438,835 עסקים | 235,208 חוות דעת
כתבות בנושא עורך דין להוצל"פ כינוס נכסים ופשיטת רגל - תמונת אווירה

הגשת בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל

במדינת ישראל פועל מערך הוצאה לפועל הכפוף לרשות האכיפה והגבייה, ומסדיר את דיני ההוצאה לפועל בישראל. אם ננקטו נגדך הליכי הוצאה לפועל או ניתן נגדך פסק דין, ואתה מעוניין להשהות את התשלום ו/או את מימוש פסק הדין, עליך להגיש בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל. על תהליך הגשת הבקשה בכתבה שלפניך.

בכתבה זו:
מה המשמעות של עיכוב הליכי הוצאה לפועל? | למה לעכב הליכים בהוצאה לפועל? | דרוש עורך דין הוצאה לפועל | איך מעכבים הליכים בהוצאה לפועל? | לבית משפט או להוצאה לפועל? למי מגישים בקשה לעיכוב הליכים? | מתי מתקבלת בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל? | בקשה לעיכוב הליכים: | מה עושים כשבקשה לעיכוב הליכים נדחית?

במדינת ישראל פועל מערך הוצאה לפועל הכפוף לרשות האכיפה והגבייה ומתנהל על פי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 המסדיר את דיני ההוצאה לפועל בישראל. מערך גדול ומסועף זה הנו גוף ציבורי הפועל בחסות המדינה על מנת לסייע באכיפת החוק, באכיפת החלטות שיפוטיות ובאכיפת חוזים ומימוש שטרות. כל אדם או גוף שקיבל פסק דין לטובתו מבית משפט, שיש בידיו שטרות הניתנים למימוש, כגון שטר חוב, שטר משכנתא, המחאה - שהם, למעשה, מסמכים המקנים זכויות כספיות; או שרשאי לקנוס מי שעבר על החוק, יוכל לפנות למערך ההוצאה לפועל למימוש פסק הדין, השטר, הקנס או התשלום. 
מי שנוקט הליכי הוצאה לפועל למימוש אחד מהנ"ל מכונה הזוכה (או הנושה), ואילו אתה הנדרש לשלם לו נקרא "חייב". אם  ננקטו נגדך הליכי הוצאה לפועל או ניתן נגדך פסק דין, ואתה מעוניין להשהות את התשלום ו/או את המימוש של פסק הדין, עליך להגיש בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל. (מדריך בנושא גביית חובות באמצעות הוצאה לפועל)

מה המשמעות של עיכוב הליכי הוצאה לפועל?

בדרך לחייב אותך לשלם לזוכה חוב או להעניק לו זכות יש למערך ההוצאה לפועל אמצעים שונים שהוא יכול להפעיל נגדך. אמצעים אלה שמטרתם גבייה ומימוש חובות וזכויות, עלולים להגביל את חירותך ולגרום לך פגיעה שתניע אותך לפעול. בין האמצעים השונים יכולה ההוצאה לפועל להטיל על חשבונותיך ונכסיך עיקול, להטיל עליך צו עיכוב יציאה מהארץ שימנע יציאתך מגבולות המדינה, להטיל עליך הגבלות שונות ואפילו להטיל עליך מאסר. בעצם בקשתך לעיכוב הליכים אתה עושה "פאוז" על כל הסיכונים הללו, ולמעשה מבקש הפסקה זמנית של ביצוע כל הליכי הגבייה בתיק נגדך. 

למה לעכב הליכים בהוצאה לפועל?

אין לך מספיק כסף לכסות את החובות; אתה מרגיש שנעשה לך עוול ומתכוון לערער על פסק הדין של בית המשפט; אתה חושב שהזוכה מעלה טענות שקריות ורוצה להעלות טענות משלך; אתה חושב שיש לך יכולת להילחם ברוע הגזירה; אתה לא רוצה לשבת במאסר או שפרעת את כל החוב במלואו ואתה לא מבין מה רוצים ממך - סיבות אלה ועוד יניעו אותך לנסות ולעכב הליכים של הוצאה לפועל אשר ננקטים נגדך. 

דרוש עורך דין הוצאה לפועל

עוד בטרם תתחיל לחשוב איך לעכב, מדוע וכיצד - התייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל. הכוונה לעורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום ההוצאה לפועל. אמנם רשויות המדינה ובכללן מערך ההוצאה לפועל עושה הכול כדי להנגיש את שירותיו לאזרח הקטן, אולם אתה כחייב, אינך יכול להרשות לעצמך שלא לקבל ייעוץ של עורך דין הוצאה לפועל טוב, איכותי, מנוסה, בעל ותק, ידע, כלים ומיומנויות שיסייע לך לצלוח את נבכי הביורוקרטיה ולממש את זכויותיך. אל תרשה לעצמך להיטחן עד דק בשיניה של מערכת משומנת אימתנית וגדולה -  התייעץ עם עורך דין ותפעלו יחד באופן שיממש את האינטרסים שלך על הצד הטוב ביותר.

איך מעכבים הליכים בהוצאה לפועל?

פונים לעורך דין הוצאה לפועל שמצליח לזהות סיבות וטעמים מוצדקים לעיכוב ההליכים, והוא מגיש בקשה לעיכוב הליכים בהתאם לדרישות החוק. בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל ניתן להגיש לשני גורמים - לראש לשכת ההוצאה לפועל או לבית המשפט. אם הבקשה תוגש לראש לשכת ההוצאה לפועל, עורך דין הוצאה לפועל יסביר לך כי עליך בעזרתו למלא טופס בקשה לעיכוב הליכים, מה שמכונה בעגה המקצועית "טופס בקשות חייב מס' 1 (טופס 839)”. בטופס עליך לבקש סעד של עיכוב הליכים שמספרו 61 - שאותו עליך לסמן בבקשה כסעד המבוקש. הבקשה מוגשת בכתב וכוללת פירוט של נימוקים ועליה לכלול תצהיר המפרט את העובדות הרלוונטיות לבקשה. לבקשה יש לצרף כל מסמך הרלוונטי אליה או המוזכר בה.

אם הבקשה מוגשת לבית משפט לרוב זה עובד באופן הבא - לאחר שמתנהל דיון נותן בית המשפט פסק דין. בפסק הדין אתה יצאת ה"מפסיד". מי ש"ניצח", הוא הזוכה שרוצה מיד לממש את פסק הדין ולשם כך עליו לפנות להוצאה לפועל. בשלב זה אתה, בסיוע עורך דין הוצאה לפועל, צריך להזדרז ולהגיש לבית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין. 
אחרי מתן פסק דין נגדך יכול להיות שיש לך זכות אוטומטית לערער לבית משפט בדרגה גבוהה יותר מבית המשפט שנתן את פסק הדין, או שעליך לבקש רשות לערער וזכות הערעור לא תינתן לך אוטומטית. אם הערעור הוא בזכות ולא ברשות, עורך הדין יגיש בשמך בקשה לעיכוב ביצוע מיד אחרי קבלת פסק הדין. אם יש להגיש בקשת רשות ערעור, לרוב יצרף אליה עורך הדין שלך גם בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין. גם כאן יש להגיש את הבקשה בכתב ועליה לכלול פירוט של נימוקים. לבקשה יש לצרף תצהיר המפרט את העובדות הרלוונטיות לבקשה ובנוסף כל מסמך הרלוונטי אליה או המוזכר בה. 
בשני המקרים - בין אם הבקשה לעיכוב הליכים מוגשת לבית המשפט ובין אם היא מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל - יש להגישה במספר עותקים, כך: את הבקשה המקורית יש להגיש לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל, וכן יש לשמור העתק אצלך, לתת העתק לזוכה והעתק ללשכת ההוצאה לפועל אם הבקשה מוגשת לבית המשפט.
 

לבית משפט או להוצאה לפועל? למי מגישים בקשה לעיכוב הליכים?

כאשר מדובר במצב שבו ניתן נגדך פסק דין של בית משפט ואתה מעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל שיכוונו למימושו ואכיפתו, יש בידיך בחירה - לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין בבקשה לעיכוב הליכים, או לפנות להוצאה לפועל. אם בחרת להגיש הבקשה לבית המשפט, עליך להגישה לבית המשפט המוסמך שנתן את פסק הדין, שעליו אתה מעוניין לערער. אם תבחר להגיש הבקשה דווקא להוצאה לפועל, יהיה עליך להגישה לראש ההוצאה לפועל. חשוב לדעת - למרות שלראש ההוצאה לפועל יש סמכות לעכב הליכים לזמן קצוב, הוא פעמים רבות בוחר להעביר את הבקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט המוסמך שידון ויכריע בה.
הבחירה בין בית משפט ללשכת ההוצאה לפועל לא קיימת כאשר מדובר במצב דברים אחר שבו לא מעורב פסק דין של בית משפט, אלא כאשר גורם אחר מניע נקיטת הליכי הוצאה לפועל נגדך. למשל, כאשר, ניתנה החלטה בעניינך על ידי ההוצאה לפועל ואתה מעוניין לערער עליה, או כאשר נפתח נגדך תיק הוצאה לפועל בגין חוב שכבר שילמת ופרעת (השמעת טענת "פרעתי") - במקרים אלה תוכל לפנות רק לראש ההוצאה לפועל.

מתי מתקבלת בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל?

לאחר קבלת פסק דין או החלטה של ראש ההוצאה לפועל, הזוכה יכול מיד להתחיל באכיפה של פסק הדין או ההחלטה. הכלל הגורף הוא שערעור כשלעצמו אינו מפסיק ואינו מקפיא ואף לא אמור לעצור הליכים שנוקטים נושים כנגד החייב. זו בדיוק הסיבה שעצם העובדה שאתה כחייב מבקש לערער, יכול לערער או מתכוון לערער, לא עוצרת אוטומטית את ההליכים נגדך ואתה חייב להגיש במקביל לערעור את אותה בקשה לעיכוב הליכים. הרציונל הבסיסי בדיני ההוצאה לפועל הוא שעליך להגיש בקשה נפרדת וספציפית לעיכוב ההליכים, שאיננה נשענת על רצונך או יכולתך לערער. הבקשה הזו חייבת לכלול נימוקים מעבר לעצם הערעור - נימוקים שמשכנעים את ראש לשכת ההוצאה לפועל או את בית המשפט להקפיא את ההליכים נגדך, לפגוע בנושים שזכו בהליך משפטי ולתת לך שהות עד למימוש ההליכים נגדך.
בשל הכלל שלפיו יש לאפשר מימוש מיידי של החלטה שיפוטית, הגורמים שלהם מוגשת בקשה לעיכוב הליכים אינם ממהרים לקבלה. הן בית המשפט והן ראש לשכת ההוצאה לפועל מערימים לא מעט קשיים בדרך לקבלת הבקשה. עובדה זו מעניקה משנה חשיבות להסתייעות בעורך דין הוצאה לפועל עם ידע וניסיון - הוא יוכל להגיש בקשה מנומקת ומשכנעת ולפרט טעמים מוצדקים לקבלת הבקשה.
 

בקשה לעיכוב הליכים:

כאשר בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל שוקלים בקשה לעיכוב הליכים, הם בוחנים נסיבות שונות ומגוונות של העניין. לבקשה יש סיכוי להתקבל כאשר ישתכנעו בקיומם של אחד או יותר מהמצבים הבאים:

  1. ביצוע פסק הדין ימנע השבת המצב לקדמות - כל עורך דין הוצאה לפועל מתחיל יודע: הטענה החשובה ביותר הנוגעת לעיכוב ביצוע, היא הטענה שלפיה מימוש בפועל של פסק הדין יקשה להשיב את המצב לקדמות. כלומר, אם עכשיו יקבל הזוכה את שנמצא זכאי לו, אתה כחייב תגיש ערעור ואם תזכה בו יהיה מאוחר מדי ולא תוכל לקבל את מה שנתת ולהחזיר הגלגל לאחור. דוגמא מצוינת לנסיבות המקיימות מצב כזה היא כאשר ניתן צו לפינוי דירת מגורים. אחרי שתארוז, תעזוב ותמצא מקום מגורים חלופי מה יעזור לך שערעורך יתקבל? על כן במקרים אלה בית המשפט או ראש לשכת ההוצל"פ יטו לקבל את בקשתך לעיכוב מימוש הצו.
  2. מאזן הנוחות נוטה לטובתך: עליך לשכנע את ראש הלשכה או את בית המשפט כי הנזק שייגרם לך אם ההליכים לא יוקפאו אלא ימומשו בפועל, עולה על הנזק שייגרם לנושים אם ההליכים כן יוקפאו וייבלמו. השוואה זו והאיזון בין האינטרסים של הנושים והחייב נקראים מאזן הנוחות - מונח המבטא את השיקולים שעורם הגורם המחליט על לשון המאזניים, ומחליט לפי גודל הנזק שייגרם בכל אחד מאופני הפעולה האלטרנטיביים הקיימים לכל אחד מן הצדדים.
  3. הסיכוי שהערעור יתקבל: אם מדובר במצב של בקשת עיכוב ביצוע בשל ערעור אזי יתייחס הגורם המחליט - לרוב בית המשפט המוסמך - גם לסיכויי הערעור להתקבל. בית המשפט לא ייכנס לעובי הקורה ולא ידון דיון של ממש בערעור עצמו, אלא יתרשם מסיכוייו הכלליים של הערעור. אם הערעור תלוש, הטענות קלושות והסיכוי שיתקבל כמעט איננו קיים, אז גם הבקשה לעיכוב הליכים תידחה, אפילו אם יהיה בדחייתה פגיעה ביכולת להשיב המצב לקדמות והיא גם תפגע בחייב ותגרום לו נזק קשה.

מה עושים כשבקשה לעיכוב הליכים נדחית?

הגשת בקשה לעיכוב הליכים לרשם להוצאה לפועל או לבית משפט ובקשתך נדחתה - מה תוכל לעשות אז? תלוי מי הוא הגורם שהכריע בבקשתך, כך:
כאשר הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לבית המשפט, לא ניתן לערער עליה ישירות, אלא יש להגיש בקשת רשות ערעור. את בקשת רשות הערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי. אם הבקשה תתקבל, אז תגיש גם את הערעור על ההחלטה שלא לעכב ההליכים נגדך לבית המשפט המחוזי. 
כאשר הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לרשם הוצאה לפועל, אפשרות הפעולה הניצבת בפניך תלויה בתחום המשפטי של העניין. כך, אם החוב המדובר קשור לענייני משפחה ומקורו בסכסוך בין בני משפחה, יש להגיש ערעור על ההחלטה שלא לעכב את הליכי האכיפה, לבית המשפט לענייני משפחה. אם החוב אינו בענייני משפחה, אין יכולת אוטומטית לערער, והדבר נתון להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל. כאשר הוא פוסק בבקשה לעיכוב הליכים בתחום שאיננו דיני משפחה, הוא יכול גם לקבוע האם הוא מעניק רשות ערעור. אם הוא מעניקה אזי ניתן להגיש ערעור ישירות לבית משפט השלום. אם הוא לא מעניק רשות ערעור בגוף ההחלטה, אז יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום. 

אנשים שחיפשו עורך דין להוצל"פ כינוס נכסים ופשיטת רגל חיפשו גם

מצא עורך דין להוצל"פ כינוס נכסים ופשיטת רגל באזורך

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools