439,859 עסקים | 234,935 חוות דעת
כתבות בנושא עורך דין להוצל"פ כינוס נכסים ופשיטת רגל - תמונת אווירה

הגבלות החלות על פושט רגל: המדריך המלא

מהן ההגבלות החלות על פושט רגל וכיצד ניתן להתנהל בצילן? מהי מטרתן ומהו הרציונל העומד בבסיס הטלתן? והכי חשוב - האם ניתן לבטלן או לצמצמן? לנו יש את כל התשובות


צמד המילים "פשיטת רגל" מעורר בכולנו חרדה ובצדק. מלבד המשמעות של קריסה כלכלית, חלק מהשלכותיו של הליך פשיטת הרגל על החייב כוללות גם הגבלת חירות, הגבלת חופש תנועה, פגיעה בפרטיות ופגיעה במוניטין העסקי ובשם הטוב. בד בבד, הליך פשיטת הרגל הוא קרש הצלה חיוני שיכול להגן על החייב ולהוות לו אי של יציבות בסערה שסביבו משום היותו לעיתים אופציית הפעולה המועדפת ואולי אף היחידה שתצליח למנוע מהחייב אבדון וקושי בלתי נסבל.

לרשימת עורכי דין להוצל"פ ופשיטת רגל

שאלות ותשובות

מה זה פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל עושה מעין סטופ, מעין פאוזה למרדף המטורף אחרי הארנק שלך. הליך פשיטת רגל מורכב מארבעה שלבים, שבמהלכם עו"ד פונה לבית משפט בבקשה לפשיטת רגל שתימשך בצו כינוס נכסים, בביצוע פשיטת רגל ותסתיים בקבלת צו הפטר.

על רגל אחת, פשיטת רגל היא כאשר מישהו מרכז עבורך את כל הנכסים שבידיך, את כל החובות, ממיין את הנושים (האנשים שאתה חייב להם כספים) לפי סדר (זכותם לקבל כסף לפני אחרים) ומסייע לך לשלם לכולם לפי היכולת שלך, טיפין-טיפין.
הליך זה מגן עליך מאובדן מוחלט ומסייע לנושים לקבל את כספיהם, או לפחות חלק מהם באמצעות ריכוז כל הנכסים שלך ומימושם (מכירתם), תוך שימוש בתמורה שתתקבל עבורם לשם כיסוי החובות.
בפועל, בית המשפט למעשה מקפיא את כל ההליכים נגדך, ונותן לך זמן והסדר תשלומים נוח שיאפשרו לך לחיות ולשלם חובות עד להתאוששותך המוחלטת.
נשמע כמו חלום? בהחלט. הליך פשיטת רגל הוא בבחינת קרש הצלה לחייבים רבים - הן בעלי עסקים עצמאיים, הן אנשים פרטיים (שכירים) - שאורח חייהם, ביש המזל והמצב הכלכלי הובילו אותם לקריסה כלכלית קשה. אבל לצד העובדה שמעכשיו יפסיקו לרדוף אחריך, יפסקו הטלפונים, יתמעטו הצווים ותפסיק לחשוש מהיום שתישן ברחוב, חלות עליך מספר הגבלות.
 

איש שופך מטבות מתוך קופה בצורת חזיר
פשיטת רגל יכולה לעזור לצאת ממצב כלכלי קשה.

מה הן ההגבלות שחלות על פושט רגל?

במסגרת הליכי פשיטת רגל מוטלות על החייב הגבלות שונות המוגדרות בסעיף 18ב ובסעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל. 
פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם 1980 היא שריד מנדטורי חקיקתי אשר מעודכן ומחודש לעיתים כך שיתאים למציאות הישראלית. מהותן של ההגבלות היא הגבלת חירותו של החייב, הגבלת חופש התנועה שלו והגבלת היכולת שלו לעסוק בפעילות כלכלית. 

כל ההגבלות קבועות בפקודת פשיטת רגל ומוסדרות בסעיפיה השונים של הפקודה. ההגבלות נוגעות להיבטי חיים רבים ומגוונים ומשפיעות על התנהלותו היום-יומית של החייב.

1.
לקוח מוגבל בבנק: סעיף 42א (א) לפקודה קובע כי חייב אשר הוכרז כפושט רגל ייחשב ללקוח מוגבל מיוחד כהגדרתו כפי שמופיעה בחוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א - 1981. המשמעות בפועל של סטטוס זה היא לא פשוטה. אתה תיחשב למעשה ללקוח שיש להיזהר ממנו, ותיכנס לסטטוס של לקוח מוגבל בביצוע פעולות בנקאיות. זה אומר שתישלל ממך כל אפשרות לפתוח חשבון בנק ולעשות שימוש בצ'קים בנקאיים.
 
2.
הגבלת השימוש בכרטיסי חיוב - סעיף 42א (ב) (1) לפקודת פשיטת רגל מטיל על החייב איסור עשיית שימוש בכרטיסי אשראי ללא קבלת אישור מקדים מאת הנאמן. מה זה אומר לגביך? שפשוט לא יהיו לך כרטיסי אשראי, ואם יהיו, בכל פעם לפני השימוש בהם תצטרך לקבל אישור מהנאמן, שיכול אם ירצה בכך, לקבוע הגבלות על הסכומים והשימושים בכרטיס האשראי.
יתרה מזאת - הנאמן מוסמך להודיע בעצמו לחברת כרטיסי האשראי על סיומו של חוזה ההתקשרות אתך בשל הגדרתך כפושט רגל. שים לב, הגבלה זו מאד לא נעימה - לא רק שאתה לא תוכל לעשות שימוש עצמאי בכרטיס האשראי שלך, אלא כך גם כל אדם אחר מטעמך (אישה וילדים למשל) לא יוכל להשתמש בכרטיס אשראי על שמך. 
 
3.
איסור פעילות בתאגיד (חברה בע”מ): לפי סעיף 42א (ג) לפקודת פשיטת רגל אסור למי שהוכרז כפושט רגל לעשות פעולות שונות הקשורות לתאגיד: אסור לו לייסד תאגיד, אסור לו להיות חבר בתאגיד, ואסור לו להיות נושא משרה או בעל עניין בתאגיד, באופן ישיר או עקיף. מה זה אומר בפועל? שאם אתה פעיל בתאגיד, פעולתך תיפסק ושאם אינך פעיל אך תרצה להיות כזה, עליך להגיש בקשה בנושא ולקבל על כך אישור מראש מבית המשפט או הנאמן.
 
4.
עיכוב יציאה מהארץ - לפי סעיף 57א לפקודת פשיטת רגל ממועד הוצאת צו כינוס נגד החייב (שלב ראשוני בהכרזה על פשיטת רגל), לבית המשפט יש סמכות להורות על עיכוב יציאה שלך מן הארץ. מדובר בצו עיכוב יציאה מהארץ שלא יוצא אוטומטית, אלא רק עם החלטה מפורשת של בית המשפט. משמעות הצו היא שאינך יכול לצאת מגבולות הארץ עד שיוסר הצו.

בפועל הצו מוסר רק עם סיום הליכי פשיטת הרגל וקבלת צו הפטר (הפסקת הליכים נגד פושט הרגל ושחרורו ממעמד של חייב), אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת וביטל את הצו עוד קודם להשלמת הליכי פשיטת הרגל.
חשוב לציין כי בית המשפט לא ממהר להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ, אלא יעשה כן רק אם יסיק כי יש סיכון שתבריח נכסים או תימלט מהארץ כדי להשתמט מתשלום החוב.
 
5.
צו מעצר: במקרים חריגים יכול להיות מצב שבו יוטל על החייב צו מעצר. לאחר שעו"ד יגיש בשמך בקשת פשיטת רגל, במידה ובית המשפט יסיק כי יש יסוד סביר להניח שאתה נמלטת או שאתה עלול להימלט כדי להשתמט מתשלום החובות שלך, הוא יוציא צו מעצר על שמך. 
 
6.
חשש של הימלטות או הברחת נכסים עלול להוביל למצב שבו בית המשפט יורה על מתן צווים מגוונים לתפיסת נכסים - תפיסת מסמכים, פנקסים, כספים או כל דבר בעל ערך כלכלי שיש בו כדי לתרום לסילוק החוב לטובת הנושים.
 
7.
בנוסף להגבלות הללו, ישנה חשיפה גם למעקב, לפיקוח ולחקירה. החל מחקירת היכולת הכלכלית עוד בשלב ראשוני, שתבוצע על ידי הנאמן שימנה בית המשפט (לרוב עו"ד פשיטת רגל), ובהמשך על ידי גורמים נוספים. גורמים מטעם הנושים ו/או יחידת חקירה מיוחדת של כונס הנכסים הרשמי (יחידה של משרד המשפטים השייכת לאגף האפוטרופוס הכללי) יתחקו אחרי החייב במטרה למנוע התנהגות פלילית (כגון העלמת נכסים).

בפועל פושט הרגל יהיה נתון לחקירות מקיפות של יחידת הכונס הרשמי, את התנהלותם הכלכלית של בני המשפחה, ההתחייבויות ואת כלל הנכסים בעבר ובהווה.

מהן ההשלכות של הגבלות פושטי הרגל?

אמנם הליך פשיטת רגל מוריד לחץ ונותן הגנה של בית משפט, אבל ברור שחיי היום יום אינם פשוטים. בשל כך חשוב ביותר ליוויו של עו"ד פשיטת רגל, ייעוצו ובניית אסטרטגיה משותפת עמו. רק אחרי התייעצות על ההגבלות וההשלכות שלהן על חיי היום יום אפשר להחליט בחכמה ובתבונה האם בחירה בהליך פשיטת רגל היא האופציה העדיפה בנסיבות הקיימות, וו שמא קיימת אלטרנטיבה מתאימה, קלה וראויה יותר להיחלץ מהמערבולת.

איך ישפיעו ההגבלות על חיי היום יום שלך?

1.
תרגיש מוגבל ואולי אפילו מושפל: התכונן לכך - במסגרת הליך פשיטת רגל הכונס הרשמי ייכנס לנעליך וישלול ממך חירויות וסמכויות. אין לך הרבה זכויות או אפשרות להביע דעה - הנאמן מחויב לנהל את נכסיך לטובת הנושים ולא לטובתך. העצמאות שלך נפגעת, ועל הדרך גם הסמכות ההורית והמשפחתית שלך.

לעובדה זו השלכות רגשיות נפשיות לא פשוטות. הצורך לבקש רשות להשתמש בכרטיס האשראי והיעדר היכולת לרשום המחאות או לפתוח חשבון בנק תגרום לך לתחושה קשה. מציקה במיוחד סמכותו של הנאמן ליצור קשר ישיר עם חברות האשראי. 
 
2.
היעדר היכולת לנהל פעילות כלכלית ראויה גם הוא צפוי להכביד עליך מאד.
 
3.
אובדן הפרטיות, החקירות, הבירורים, המעקבים והרחרוחים יקשו עליך מאד, ובוודאי גם האיסור המוטל עליך לצאת את גבולות הארץ, כמו גם צו המעצר המרחף מעל ראשך.

כל דברי הדואר שיישלחו אליך ואשר מיועדים לידיך, ינותבו על ידי הדוורים עצמם לכונס, לנאמן, או לגורם אחר שהורה עליו בית המשפט. הם יקראו את כל המכתבים והפניות ויבדקו כל דבר דואר לעומק. ככה הם יוכלו גם לעקוב אחריך וללמוד על אודותיך, וגם לממש כל תשלום שיגיע עבורך -  כל פיצוי כספי, פרס כספי, תמורת מכירה, שכר וכדומה יוחרמו ויועברו מידית לקופת הנאמן שיחליט כיצד לנהוג בהם. במקביל פעולות החקירה שינקטו, יערבו אותך ואת בני המשפחה והמכרים - וזה כשלעצמו יהיה מאד קשה.
 
4.
יש משהו מאד מרכזי בהליך פשיטת רגל והוא ההתמודדות עם הפגיעה בשמך הטוב, במוניטין שלך ובמילים אחרות -  הבושה. הליך פשיטת רגל הוא הליך פומבי. במדינת ישראל, על פי חוק, מתנהל רישום של כל פושטי הרגל. ההכרזה עליך כעל פושט רגל תפורסם ברשומות - זהו עיתון מתעד של מדינת ישראל שבו מעבירות הרשויות מידע והודעות לאזרח. ההכרזה תפורסם גם בעיתון יומי. חשוב שתדע - כונס הנכסים הרשמי מנהל על פי דין מאגר נתונים של פושטי רגל וחברות בפירוק. כשיוצא נגדך צו כינוס נכסים, וכמובן כאשר תוכרז כפושט רגל, שמך וכל הפרטים האישיים המזהים שלך ייכללו במאגר.

מאגר זה עומד לעיון של הציבור הרחב. כל מי שרוצה יכול ומוזמן לבקש מידע על אודותיך, וללמוד על מצבך. המעמד החדש והפומביות שלו יגרמו לך בושה ומבוכה ואתה חייב לקחת עובדה זו בחשבון. ברוב הפעמים הדבר עדיף מהתמודדות עם המרדף של הנושים, אבל בכל מקרה כדאי להיות מודעים ומוכנים לעניין ולכל מה שצפוי. המבוכה הצפויה לך איננה רק מול המכרים והקרובים לך, אלא הם גם מהווים מכשול משמעותי בדרכך להתאוששות כלכלית.
כיצד תוכל לנהל עסקים, להתאושש ולהרוויח שוב אם אתה נושא אות קין על המצח שלך? אתה הלא מוגבל ביכולתך לפעול בתאגיד, ובד בבד כל שותף עסקי פוטנציאלי יוכל לדעת על מעמדך המאיים וסביר כי יימלט מהתקשרות עסקית עמך עוד בטרם זו תקרום עור וגידים.
 

איש עסקים על מדרגות עם ידיים על הפנים
לאחר הסערה יגיע השקט.

מה המטרה של ההגבלות על פושט רגל?

1.
הבטחת כספם של הנושים.

2.
מניעה ליצור חובות נוספים או ליהנות מפרות פעילות כלכלית חלופית ורווחים, בטרם הנושים יקבלו את שמגיע להם.

3.
מניעה להבריח נכסים או להימלט ולהשתמט ממילוי החובות כלפי הנושים.

4.
איזון ראוי בין זכויותיך הבסיסיות ובין הצורך להגן עליך לבין זכויותיהם של הנושים.
 

 

אלו עוד תהליכים מתרחשים במהלך פשיטת הרגל?

 

מיד עם ההחלטה על הוצאת צו כינוס מבקש נציג הכונס הרשמי או שבית המשפט מיוזמתו מורה על כניסתן של ההגבלות לתוקף. צו הכינוס גורם בפועל למספר תהליכים מקבילים:
 
1.
עיכוב כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגדך, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 
2.
כניסתן של המגבלות הרבות לתוקף. כדי שהן יחולו יש צורך אמנם בבקשה של כונס הנכסים הרשמי ו/או במתן הנחיה מפורשת של בית המשפט, אבל מדובר רק בפרוצדורה. סעיף 18 לפקודת פשיטת רגל קובע כי ההגבלות יחולו בשלב זה לאחר בקשה או קביעה. 
 
3.
בית המשפט ימנה נאמן שיהיה אחראי על הליך פשיטת הרגל ויפקח על התנהלותך. הנאמן, בדרך כלל עו"ד פשיטת רגל, אחראי במסגרת תפקידו על כינוס נכסי החייב ועל בירור החובות במטרה להביא לפירעונם המקסימלי הניתן. בראשית ההליך לרוב הנאמן הוא כונס הנכסים הרשמי, ולאחר מכן, עם התקדמות ההליך ולרוב  בעת ההכרזה עליך כפושט רגל, יתמנה במקום כונס הנכסים הזמני נאמן שיהיה מוסכם על כל הצדדים - על כל הנושים ועל כונס הנכסים הזמני, ומינויו יאושר על ידי בית המשפט.

אם לא תהיה הסכמה בקרב הנושים השונים שלך לגבי זהות הנאמן, או אם כונס הנכסים הרשמי מתנגד לנאמן שהוצע, כונס הנכסים ימליץ על נאמן בעצמו וגם את המלצתו יבחן בית המשפט ויחליט אם לקבלה ולאשר את המינוי. הנאמן יהיה החבר הכי טוב שלך בתקופה זו, או יותר נכון הצל שלך. הוא יאשר פעולות, יאסור אחרות, יעקוב, יחטט, ישאל וירחרח. סמכויותיו של הנאמן רבות ומגוונות,  והוא יכול, בין היתר, למכור את נכסיך, להעביר נכסיך לאדם אחר, למנות מנהל לעסק שלך, לתבוע בשמך חוב המגיע לך, למשוך בשמך דיבידנד ועוד מגוון סמכויות שיאפשר לו לממש את הליכי פשיטת הרגל. 
 
4.
תשלומים עתיים לכונס הנכסים ו/או לנאמן - בשלב זה אתה גם תיאלץ כנראה לשלם לכונס הנכים הרשמי ו/או לנאמן סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט. לפי סעיף 18 לפקודת פשיטת רגל, בית המשפט רשאי להורות לך כחייב לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים, קרי, סכום קבוע בכל חודש. את התשלום, שלעתים יהיה לך קשה לבצע, יטיל עליך בית המשפט לאחר שיבקש לעשות כן על ידי נציג כונס הנכסים הרשמי בשלב שבו יינתן לך צו כינוס, צו זמני או צו הקפאת הליכים ועוד בטרם תוכרז כפושט רגל.
בשלב הבא של הליך פשיטת הרגל מגיעים לפשיטת הרגל עצמה. בית המשפט, לאחר צו כינוס הנכסים, יכול למנוע את המשך ההליך ולעצור אותו כבר פה, אולם אם הוא יימשך, יעבור ההליך לשלב פשיטת הרגל דה פקטו - מימוש הנכסים ופירעון החובות בפועל. זה יתחיל כאשר בית המשפט יוציא החלטה שבמסגרתה תוכרז פשיטת רגל, ומעמדך כפושט רגל ייכנס לתוקף.

המשמעות של מצב זה בין היתר היא כניסה לתוקף של כל ההגבלות החלות על פושט רגל. בשלב זה אין כל צורך בבקשה של כונס הנכסים על החלתן של ההגבלות, ואין לחכות להנחיה של בית המשפט. ההגבלות יחולו עליך באופן מידי ואוטומטי עם הכרזתך כפושט רגל ולא יהיה כל צורך בקביעה ובפסיקה מיוחדת של בית משפט בעניין זה.
 


איש עסקים משחרר עניבהפשיטת הרגל עוזרת לצאת ממצוקה כלכלית.

כיצד מתחלק הכסף בין הנושים?

בעזרת הנאמן ואולי גם עו"ד פשיטת רגל נוסף, צו פשיטת הרגל ימומש על ידי איסוף כל נכסיך, חלוקתם לנושים ו/או מכירתם וחלוקת הכסף לנושים נוספים. אופן חלוקת הנכסים והכספים מתמורתם מובנה ומוסדר - יש קטגוריות חוב שונות בעלות דרגה שונה, מה שבפועל אומר שלנושים מסוימים יש עדיפות על פני נושים אחרים. 
ניתן לדמות את המצב לתור מחוץ להופעה שווה במיוחד, כשברי המזל ניצבים מקדימה והנושים הפחות מוגנים ניצבים מאחור. אלה שבקדמת התור - נושים מובטחים - בעלי חוב שהבטיחו את חובם באמצעות שעבוד, מקבלים את הנכסים והכספים לפני כולם. אחריהם בתור יש את בעלי המקצוע המעורבים בהליך פשיטת הרגל, והם זכאים לקבל שכר וכל ההוצאות הכרוכות בניהול הליכי פשיטת הרגל יכוסו עוד לפני יתר ההוצאות ותשלום החובות לנושים הבאים בתור.

אחר כך ניצבים בפחות גאון ובהרבה מאד חששות נושים בעלי חובות בדין קדימה. אלה הם נושים מוגנים שהחוק מעביר אותם לראש התור מתוך רצון שיקבלו בשלב מוקדם את שמגיע להם, עוד בטרם ייגמר “השלל”. חובות בדין קדימה כוללים חוב בגין שכר עבודה, דמי שכירות, חוב מזונות, חוב בגין ניכוי במקור משכר עבודה ומיסים מוניציפאליים וממשלתיים שייפרעו בשלב שבו כבר לא בטוח שיישאר כסף לחלוקה. לאחר החובות הללו - חובות בדין קדימה - עומדים בתור יתר החובות שמעמידים את בעליהם בפני סכנה שלא יזכו לקבל נתח מהעוגה. פעמים רבות הם נותרים בלא כלום ולא מקבלים כל תשלום.
זה לא מונע מהליך פשיטת הרגל להגיע לכדי קץ והשלמה. קצו של הליך פשיטת הרגל הוא בקבלת בצו הפטר. בית המשפט יבדוק לעומק את התנהלות הנוגעים בדבר במהלך פשיטת הרגל ואם ישתכנע שהנושים קיבלו כל מה שניתן היה לקבל וכי שולם מה שאפשר היה לשלם הוא ייתן צו הפטר.
במהלך כל השלבים הללו וכל התהליך הזה מרגע קבלת צו הכינוס ועוד צו ההפטר, ההגבלות החלות על החייב יעמדו בתוקפן. ברגע שבית המשפט ימצא כי אין כל תועלת בהליכי פשיטת הרגל כי כיסיך מרוקנים לגמרי ואין יותר מה לממש, מאיפה לקצץ וממה לשאוב, גם אם נותרו נושים, אפילו מובטחים ואפילו כאלה שהם בדין קדימה - הוא יוציא צו הפטר שבפועל מחסל ומפסיק את כל ההליכים נגדך. מתן צו ההפטר משמעותו בפועל מחיקתם של כל חובות העבר, והסרת כל ההגבלות שהוטלו עליך. 

מתי מוסרות ההגבלות?

הגבלות אלה יוסרו רק בהתקיים אחד התנאים הקבועים בסעיף 42א(ה) לפקודת פשיטת הרגל. וכך קובע הסעיף: "ניתן צו הפטר, בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל או בוטל צו כינוס שניתן נגד החייב, בטלות ההגבלות המוטלות מכוח סעיף זה מיום מתן הצו או מיום החלטת הביטול, לפי העניין; בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלות, כולן או מקצתן, אף לפני כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו, או אם אישר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושיו".
סעיף זה, למעשה, קובע כמה אפשרויות להסרת ההגבלות:
1. עם סיום הליך פשיטת הרגל וקבלת צו הפטר.
2. עם ביטול ההכרזה על פשיטת רגל בכל שלב של ההליך (בית משפט יכול לסיים הליך בכל שלב מבלי לתת צו הפטר).
3. עם ביטול צו כינוס הנכסים (בית המשפט יכול אחרי צו כינוס הנכסים לעצור את ההליך ולא לעבור לפשיטת הרגל עצמה).
4. לפי החלטת בית המשפט - מיוזמתו או לבקשת החייב.
5. במקרה של הסדר פשרה בין החייב לבין הנושים אשר אושר על ידי בית המשפט.
במילים אחרות, תוקף כל ההגבלות, ובכללן צו עיכוב יציאה מן הארץ ולרבות התשלומים העתיים לכונס הנכסים הרשמי, הנו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת וביטל את הצו ו/או יתר ההגבלות לפני כן.

האם ניתן לבטל חלק מההגבלות, להסירן, או לצמצם אותן עוד לפני קבלת צו ההפטר?

כן. בהחלט. משום שההגבלות כוללות פגיעה בזכויות יסוד בסיסיות וחשובות כגון הזכות לחירות, הזכות לחופש התנועה, הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות, הן המחוקק הן בית המשפט קבעו אפשרות להקלה או צמצום של ההגבלות - לבית המשפט מוקנית סמכות על פי חוק לבטלן או לצמצם את היקפן של ההגבלות בהתאם לשיקול דעתו.

סעיף 42 א (ה) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלות, כולן או מקצתן, בכל שלב של ההליך מטעמים מיוחדים שיירשמו. כלומר בית המשפט יכול להתרשם שיש טעמים מיוחדים, סיבות מוצדקות ונסיבות יוצאות דופן שיאפשרו צמצום או הסרה של ההגבלות. במקרה כזה הוא יורה על צמצום ההגבלות, ויפרט בהחלטתו את השיקולים שהנחו אותו בקביעתו ואת הטעמים המיוחדים שהובילו אליה.
אז מה זה אומר בפועל? שכל מה שצריך לעשות זה לבקש. לשם כך נחוץ כמובן עו"ד פשיטת רגל - הוא יידע לזהות מתי יש סיכוי להסיר או לצמצם את ההגבלות, ויזהה מה יש לבקש ומהי העת הנכונה לעשות כן. עו"ד פשיטת רגל, בכל שלב של ההליך, יוכל להגיש בשמך בקשות מגוונות להקלות קבועות או זמניות לגבי הגבלות כאלה ואחרות שחלות עליך. בכל בקשה כזו יש לנושים זכות תגובה ולכונס הרשמי ו/או הנאמן יכולת להביע עמדה. על הבקשות להיות מנומקות, מפורטות, מנוסחות היטב וכמובן לכלול סיבות טובות ושיקולים ראויים שיצדיקו את קבלת הבקשה ויגדילו את הסיכוי שתוכל להתנהל באופן נעים יותר בחיי היום יום שלך. 
דוגמאות לבקשות שיצמצמו את ההגבלות:
 
1.
בעזרת עו"ד פשיטת רגל אפשר להגיש בקשה לצאת לחו"ל לתקופה קצובה ולהעבירה לאישור הנושים. בטרם בית המשפט יכריע בבקשה הוא יבקש את תגובת כונס הנכסים הרשמי, ויאשר את הבקשה רק אם תתקבל גם הסכמה של הנאמן. במקביל, ברוב המקרים גם תידרש לספק חתימה של ערבים שישמשו כבטוחה, כדי שאם תיעלם יהיה ממי להיפרע.
 
2.
הקלה נוספת תוכל להשיג בפנייה לנאמן ולא לבית המשפט; פנייה בבקשה לאפשר שימוש בכרטיסי אשראי. אישור כזה יינתן ברוב המקרים, אך השימוש יהא תחת פיקוח מתמיד.
 
3.
בקשה שכיחה נוספת היא בקשה לעשות פעילות בתאגיד או להמשיך בפעילות שכזו. כאן מדובר בבקשה שתוגש לבית המשפט וגם כאן יידרשו תגובות ו/או הסכמות של הכונס ו/או הנושים ו/או הנאמן; ובית המשפט יתחשב בכל אלה וכמובן בנימוקי הבקשה בטרם יחליט. 
 

 


למציאת עורכי דין מומחים בתחום הוצאה לפועל ופשיטת רגל.

בידקו עלויות שכר טרחה במחירון עורכי דין הוצאה לפועל - פשיטת רגל

אנשים שחיפשו עורך דין להוצל"פ כינוס נכסים ופשיטת רגל חיפשו גם

מצא עורך דין להוצל"פ כינוס נכסים ופשיטת רגל באזורך

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools