 - קבוצה 3 רכב ששוויו כחדש הוא מ-120,001 עד 141,000 ש"ח 1,450
 • אגרת רישוי לרכב 2011-2013 - קבוצה 4 רכב ששוויו כחדש הוא מ-141,001 עד 159,000 ש"ח 1,681
 • אגרת רישוי לרכב 2011-2013 - קבוצה 5 רכב ששוויו כחדש הוא מ-159,001 עד 207,000 ש"ח 1,865
 • אגרת רישוי לרכב 2011-2013 - קבוצה 6 רכב ששוויו כחדש הוא מ-207,001 עד 296,000 ש"ח 2,410
 • אגרת רישוי לרכב 2011-2013 - קבוצה 7 רכב ששוויו כחדש הוא מעל 296,000 ש"ח 3,205
 • אגרת רישוי לרכב 2014-2016 - קבוצה 1 רכב ששוויו כחדש הוא עד 100,000 ש"ח 1,081
 • אגרת רישוי לרכב 2014-2016 - קבוצה 2 רכב ששוויו כחדש הוא מ-100,001 עד 120,000 ש"ח 1,374
 • אגרת רישוי לרכב 2014-2016 - קבוצה 3 רכב ששוויו כחדש הוא מ-120,001 עד 141,000 ש"ח 1,657
 • אגרת רישוי לרכב 2014-2016 - קבוצה 4 רכב ששוויו כחדש הוא מ-141,001 עד 159,000 ש"ח 1,977
 • אגרת רישוי לרכב 2014-2016 - קבוצה 5 רכב ששוויו כחדש הוא מ-159,001 עד 207,000 ש"ח 2,264
 • אגרת רישוי לרכב 2014-2016 - קבוצה 6 רכב ששוויו כחדש הוא מ-207,001 עד 296,000 ש"ח 3,214
 • אגרת רישוי לרכב 2014-2016 - קבוצה 7 רכב ששוויו כחדש הוא מעל 296,000 ש"ח 4,580
 • אגרה המועברת לרשות השידור לכל אחת מאגרות הרכב, מתווספת אגרה בשווי 145 המועברת לרשות השידור 145
 • אגרת רישוי לרכב מסחרי שמשקלו 3.5 טון ומעלה רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות, רכב חילוץ ורכב חשמלי 386
 • אגרת רישוי לרכב משא עד משקל 16 טון 1,958
 • אגרת רישוי לרכב משא במשקל 16 עד 20 טון 2,455
 • אגרת רישוי לרכב משא במשקל מעל 20 טון 3,384
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע עד 50 סמ"ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 44
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 50 עד 150 סמ"ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 165
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 150 סמ"ק ומעלה קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 306
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע חשמלי קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 44
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - עד 4 מקומות 141
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 190
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - עד 4 מקומות 656
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 1,073
 • אגרת רישוי לגרור עד 4 טון 68
 • אגרת רישוי לגרור 4 עד 8 טון 165
 • אגרת רישוי לגרור 8 טון ומעלה 376
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית בנזין 561
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית דיזל 1,036
 • אגרת רישוי לטרקטור בנזין אגרה לשנתיים - 468 ש"ח 234
 • אגרת רישוי לטרקטור דיזל אגרה לשנתיים - 1369 ש"ח 684

תעודת זהות

 • הוצאת תעודת זהות ראשונה ללא עלות
 • הוצאת תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • החלפת תעודת זהות בלויה תקף גם לחידוש ספח תעודת הזהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות שאבדה או נגנבה הנפקת הספח הוא ללא עלות 115

דרכונים

 •  הנפקת דרכון לבגיר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 280
 • הנפקת דרכון לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 250
 • הנפקת דרכון לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 195
 • הנפקת דרכון לקטין בלשכה המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 140
 • הנפקת דרכון לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 125
 • הנפקת דרכון לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 90
 • הנפקת דרכון עסקי בלשכה המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 455
 • הנפקת דרכון עסקי באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 395
 • הנפקת דרכון עסקי באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 305
 • חידוש דרכון עסקי באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 390
 • חידוש דרכון עסקי באינטרנט - נובמבר עד פברואר 305
 • חידוש דרכון לבגיר בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 560
 • חידוש דרכון לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר ישנה תוספת של 280 ש"ח במידה ולא הוכח כי הבגיר התרשל בשמירה 250
 • חידוש דרכון לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר ישנה תוספת של 280 ש"ח במידה ולא הוכח כי הבגיר התרשל בשמירה 195
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 735
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר ישנה תוספת של 280 ש"ח במידה ולא הוכח כי הבגיר התרשל בשמירה 395
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר ישנה תוספת של 280 ש"ח במידה ולא הוכח כי הבגיר התרשל בשמירה 305
 • חידוש דרכון לקטין בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 280
 • חידוש דרכון לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר ישנה תוספת של 140 ש"ח במידה ולא הוכח כי בקטין התרשל בשמירה 90
 • חידוש דרכון לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר ישנה תוספת של 140 ש"ח במידה ולא הוכח כי בקטין התרשל בשמירה 125
 • הוצאת דרכון בנתב"ג לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% והשירות מיועד לחידוש דרכון דחוף, למי שברשותו כרטיס טיסה ב-24 השעות הקרובות 1,120
 • הארכת תוקף דרכון לבגיר ללא עלות
 • הארכת תוקף דרכון לקטין 0
 • שינוי שם משפחה לבגיר לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 115
 • שינוי שם משפחה לקטין עפ"י החלטה של בית משפט, או שנכלל בבקשה לשינוי שם משפחה של הוריו ללא עלות
 • שינוי שם פרטי לבגיר לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 115
 • שינוי שם פרטי לקטין 115
 • שינוי שם משפחה למי שנישא מעל חצי שנה מיום רישום הנישואין תשלום ע"ס 115 ש"ח ללא עלות
 • תעודה ראשונה המעידה על שינוי שם/ בחירת שם משפחה ללא עלות
 • תעודה נוספת המעידה על שינוי שם / בחירת שם משפחה הוצאת תעודה ראשונה פטורה מתשלום, איש בשירות מילואים פעיל ישלם 10 ש"ח 15

אגרות מקרקעין

 • הוצאת נוסח טאבו באינטרנט 10
 • הוצאת מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 125
 • אגרת בקשה - יש לצרף עבור כל בקשה 27
 • אגרת בקשה עבור מידע ממוחשב אחר 27
 • אגרת בקשה חוזרת שנדחתה בעבר 27
 • הוצאת נוסח מאושר 73
 • הוצאת נוסח מרוכז של הדירות בבית משותף 129
 • הוצאת העתק ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק ונחתם בחתימה אלקטרונית - על גבי תקליטור או באופן מקוון 33
 • הוצאת עיון או העתק מאושר ממסמכי יסוד בתיק למעט תיק בית משותף 71
 • הוצאת עיון או העתק מאושר ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק 216
 • אגרה בעד רישום הערת אזהרה 125
 • אגרה בעד מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים 74
 • אגרה בעד רישום הערה בדבר בגבלת כשרות 125
 • אגרה בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 125
 • אגרה בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 74
 • אגרת שכירות ושכירות משנה לתקופה עד 25 שנה 125
 • אגרת תיקון תנאי שכירות 125
 • אגרת רישום משכנתא או העברת משכנתא או תיקונה 125
 • אגרת העברת זכות מקרקעין בכפוף למשכנתא 125
 • אגרת רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה 125
 • אגרת העברת זכות במקרקעין ממנהל עזבון ליורש 125
 • אגרת רישום הערה על מינוי מנהל עזבון 125
 • אגרת פרצלציה לפיצול עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול 125
 • אגרה פרצלציה לאיחוד עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד 125
 • אגרת רישום זיקת הנאה - בעד כל רישום בחלקה כפופה ובעד כל רישום בחלקה נהנית 125
 • אגרת מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה 74
 • אגרת מחיקת רישום של זכות שפקעה 74
 • אגרת רישום זכות קדימה בעד כל חלקה 125
 • אגרת מחיקת זכות רישום של זכות קדימה בעד כל חלקה 74
 • אגרת תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד 125
 • אגרת בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 125
 • אגרה בעד רישום בית כאמור משותף לגבי כל דירה 74
 • אגרה בעד בקשת תיקון צו רישום בית משותף 125
 • אגרת תיקון צו רישום לבית משותף עם הגשת טענות בהתנגדות 125
 • אגרה לתיקון צו רישום בית משותף לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 74
 • אגרה בעד בקשה לביטול צו בית משותף 125
 • אגרת ביטול רישום בית משותף עם הגשת טענות בהתנגדות 125
 • אגרה בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 125
 • אגרה בעד תיקון בתקנון שנרשם 125
 • אגרה להחזר תיק 27
 • אגרה לעיון וצילום במסמכי הסדר, אישורים ותזכורות תביעה 71
 • אגרה להגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו 650
 • אגרה לתביעה לסכום קצוב 2.5% מסכום התביעה. מינימום 750 ש"ח % 2.5

 • אגרת שינוי מבנה רכב 236

ממשלה - משרדים, מוסדות וחברות בכל זמן שתרצה

חוות דעת אחרונות באתר

 • 5 כוכבים רישום מקרקעין-טאבו
  רישום מקרקעין-טאבו בנוסף לעובדה שהשרות האינטרנטי מקצר הליכים וחוסך עמידה מיגעת בתור, השרות שאני קיבלתי מגברת ששמה מעיין, היה מנומס, רציני, עינייני, ואף מעבר לכך, מעיין ליוותה אותי טלפונית במילוי הטופס באינטרנט וכשנתקלתי בבעיה היא היתה שם תומכת ויעילה ביותר, הלואי ובכל מקום שמעניק לציבור שרות, יהיו כאלה מעייניות נפלאות
 • 5 כוכבים משרד הפנים - מנהל אוכלוסין
  משרד הפנים - מנהל אוכלוסין אני חנן חבר ואשתי אורלי לובין באנו למשרד הםנים כדי לסדר מספר ענינים. אנחנו רוצים לציין לשבח את הפקיד מר איהאב חטיב על שירות יעיל מהיר ואדיב ביותר. מאד נהננו לפגוש אדם מאיר פנים שנכון לעזור בכל ואנחנו מבקשים להודות לו מקרב לב.
 • 5 כוכבים משרד הרישוי
  משרד הרישוי הפקידה לא נכנסת ללחץ למרות שהיה הרבה אנשים והרגשתי שהיא רוצה לעזור ולפתור את כל הבעיות לכולם .
 • 4 כוכבים רשם הקבלנים-משרד הבינוי והשיכון
  רשם הקבלנים-משרד הבינוי והשיכון קוראים לי דורון יניב המשרד שלי מתמחה בהשגת רישיון קבלן רשום לחברות בנייה ברשם הקבלנים וכן בהגדלת סיווג קבלני וכדומה, לכן אנחנו בקשר טוב עם הרשם השירות ברשם הקבלנים מקצועי ועינייני. מי שיודע ומבין את הדרישות ופועל לפיהן מתקדם מהר
 • 5 כוכבים תחנת משטרה-זכרון יעקב
  תחנת משטרה-זכרון יעקב ביום שני בערב, נתקעתי עם הרכב ללא דלק (ממש מביש!), כ-1.5 ק"מ ממחלף אליקים, על כביש מהיר עם שוליים צרים ומסוכנים!.לאחר שחב' הביטוח הודיעה שתגיע רק בעוד שעתיים, ולאחר נסיונות שווא להשיג מונית שתביא דלק... התייאשתי, ופניתי לעזרת המשטרה. השוטר המקסים ירדן חי בן קנדל, הגיע לעזרה, ובאדיבות עזר להביא דלק, כדי שאוכל להמשיך לדרכי. כל הכבוד!!! והמון תודה!!1
חזור מעלה