תקנון קו ייעוץ טלפוני:

 
לאור המצב הנוכחי בשל משבר הקורונה שבגינו כולנו מחויבים להישאר בבתים בכדי להגן על בריאותינו וחיינו, החלטנו בחברת זאפ גרופ, המתמחה ביצירת הקשר בין עסקים ללקוחות, להעניק לכם , הגולשים, את האפשרות לקבל בחינם ייעוץ טלפוני מבעלי מקצוע בתחומים שונים ללא כל עלות מצידם.
בעלי המקצוע יבצעו את הייעוץ הטלפוני בהתנדבות מלאה וללא עלות כלשהי.
זאפ גרופ מהווה אך ורק פלטפורמה ליצירת הקשר בין הגולש לבין בעל המקצוע ואין היא אחראית על טיב הייעוץ שינתן על ידי בעל המקצוע.
השירות ניתן על ידי בעל המקצוע בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
בעל המקצוע ייתן את היעוץ ללא תשלום , אולם ככל והגולש יביע רצון להשתמש בשירותי בעל המקצוע מעבר לייעוץ הטלפוני החינמי , הרי שהדבר יהיה כרוך בתשלום, כפי שייקבע בהסכמת הצדדים בין הגולש ובעל המקצוע.
בעל המקצוע מתחייב, כי במקרה כזה הוא יגבה מחיר הוגן מהגולש ובכל מקרה לא גבוה ממחיר המחירון אותו הוא גובה במהלך עיסוקו הרגיל.
לזאפ גרופ לא תהא כאמור כל אחריות לפעולות שיבוצעו על ידי בעל העסק, בין בייעוץ ובין במתן השירות ולגולש ולבעל המקצוע לא תהא כל טענה כנגד זאפ גרופ בגין פעילות זו.
זאפ גרופ רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
בעל מקצוע המעוניין להשתתף בפעילות זו, מאשר מראש את תקנון זה ומתחייב כי לא תהא לו כל טענה כנגד זאפ גרופ בגין פעילות זו.
בעל המקצוע מתחייב כי ברשותו הידע, ההסמכות והתעודות המתאימות (ככל שנדרשות) לצורך מתן הייעוץ והשירות הניתנים על ידו.
הגולש מאשר כי קרא והסכים לכל האמור בתקנון זה וכי לא תהא לו כל טענה כנגד זאפ גרופ בגין פעילות זו .השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד והתנאים יחולו על כל משתמשי האתר.
האמור בתקנון זה הינו בנוסף לקבוע בתנאי השימוש באתר זאפ דפי זהב וכל בעלי המקצוע הגולשים אשר יעשו שימוש בשירות זה מסכימים ומקבלים תנאים אלו.

אנא העבירו קישור לאחר ההכנה של העמוד.

תודה!
 
 
 
לקבלת מידע אודות הפרסום ב-דפי זהב חייגו למרכז השירות 03-7532222 או פנו במייל:
1800@d.co.il