המחירון מבוסס על התעריף הרשמי של האגף לרישום והסדר מקרקעין ומעודכן לשנת 2019. מחירון טאבו של דפי זהב מציג בפניכם את מחירי האגרות של האגף לרישום והסדר מקרקעין הרושם את נכסי הנדל"ן בפנקסי המקרקעין. במחירון, תוכלו לראות כמה תשלמו על אגרת נסח טאבו, כמה עולה רישום דירה בטאבו, כמה עולה לעשות פרצלציה, מחיר אגרת רישום צו ירושה בטאבו ועוד. כמו - כן במחירון מפורט המחיר של הזמנת תיק בית משותף או נסח טאבו מרוכז בנוסף לאגרת רישום הערת אזהרה או בקשה למחיקת הערת אזהרה. בנוסף, תוכלו לראות מהו המחיר אגרת רישום משכנתא או מהי האגרה שתשלמי לרשם הירושות

מחירון אגרות ממשלתיות | מחירון דיני מקרקעין | מחירון שמאי מקרקעין

נסחים, עיונים ואזהרות

 • נסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב) 74
 • נסח מרוכז של הדירות בבית משותף 131
 • העתק ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק ונחתם בחתימה אלקטרונית 33
 • עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד  (למעט תיק בית משותף) 72
 • עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד של תיק בית משותף שנסרק 218
 • מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 152
 • אגרה לביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום מקרקעין 278

הערות

 • בעד מחיקת הערת אזהרה - הגשה מקוונת 86
 • בעד רישום הערת אזהרה - הגשה מקוונת 127
 • בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות 159
 • בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 159
 • בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 107
 • מחיקת הערות שונות 102
 • הערות שונות 154
 • בעד רישום הערת אזהרה 159
 • בעד מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים 107

עסקאות

 • פעולות מכר/חכירה/העברת חכירה 38
 • רישום משכנתא או העברת משכנתא או תיקונה 159
 • העברת זכות מקרקעין בכפוף למשכנתא 159

ירושות

 • רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה 159
 • העברת זכות במקרקעין ממנהל עזבון ליורש 159
 • רישום הערה על מינוי מנהל עזבון 159

פרצלציה

 • בפיצול - עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול 134
 • באיחוד - עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד 134

תשלום מקוון

 • רישום זיקת הנאה - בעד כל רישום בחלקה כפופה ובעד כל רישום בחלקה נהנית 139
 • מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה 87
 • מחיקת רישום של זכות שפקעה 107
 • רישום זכות קדימה בעד כל חלקה 159
 • מחיקת זכות קדימה בעד כל חלקה 107
 • תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד 154

אגרות להליך מנהלי - רישום בית משותף

 • בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 126
 • בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה 75

אגרות להליך מנהלי - תיקון צו רישום בית משותף

 • בעד הבקשה לתיקון צו רישום 126
 • עם הגשת טענות (בהתנגדות) 126
 • לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 75

אגרות להליך מנהלי - ביטול רישום בית משותף

 • בעד בקשה לביטול צו בית משותף 126
 • עם הגשת טענות (בהתנגדות) 126

אגרות להליך מנהלי

 • בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 126
 • בעד תיקון בתקנון שנרשם 126

אגרות להליך שיפוטי

 • הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות) 649
 • תביעה לסכום קצוב 2.5% מסכום התביעה, מינימום 749 ₪ 347

הסדר

 • עיון וצילום במסמכי הסדר, אישורים ותזכורות תביעה 72
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

חזור מעלה