כתבות בנושא סוכני פטנטים, פיתוח פטנטים וזכויות יוצרים - תמונת אווירה

זכויות יוצרים - הגנה קניינית על עניינים שברוח

כמעט אף אחד לא יעז לנהוג באוטו שלך רק כי הוא יכול, להיכנס לביתך או לקחת רכוש שלך בלי הרשאה, אחרת ייחשב לגנב ויישא באחריות פלילית. ישנו תחום חוקי רחב היקף ומסועף המסדיר את זכויות הבעלות והשימוש על קניין, אך מה קורה כאשר הנכסים הם אמורפיים ואינם מוחשים כדוגמת רעיון, שיר, סיפור או מנגינה? על קניין רוחני וזכויות יוצרים בכתבה שלפניכם.

בכתבה זו:
קניין רוחני | על זכויות יוצרים | יצירות ויוצרים מוגנים | על גבולות הכוח - זכויות יוצרים בעידן האינטרנט | הזכות לפעול

בעוד קל מאד להבין ולהגדיר, לקבל ולאכוף זכויות הנוגעות לנכס מוחשי, כאשר מדובר בנכסים לא מוחשיים העניין קצת (או הרבה) יותר מורכב. זכויות אלה מוסדרות בתחום משפטי מורכב ומסועף גם הוא. תחום המכונה "קניין רוחני" והוא שמסדיר, בין היתר, את זכויותיהם של היוצרים על יצירותיהם. כאשר מדברים על קניין רוחני מתכוונים לזכויות, כגון בעלות, שימוש והחזקה בנכסים רבים ומגוונים. מעבר להיותם אמורפיים, חסרי גבולות וחסרי ממשות נכסים אלה הם ברשות הכלל- יוצרים, אמנים, מהנדסים, חוקרים, מדענים ויזמים שמפתחים מוצר או תהליך, תיאוריה או הוכחה, אתר אינטרנט או ספר, שיר או מנגינה- כל העולם יכול לעשות בזה שימוש. אז כיצד מכירים בכל אלה נכסים המהווים חלק מקניינם הפרטי של יוצריהם, למרות הימצאותם ברשות הכלל? כיצד יוכלו היוצרים ליהנות מבעלות על יצירותיהם ומהרווחים והפרות שהם מניבים כאשר לכל אדם יש גישה בלתי מוגבלת ואפשרות לעשות שימוש ביצירה מעשה ידיהם או פרי מוחם הקודח?

קניין רוחני

את הנכסים הנחשבים קניין רוחני ואשר נכנסים בגדרי ההסדרים החוקיים הנוגעים לתחום, ניתן לחלק באופן גס לשלוש קבוצות מרכזיות- קבוצה אחת היא "פטנטים”. אלה הם מוצרים או תהליכים המהווים המצאות מקוריות בתחום התעשייה והטכנולוגיה. ההכרה במוצר או תהליך כפטנט היא מורכבת ונדרשים זמן רב, משאבים ותהליכים כדי לממשה. ההכרה הזו מעניקה מעמד מיוחד להוגה ההמצאה ומונעת מאחרים את השימוש בו, את הפצתו, או חיקוי והעתקה שלו. הקבוצה השנייה היא מדגמים וסימני מסחר. הכוונה לסמלי לוגו המוכרים לכולנו ואשר מסמלים כה רבות- מיתוג, מצוינות, מוניטין רב שנים ועוד. לצד הלוגו ניתן להגן גם על צורתו הסופית ועל עיצובו של המוצר כך שיישארו רק לשימוש בעלי הדגם. כדי להגן על סימני מסחר ומדגמים יש, בדומה להליך ההגנה על פטנטים, לעבור הליך רישום מורכב מול הרשויות. הקבוצה השלישית היא יצירות. כאשר מדברים על המונח "זכויות יוצרים" מתמקדים בעיקר בקבוצה השלישית של נכסים רוחניים- יצירות מגוונות בתחומי רוח רבים.

על זכויות יוצרים

כל אדם שכתב יצירה זכאי באופן אוטומטי להגנת זכויות יוצרים ברגע בו סיים את יצירתה. זכות זו חזקה ורבת היקף- אין צורך או חובה לפרסם יצירה כדי שזו תיהנה מהגנה; אין צורך לעשות בה שימוש כדי למנוע מאחרים לעשות בה שימוש בעצמם,  ולהבדיל מזכויות על נכסים רוחניים אחרים, דוגמת פטנטים או מדגמים וסימני מסחר, אין כל צורך לבצע רישום של זכויות היוצרים כדי ליצור אותן. הן קיימות ממילא ולא דורשות מהכותב כל פעולה אקטיבית לשם יצירתן, הכרה בהן, הבטחתן, אכיפתן או הגנה על קיומן.
זכויות יוצרים מוגנות בדיני הקניין הרוחני בכמה מערכות חוקים, ביניהן חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; חוק השיפוט הזר האנגלי משנת 1890; דבר המלך במועצה על ארץ ישראל בעניין זכויות יוצרים משנת 1924; חוק זכות יוצרים משנת 1911; ופקודת זכות יוצרים משנת 1924; לצד דינים זרים ובינלאומיים ואמנות בינלאומיות מגוונות המגנים על זכויות של יוצרים בתחומי רוח שונים.

יצירות ויוצרים מוגנים

אז אילו יצירות נכנסות בגדרי ההגנה שמקימה "הגנת זכויות יוצרים"? ומה זה אומר בכלל? החוקים המקומיים והבינלאומיים כמו גם האמנות השונות והנוהג מרחיבים מאד את גדרי המונח "יצירות". ציורים, יצירות אמנות, לחנים, מפות, שירים, תרשימים, פסלים, עיצובים, יצירות אדריכליות, יצירות מחול, ספרים, הרצאות, שירים, אתרי אינטרנט, מאמרים, פרסומות, כותרים, סרטים, מחזות, תחריטים, צילומים ותמונות, סדרות, תסריטים, ג'ינגלים, סיפורים ואפילו פנטומימה. כל היצירות הללו, מרגע שנוצרו, שייכות ליוצר והוא הבעלים של היצירה. 
מה זה אומר בפועל? זכות זו היא זכות שמונעת מכל העולם לעשות שימוש ביצירה. כלומר, לאף אדם או גוף אסור לעשות שימוש ביצירה, אלא אם כן היוצר שלה אישר ואפשר זאת; ואז השימוש ייעשה בכפוף לתנאיו ולדרישותיו. בנוסף לכך, יש ליוצר זכות לעשות ביצירה כל העולה על רוחו והוא רשאי אף למנוע אותה לגמרי מהכלל ולעשות בה שימוש בלעדי. כמו כן, יכול היוצר לאסור על שימוש ביצירתו, לאסור גם על הפצתה, שכפולה, ניצולה, העתקתה הצגתה, או חיקוי שלה; והוא כמובן יכול לגבות תשלום עבור כל שימוש שנעשה בה.

על גבולות הכוח - זכויות יוצרים בעידן האינטרנט

למרות כוחן של זכויות היוצרים והיקפן הנרחב הן אינן מספיק חזקות בעיני יוצרים רבים. אחת הסיבות המרכזיות לכך נעוצות בעולם הווירטואלי- רשת האינטרנט שעשתה מהפיכה רבתי בחיינו והשפיעה על כל חלקה משפיעה גם על קניין רוחני. במרחב האינטרנטי כל אחד כמעט יוצר תוכן שעשוי להיחשב יצירה, או מצטט "יצירה" של אדם אחר- תוכן, מידע, שיר, תמונה או אתר אינטרנט שתכניו או עיצובו מועתקים. מאד קשה להגן על זכויות יוצרים במרחב בו לכל אחד יש מקלדת, עכבר וגישה לאין סוף יצירות שבהן ניתן לעשות כל שימוש. יש סוגיות מורכבות בענייני קניין רוחני בעידן האינטרנט שחלקן טרם הוכרעו. כך, למשל, כאשר אדם משלם למומחים שיעצבו לו אתר ויכתבו את תוכנו- למי שייך העיצוב והתוכן, ומה קורה כאשר מפסיקים יחסי העבודה בין הצדדים? אם מאייר עיצב לוגו ללקוח- מיהו הבעלים של הלוגו המתנוסס על אתר האינטרנט? מה קורה כאשר יצירת אמנות מצולמת ללא רשות היוצר ותמונה שלה מועלית לאינטרנט ומשותפת עם ציבור גולשים רחב? שאלות אלה ואחרות עדיין בהליך של בירור והכרעה ונראה כי עם הזמן ייתן עליהן המחוקק את דעתו והן יוכרעו וינוסחו בחוק.

עד אז קחו בחשבון כי העלאת יצירות לאינטרנט פוגעת בכוחה של ההגנה על היצירות עצמן. אם בכל זאת תבחרו להשתמש במרחב המסוכן מומלץ להקפיד על שני כללים - האחד, תמיד לציין את זכויותיך; השני, לקרוא היטב תנאי השימוש בכל אתר בטרם מעלים אליו תוכן. בפועל, הכלל הראשון אומר כי אם הנך יוצר, וחשוב לך כי שיר, סרטון, סיפור, מאמר או תמונה שהעלית- בבלוג, בפייסבוק או באתר האינטרנט שלך יהיו בבלעדיותך ולא ייעשה בהם כל שימוש, הקפד לכתוב זאת בתחתית כל עמוד. ציין באופן מפורש כי התכנים ועוד שייכים לך בלבד וכל שימוש או העתקה שלהם ללא אישור ייחשבו לפגיעה בזכויות יוצרים. הכלל השני מתייחס לאתרים שבהם גולשים מעלים "יצירות" שלהם לאוויר, כגון "פליקר”, "טוויטר”, "פייסבוק" ו"יו טיוב" כמובן. חשוב מאד לקרוא מה יעלה בגורל היצירה ברגע שתהא באוויר. לרוב, בעצם ההעלאה לאוויר והשיתוף יש ויתור על זכויות היוצרים. כך, למשל, באתר "יו טיוב" ישנם הסברים מפורשים המבהירים באופן חד משמעי כי עצם העלאת הסרטון לאוויר מהווה ויתור בפועל על זכויות היוצרים ומקנה לבעלי האתר את הזכות לעשות בסרטונים כל שימוש כפי שעולה על רוחם,  מבלי ליידע או לבקש את אישורו של "היוצר".

הזכות לפעול

אם אתה יוצר וגילית שמישהו שם תמונה שלך באתר שלו, מנגן לחן עליו שקדת, מצטט מהמאמר שלך בלי רשות, גונב לך רעיון ספרותי וכן הלאה, זכותך לפעול כדי להפסיק את הפרת זכויותיך ולקבל פיצוי בגינה. לרוב, פגיעה בזכויות יוצרים תגרור פיצוי כספי והפסקה מידית של ההפרה. אמנם זה נשמע אידיאלי, הגיוני ואולי אפילו פשוט, אבל זה לא כך. לרוב, אם ההפרה איננה ברורה או שהמפר לא מוכן לשתף פעולה יידרש הליך משפטי מורכב וארוך כדי להגיע לתוצאות המקוות. על כן, במידה ונפגעו זכויות היוצרים שלך, בין אם באינטרנט ובין אם בדרך אחרת הדרך המומלצת ביותר להתמודד עם העניין היא באמצעות פנייה לעורך דין מומחה בקניין רוחני. 
אל תנסה לפעול לבד, לאיים או לשאת ולתת - תחום הקניין הרוחני בכלל ותחום זכויות היוצרים בפרט הם מורכבים, מסועפים, סבוכים ולא פשוטים להבנה ויישום. ריבוי מקורות חוקיים שחלקם לעתים סותרים זה את זה, היעדר המוחשיות והגבולות הברורים של היצירה, הקושי להוכיח את מעמדה, הקושי להוכיח שימוש פסול בה והמורכבות בדרישת הפיצוי ההולם ו/או הפסקת השימוש ביצירה מחייבים סיוע וליווי של עורך דין מומחה. בעל מקצוע שיש בידיו הכלים, הידע והמיומנות העיונית, כמו גם המעשית, הוא היחיד שיוכל לסייע במקרה וזכויות יוצרים שלך נגזלו ממך שלא כחוק. אל תתפשר ובחר רק עורך דין בעל ניסיון מוכח. רצוי כזה שקיבלת עליו המלצה אישית או לכל הפחות הצליח להוכיח לך כי באמתחתו ידע רב ושנים רבות של ניסיון בתחום הספציפי הזה. אל תתפתו לשלם שכר טרחה נמוך כפי שדורש לעתים עורך דין מתחיל משום שהחיסכון עלול לפגוע בסיכויים שלכם למצות את הזכויות המגיעות לכם. 
 

לסיכום, ההגנה על זכויות יוצרים אמנם מוסדרת בחוק ומעמדה חזק, אולם האתגר שהעמיד בפניה המרחב האינטרנטי קשה ומאיים על כוחה. עשה הכול כדי להגן על זכויות היוצרים שלך גם בג'ונגל של המרחב הווירטואלי ואם הופרו זכויות יוצרים שלך פנה לסיועו של עורך דין מומחה. 

אנשים שחיפשו סוכני פטנטים, פיתוח פטנטים וזכויות יוצרים חיפשו גם

מצא סוכני פטנטים, פיתוח פטנטים וזכויות יוצרים באזורך

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress iconwhatsapp icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools