מחירון טאבו של דפי זהב מציג בפניכם את מחירי האגרות של האגף לרישום והסדר מקרקעין הרושם את נכסי הנדל"ן בפנקסי המקרקעין. במחירון, תוכלו לראות כמה תשלמו על אגרת נסח טאבו, כמה עולה רישום דירה בטאבו, כמה עולה לעשות פרצלציה, מחיר אגרת רישום צו ירושה בטאבו ועוד. כמו - כן במחירון מפורט המחיר של הזמנת תיק בית משותף או נסח טאבו מרוכז בנוסף לאגרת רישום הערת אזהרה או בקשה למחיקת הערת אזהרה. בנוסף, תוכלו לראות מהו המחיר אגרת רישום משכנתא או מהי האגרה שתשלמי לרשם הירושות

נסחים, עיונים ואזהרות

 • הוצאת מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 152
 • ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום מקרקעין 254
 • הוצאת נוסח מאושר 73
 • הוצאת נוסח מרוכז של הדירות בבית משותף 129
 • הוצאת עיון או העתק מאושר ממסמכי יסוד בתיק למעט תיק בית משותף 71
 • הוצאת עיון או העתק מאושר ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק 216
 • אגרה בעד רישום הערת אזהרה 157
 • אגרה בעד מחיקת הערת אזהרה - הגשה מקוונת 85
 • אגרה בעד רישום הערת אזהרה - הגשה מקוונת 126
 • אגרה בעד מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים 106
 • הוצאת העתק ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק ונחתם בחתימה אלקטרונית - על גבי תקליטור או באופן מקוון 33
 • אגרה בעד רישום הערות שונות 152
 • אגרה בעד מחיקת הערות שונות 101
 • אגרה בעד רישום הערה בדבר בגבלת כשרות 157
 • אגרה בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 157
 • אגרה בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 106

עסקאות

 • אגרת פעולת מכר/חכירה/העברת חכירה 37
 • אגרת רישום משכנתא או העברת משכנתא או תיקונה 157
 • אגרת העברת זכות מקרקעין בכפוף למשכנתא 157

ירושות

 • אגרת רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה 157
 • אגרת העברת זכות במקרקעין ממנהל עזבון ליורש 157
 • אגרת רישום הערה על מינוי מנהל עזבון 157

פרצלציה ומידע נוסף

 • אגרת פרצלציה לפיצול עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול 132
 • אגרה פרצלציה לאיחוד עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד 132
 • אגרת רישום זיקת הנאה - בעד כל רישום בחלקה כפופה ובעד כל רישום בחלקה נהנית 137
 • אגרת מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה 86
 • אגרת מחיקת רישום של זכות שפקעה 106
 • אגרת רישום זכות קדימה בעד כל חלקה 157
 • אגרת מחיקת זכות רישום של זכות קדימה בעד כל חלקה 106
 • אגרת תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד 152

אגרות להליך מנהלי

 • אגרת בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 125
 • אגרה בעד רישום בית כאמור משותף לגבי כל דירה 74
 • אגרה בעד בקשת תיקון צו רישום בית משותף 125
 • אגרת תיקון צו רישום לבית משותף עם הגשת טענות בהתנגדות 125
 • אגרה לתיקון צו רישום בית משותף לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 74
 • אגרה בעד בקשה לביטול צו בית משותף 125
 • אגרת ביטול רישום בית משותף עם הגשת טענות בהתנגדות 125
 • אגרה בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 125
 • אגרה בעד תיקון בתקנון שנרשם 125

אגרות להליך שיפוטי

 • אגרה לעיון וצילום במסמכי הסדר, אישורים ותזכורות תביעה 71
 • אגרה להגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו 649
 • אגרה לתביעה לסכום קצוב המחיר לאגרה לתבעיה כספית בצירוף צו עשה, לפי התביעה בכספית, מינימום 749 ש"ח % 2.5
 • מחצית אגרת תביעה מינימלית בתביעה 374
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

 • 4.2 כוכבים טאבו ישיר קו מנחה בע"מ
  טאבו ישיר קו מנחה בע"מ
  אני עוסקת במשרד עו"ד שמתעסק בנדל"ן. משתמשים מדי פעם באתר טאבו ישיר על מנת להזמין נסחי טאבו. האתר קל לשימוש, מובן והמידע מתקבל במהירות.
חזור מעלה