כתבות בנושא עמותות - תמונת אווירה

עמותות ומלכ"רים בישראל

יש לכם רעיון להקמת עמותה? כעת השאלה היא כיצד מממשים אותו ומתרגמים אותו לפעולה. לפניכם השלבים להקמת עמותה בישראל, והמודל הקלאסי למלכ"ר ממוצע טיפוסי...

בכתבה זו:
מה ההבדל בין מלכ"ר לעמותה? | כעת לאחר שברור לנו ההבדל ביניהן, נתמקד בשלבי הקמת העמותה: | מלכ"ר- כל מה שצריך לדעת | איך מכירים במוסד כמלכ"ר?

מה ההבדל בין מלכ"ר לעמותה?

מלכ"ר הוא מוסד ללא כוונת רווח שמטרתו קידום מטרות שאינן עסקיות, בדיוק כמו עמותה... אז מה בכל זאת ההבדל? למעשה העמותה מהווה אחת מן האפשרויות (הנפוצה ביותר) למימוש מלכ"ר. המטרה העיקרית של המלכ"ר היא לספק שירותים לציבור. המלכ"ר פועל בשש אפשרויות משפטיות: עמותה, הקדש ציבורי, חברה לתועלת הציבור, אגודה שיתופית, שילוב של הנ"ל ורשות מקומית. ההבדל המשמעותי נעוץ בעובדה כי עמותה מחויבת בחלק מהכנסותיה במע"מ, ואילו המלכ"ר פטור ממע"מ.

כעת לאחר שברור לנו ההבדל ביניהן, נתמקד בשלבי הקמת העמותה:

שלב א' במשימה- הגדרת הרעיון:

בסיס פעילות העמותה, שברצונכם להקים, נמצא כאן. שלב זה כולל העלאת הרעיון המנחה של העמותה בכתב, באופן חד, ברור ושלם. חשוב להתעכב על שלב זה ולא למהר עד להשגת הרעיון באופן בהיר. לאחר שהצלחתם בכך, רצוי להתעכב על מטרות, יעדים ואוכלוסיית יעד, לפחות באופן בסיסי. עד כה נשמע פשוט? לא ממש. דעו כי תהליך זה אורך זמן ומומלץ שכל חברי העמותה יהיו תמימי דעים גם בדרכים למימוש היעדים והמטרות שנקבעו. הקפידו על תיעוד וכתיבה מסודרת של פרוטוקול הישיבות שאותם הנכם מנהלים.

שלב ב'- הרישום:

על כל חברי העמותה להירשם במחלקת רישום העמותות של משרד המשפטים וזאת על מנת ליהנות מן ההטבות הצפויות לכם כחברי עמותה. לאחר הרישום כל החברים בעמותה יקראו 'האסיפה הכללית' (מייסדי וחברי העמותה) . עפ"י חוק, העמותה שלכם מאושרת לכדי התאגדות של מספר בני אדם למטרה מסוימת וללא מטרות רווח.

תנאי הרישום כוללים: 

 1. שני בני אדם, או יותר, החפצים להתאגד בתאגיד למטרה חוקית, שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו, רשאים לייסד עמותה.
 2.  בטפסי ההרשמה יש לציין את שם העמותה המבוקש (מומלץ לציין 2 לפחות, במקרה והשם כבר תפוס), וכן את כתובת העמותה.
 3. ציינו את מטרות העמותה שעליהן הסכמתם והחלטתם בשלב הראשוני של התהליך. חשוב שהמטרות יהיו אפשריות ליישום.
 4. צרפו את תקנון העמותה (ניתן להשתמש בתקנון שמופיע באתר הרשם ולהתאימו לצרכיכם).
 5. תצהיר- לאחר שחתמתם על כל מסמכי הבקשה, יש להוסיף תצהיר, בפיקוח עורך דין מטעמכם, כי מייסדי העמותה מתחייבים לפעול בהתאם לחוק. על התצהיר יש לחתום במעמד עורך הדין.
 6.  תשלום דמי רישום- בעת שליחת המסמכים תדרשו לשלם דמי רישום (עד 1,000 ש"ח ). את שובר התשלום ניתן לקבל בסניף הדואר או במשרד רשם העמותות.
 7. לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת ביקורת.
 8. עמותה שמחזורה השנתי עולה על כמיליון ש"ח חייבת למנות רו"ח.     
שלב ג'- הפעלת עמותה:

יצאתם לדרך- מזל טוב! עכשיו מתחילה העבודה הקשה אך המספקת של העמותה שלכם שכוללת פיתוח הרעיון, תרגומו לפעולות, הצבת יעדים ומטרות וקביעת דרכי עבודה. בשלב זה מומלץ להתעכב על איסוף וחקירת ידע בנושא באופן מעמיק, התייעצות עם אנשי מקצוע בתחום ושיתוף של  ותיקים ומנוסים מכם בתחום.

כחלק משלב ההפעלה, עליכם לגייס מתנדבים ופעילים. כדאי למנות אחראים ספציפיים שיתמקדו בהיבט זה וידאגו לגיוס, הדרכה, שימור וליווי המתנדבים. בדומה לנושא זה, כדאי למנות על כל תחום אחריות אנשים מתאימים ובעלי ידע וניסיון בתחום כדוגמת אחראי על תחום הכספי (מנהל חשבונות/רו"ח וכדומה).  גיוס מתנדבים ניתן לבצע דרך חברות תעשייה, פייסבוק, פנייה לאנשים בעלי אינטרס רעיוני בעמותה ועוד- זכרו המתנדבים אינם עובדים ולכן יש להתנהל בהתאם!

במקביל לגיוס מתנדבים מתקיים שלב גיוס התומכים בעמותה. תפקיד התומכים הוא לסייע, ככל שיוכלו, להוציא לפועל יישום רעיונות, לספק פתרון וייעוץ במקרה הצורך ולהוות 'גב' ותמיכה לעמותה. רצוי שתומכים אלו יהיו בעלי קשרים ענפים ויכולת סיוע בגיוס כספים לעמותה ויצירת קשרים, כמו גם שיפיצו את רעיון העמותה ברבים. על מנת לגייס כספים יש לפנות לתורמים פוטנציאליים פרטיים, חברות, בעלי קשר רגשי לנושא, או דרך הגשת בקשה למימון מקרנות (פרטיות/ממשלתיות). שלב זה אינו פשוט ומומלץ לחשב את צעדיו היטב.

שלב ד'- שימור:

לא כל רעיון טוב או כוונה כנה שורד, לצערנו הדבר תלוי רבות באופן ניהול העמותה. במרבית המקרים עמותה 'מתחילה' מארגנת את ענייניה השוטפים בעצמה. דרך נוספת היא לשלם לעובד  מקצועי (ובעל הכשרה מתאימה) מטעמכם לנהל את העמותה. אפשרות זו לא תמיד מתקיימת כיוון שהיא מצריכה יכולת כלכלית, אולם כדאי לשקול גם אותה.

כדי להתנהל עצמאית ובאופן חכם, יש להאציל סמכויות ולדאוג למנות כל פעיל/חבר/מתנדב לתחום טיפולו. כדוגמת: אחראי תשלומים שוטפים (ארנונה, חשמל, מים, הוצאות שוטפות וכו'), אחראי התנהלות אל מול הבנק, אחראי יצירת קשר עם אוכלוסיית היעד ועוד. במקביל נהלו ישיבה קבועה אחת לתקופה, בה ידרשו הנציגים השונים לדווח על פעילותם. כך תוכלו להפיק לקחים, לייעל את הניהול ולקבוע יעדים חדשים ודרכי פעולות נוספות. בנוסף, כיום קל מאוד לשמור על קשר ולתדרך באמצעות המייל, SMS, ווטס אפ וכדומה! תעדו את הפגישות באופן מעשי, תוך קביעת משימות יישומיות ותרגומם לפעולות.

מלכ"ר- כל מה שצריך לדעת

תחומי הפעילות של מלכ"רים מתמקדים במגזר הממשלתי (צבא, משטרה וכו'),במגזר הרשויות המקומיות, במגזר ה'שלישי' שפועלים בתחומי פוליטיקה, דת, רווחה, חינוך, מחקר, צדקה וכדומה ושאינם משתייכים לשתי האפשרויות לעי"ל. כמו כן באגודות שיתופיות, חברות לתועלת הציבור ובהקדש ציבורי (עפ"י חוק הנאמנויות).

הכנסות המלכ"ר משמשות בעקרון לתפעולו אולם אם נוצר רווח כלשהו, הוא נצבר כנכס המוסד ולא כרווח מייסדיו. השרות ו/או המוצר שמספק המלכ"ר פטור ממע"מ אך מלכ"ר מחויב במס שכר (בגובה מחצית המע"מ) על שכר עובדיו (אם הוא מעסיק עובדים).

איך מכירים במוסד כמלכ"ר?

 1. הנכסים וההכנסות משמשים רק למטרות המוסד והמשך תפעולו ולא מחולקים בין חבריו.
 2. מהות הפעילות אינה עסקית
 3. מבנה הדו"חות הכספיים המחויבים: דו"ח פעילות תקופתי, דו"ח שינויי נכסים, מאזן, דו"ח תזרמי מזומנים.
 4. מס הכנסה: מלכ"ר מחויב במקדמות של 90% מהכנסותיו, חייב במס שכר, אינו חב על מס עודף, אינו חייב במע"מ.

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress iconwhatsapp icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools