כתבות ומידע בנושא דיני ניירות ערך

מאת: נגוהה שפרלינג
ניירות ערך
השקעות בבורסה עשויות להניב הרבה כסף, אבל מאידך גיסא עלולות גם לגרום להתרסקות כלכלית. הדרך להשקיע בתבונה, ראשיתה בלמידה והמשכה בהתמקצעות. אם הבורסה מושכת אותך, וברצונך לנסות ולכלכל את צעדיך באופן שבו תוכל להימנע מטעויות גורליות, יש כמה צעדים שעליך לנקוט בתור משקיע מתחיל. רגע לפני שאתה קופץ למים העמוקים, כדאי להכיר את כל הצעדים בדרך להשקעה חכמה ורווחית בבורסה