כמה עולה טסט?
מחיר טסט לרכב עולה 96 ₪ ומורכב ממחיר הטסט עצמו – 63 ₪, בדיקת זיהום אויר 31 ₪ ורישום מספר הקילומטרים 2 ₪.

כמה עולה לחדש דרכון?
חידוש דרכון לבגיר בלשכה עולה 265 ₪, ואם תחדשו דרכון דרך האינטרנט בחודשים מרץ עד אוקטובר זה יעלה לכם 245 ₪ ובחודשים נובמבר עד פברואר זה יעלה לכם 155 ₪.

כמה עולה לחדש תעודת זהות?
חידוש תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים היא ללא עלות. במידה שתעודת הזהות שברשותכם אבדה או נגנבה, תשלמו על כך 115 ₪.

תעודת זהות

 • הוצאת תעודת זהות ראשונה גם לת.ז ביומטרית ללא עלות
 • הוצאת ספח חדש לתעודת זהות ללא עלות
 • הוצאת ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • הוצאת תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים ללא עלות
 • הוצאת תעודת זהות חכמה ללא עלות
 • תעודה המעידה על שינוי שם 15
 • תעודת חיים השירות מאפשר לתושבי ישראל להגיש בקשה לקבלת תעודה המעידה על תושב שהוא חי ללא עלות
 • תעודת לידה לנולדים בישראל ללא עלות
 • איתור מען השירות מאפשר לכל אדם השוהה בארץ לאתר כתובת של תושב אחר על פי פרטים מזהים 15
 • הוצאת תעודת לידה ללא עלות
 • רישום פטירה - למי שנפטר בארץ או בחו"ל ללא עלות
 • הוצאת תעודת פטירה ללא עלות
 • רישום שם לנולד - בארץ או בחו"ל ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • החלפת תעודת זהות בלויה תקף גם לחידוש ספח תעודת הזהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות שאבדה או נגנבה הנפקת הספח היא ללא עלות 115
 • שינוי במצב אישי ללא עלות
 • שינוי שם משפחה לבגיר המחיר לחייל סדיר/מילואים ישנה בהנחה של 50% 2 - 110
 • שינוי שם משפחה לקטין עפ"י החלטה של בית משפט, או שנכלל בבקשה לשינוי שם משפחה של הוריו 110
 • שינוי שם פרטי לבגיר לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 110
 • שינוי שם פרטי לקטין לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 110
 • שינוי כתובת ללא עלות
 • שינוי שם משפחה למי שנישא מעל חצי שנה מיום רישום הנישואין תשלום ע"ס 110 ש"ח ללא עלות
 • בחירת שם משפחה למי שנישואיו הסתיימו ללא עלות
 • תעודה ראשונה המעידה על שינוי שם/ בחירת שם משפחה ללא עלות
 • תעודה נוספת המעידה על שינוי שם / בחירת שם משפחה הוצאת תעודה ראשונה פטורה מתשלום, איש בשירות מילואים פעיל ישלם 10 ש"ח 15

דרכונים

 • הארכת תוקף דרכון לבגיר ללא עלות
 • הארכת תוקף דרכון לקטין ללא עלות
 • הנפקה/חידוש דרכון לבגיר בלשכה המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 130 ש"ח 265
 • הנפקה/חידוש דרכון לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 120 ש"ח 245
 • הנפקה/חידוש דרכון לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 75 ש"ח 130
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ש"ח 540
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ש"ח 520
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 305 ש"ח 405
 • הנפקה/חידוש דרכון לקטין בלשכה המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 140
 • הנפקה/חידוש דרכון לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 125
 • הנפקה/חידוש דרכון לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 90
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לקטין בלשכה 280
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 230
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי בלשכה המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 220 ש"ח 445
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 195 ש"ח 390
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 150 ש"ח 300
 • הנפקת דרכון עסקי שאבד, נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 495 ש"ח 720
 • הנפקת דרכון עסקי שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 470 ש"ח 665
 • הנפקת דרכון עסקי שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 425 ש"ח 575
 • חידוש/החלפה דרכון לקטין בלשכה המחיר תקף גם לתעודת מעבר 140
 • חידוש/החלפה דרכון לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לתעודת מעבר 125
 • חידוש/החלפה דרכון לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לתעודת מעבר 90
 • חידוש דרכון לקטין בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר תקף גם לתעודת מעבר 280
 • חידוש דרכון לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לתעודת מעבר 265
 • חידוש דרכון לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לתעודת מעבר 230
 • הנפקת דרכון עיסקי לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 220 ש"ח 445
 • הנפקת דרכון עיסקי לבגיר באינטרנט מרץ-אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 195 ש"ח 390
 • הנפקת דרכון עיסקי לבגיר באינטרנט אוקטובר-מרץ המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 150 ש"ח 300
 • חידוש/החלפה דרכון עסקי לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 220 ש"ח 445
 • חידוש/החלפה דרכון עסקי לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 195 ש"ח 390
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 150 ש"ח 300
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 495 ש"ח 720
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 470 ש"ח 665
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 425 ש"ח 575
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי לקטין בלשכה 445
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 390
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 300
 • חידוש דרכון עסקי לקטין בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 585
 • חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר 530
 • חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר 440
 • הוצאת דרכון זמני בנתב"ג המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ש"ח 5 - 815
 • הוצאת דרכון בנתב"ג לקטין 420
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לבוגר במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 545 ש"ח 680
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני ללקטין במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 560
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לבוגר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 270 ש"ח 405
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לבוגר במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 545 ש"ח 680
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לקטין בלשכה 210
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לקטין במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 350
 • תמבד"ל ראשון/חידוש במקום דרכון למבקש מעל לגיל  18 בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 70 ש"ח 140
 • תמבד"ל ראשון/חידוש במקום דרכון למבקש מעל לגיל  18 באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 60 ₪ 125
 • תמבד"ל ראשון/חידוש במקום דרכון למבקש מעל לגיל  18 באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 45 ₪ 90
 • דרכון במקום תמי"ל למבקש מעל לגיל  18 בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ש"ח 540
 • דרכון במקום תמי"ל למבקש מעל לגיל  18 באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ש"ח 520
 • דרכון במקום תמי"ל למבקש מעל לגיל  18 באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 350 ₪ 430
 • תמבד"ל ראשון/חידוש במקום דרכון למבקש מתחת לגיל  18 בלשכה 280
 • תמבד"ל ראשון/חידוש במקום דרכון למבקש מתחת לגיל  18 באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • תמבד"ל ראשון/חידוש במקום דרכון למבקש מתחת לגיל  18 באינטרנט - אוקטובר עד מרץ 230
 • הנפקה/החלפת תמבד"ל לקטין במקום תמי"ל שאבד או נגנב או הושחת - בלשכה 280
 • הנפקה/החלפת תמבד"ל לקטין במקום תמי"ל שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר 265
 • הנפקה/החלפת תמבד"ל לקטין במקום תמי"ל שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר 230
 • הנפקת תמבד"ל זמני בנתב"ג לבוגר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 350 ש"ח 420
 • הנפקת תמבד"ל זמני בנתב"ג לקטין 420
 • הנפקת תמבד"ל זמני בנתב"ג לקטין שאבד, נגנב או השוחת 560
 • הנפקת תמבד"ל זמני בנתב"ג לבוגר שאבד, נגנב או השוחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 490 ש"ח 560
 • הנפקת תמבד"ל זמני בלשכה לבוגר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 140 ₪ 210
 • הנפקת תמבד"ל זמני בלשכה לקטין 210
 • הנפקת תמבד"ל זמני בלשכה לקטין שאבד, נגנב או השוחת 350
 • הנפקת תמבד"ל זמני בלשכה לבוגר שאבד, נגנב או השוחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 280 ₪ 350
 • הנפקת תמי"ל ראשון/החלפה לבוגר בלשכה לבוגר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 130 ₪ 265
 • הנפקת תמי"ל ראשון/החלפה לבוגר באינטרנט מרץ - אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 120 ₪ 245
 • הנפקת תמי"ל ראשון/החלפה לבוגר באינטרנט אוקטובר - מרץ המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 75 ₪ 155
 • הנפקת תמי"ל שאבד/נגנב/הושחת לבוגר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ₪ 540
 • הנפקת תמי"ל שאבד/נגנב/הושחת לבוגר באינטרנט מרץ - אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ₪ 520
 • הנפקת תמי"ל שאבד/נגנב/הושחת לבוגר באינטרנט אוקטובר - מרץ המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 350 ₪ 430
 • הנפקת תמי"ל ראשון/החלפה לקטין בלשכה לבוגר 140
 • הנפקת תמי"ל ראשון/החלפה לקטין באינטרנט מרץ - אוקטובר 125
 • הנפקת תמי"ל ראשון/החלפה לקטין באינטרנט אוקטובר - מרץ 90
 • הנפקת תמי"ל שאבד/נגנב/הושחת לקטין בלשכה 280
 • הנפקת תמי"ל שאבד/נגנב/הושחת לקטין באינטרנט מרץ - אוקטובר 265
 • הנפקת תמי"ל שאבד/נגנב/הושחת לקטין באינטרנט אוקטובר - מרץ 230
 • הנפקת/החלפת תמי"ל זמני לבוגר בנתב"ג ראשון המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ₪ 815
 • הנפקת תמי"ל זמני לבוגר בנתב"ג  שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 680 ₪ 1,090
 • הנפקת/החלפת תמי"ל זמני לקטין בנתב"גראשון 420
 • הנפקת תמי"ל זמני לקטין בנתב"ג  שאבד/נגנב/הושחת 560
 • הנפקת/החלפת תמי"ל זמני לבוגר בלשכה לבוגר ראשון המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 270 ₪ 405
 • הנפקת תמי"ל זמני לבוגר בלשכה לבוגר שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 545 ₪ 680
 • הנפקת/החלפת תמי"ל זמני לקטין בלשכה לבוגר ראשון 210
 • הנפקת תמי"ל זמני לקטין בלשכה שאבד/נגנב/הושחת 350
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לבוגר שאבד/נגנב/הושחת בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ₪ 540
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט מרץ - אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ₪ 520
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט אוקטובר - מרץ המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 350 ₪ 430
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לבוגר שאבד/נגנב/הושחת בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 270 ₪ 405
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט מרץ - אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 260 ₪ 385
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט אוקטובר - מרץ המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 215 ₪ 295
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לקטין בלשכה 280
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לקטין שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט מרץ - אוקטובר 265
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לקטין שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט אוקטובר - מרץ 230
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לקטין שאבד/נגנב/הושחת בלשכה 280
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לקטין שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט מרץ - אוקטובר 265
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לקטין שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט אוקטובר - מרץ 230
 • אשרת חוזר לבוגר/קטין 90

אגרת רישיון רכב

 • טסט לרכב המחיר לרכב עד 8 טון מעל שנת 1995 ומורכב ממחיר הטסט - 63 ש"ח, בדיקת זיהום אוויר - 31 ש"ח ורישום מספר הקילומטרים - 2 ש"ח, המחיר קבוע על פי החוק 96
 • אגרת כפל רישיון רכב 29
 • אגרת כפל רישיון רכב בו רשום שיעבוד 29
 • אגרת שינוי מבנה רכב 230
 • אגרת בדיקה נוספת של רכב 67
 • אגרת רישיון רכב מיוחד 39
 • הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה 239
 • אגרת רכב נכה 26
 • אגרת נתמך 370
 • אגרת רכב אספנות 223
 • אגרת שלט במבחן (מוסך) 1,256
 • אגרת שלט במבחן - כפל 138
 • אגרת רישיון סחר (3 שנים) המחיר לרישיון רגיל 1,400
 • אגרה המועברת לרשות השידור לכל אחת מאגרות הרכב, מתווספת אגרה בשווי 171 ש"ח המועברת לרשות השידור 171

אגרות רישיונות נהיגה

 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-10 שנים 435
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-9 שנים % 396
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-8 שנים 348
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-7 שנים 307
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-6 שנים 267
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-5 שנים 226
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-4 שנים 183
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-3 שנים 139
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנתיים 93
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנה 51
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לחייל מילואים פעיל רק על פי אישור צה"ל 12
 • אגרת כפל רישיון נהיגה 27

אגרה למבחן נהיגה

 • אגרת מבחן שליטה 68
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני 63
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני באילת 54
 • אגרת מבחן נהיגה מעשי 138
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 10 שנים 1,136
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 9 שנים 1,038
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 8 שנים 940
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 7 שנים 843
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 6 שנים 745
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 5 שנים 632
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 4 שנים 518
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 3 שנים 401
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנתיים 275
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנה 137

אגרות בעד שינוי רישום הבעלות לכלי רכב

 • אגרת העברת בעלות לקטנוע או לאופנוע אגרה בעד שינוי רישום הבעלות לקטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 4 - 73
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי אגרה בעד שינוי רישום הבעלות לקטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 216
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי עם רישיון סחר 37
 • אגרת העברת בעלות לרכב לא מנועי מכל סוג 73

אגרות לבדיקת רישוי שנתי לרכב

 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו המותר עד 8000 ק"ג אגרה לרכב פרטי, מונית ורכב מסחרי 63
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו המותר עד 8000 ק"ג - בדיקה חוזרת אגרה לרכב פרטי, מונית ורכב מסחרי 20
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו מעל 8000 ק"ג אגרה לאוטובוס ורכב עבודה 104
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו מעל 8000 ק"ג - בדיקה חוזרת אגרה לאוטובוס ורכב עבודה 31
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לאוטובוס זעיר 85
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לאוטובוס זעיר - בדיקה חוזרת 25
 • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה 31
 • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1994 ומטה 9
 • אגרת בדיקות פליטת עשן מרכב דיזל בשיטת האצה חופשית 39
 • אגרת בדיקות פליטת עשן מטרקטור בשיטת האצה חופשית והתקנת מגופה 20
 • תוספת במסגרת בדיקת פליטת עשן למגביל מהירות 5
 • תוספת לבדיקת תקינות למגביל מהירות שלא במסגרת בדיקת פליטת עשן המחיר בהתאם לסוג הרכב הרלוונטי 50
 • אגרה להתקנת מגופה ברכב דיזל לכלי רכב שאינם מצויידים במשאבת הזרקה אלקטרונית 15
 • אגרה למתן אישור על החלפת מנוע מתוצרת ודגם זהים לקיים שפורק מרכב מיובא או שהוצא מרכב אחר 31
 • אגרת רישום מספר הק"מ בעת מבחן הרישוי השנתי למעט מבחן רישוי לטרקטור, עגלה נגררת/נתמכת ובעת בדיקה חוזרת 2
 • אגרה לתווית חלון שלא במבחן שנתי 11
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת ווי גרירה 26
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת דלתות ארגז 26
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת כננת 26

אגרות לחידוש רישיון רכב

 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,064
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,354
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,632
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,947
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 2,230
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 3,166
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 4,512
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 933
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,181
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,428
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,656
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,837
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 2,374
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 3,157
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 817
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,035
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,251
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,408
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,516
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,781
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 2,210
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 714
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 905
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,091
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,196
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,253
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,333
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,548
 • הנחת 1 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 59
 • הנחת 1.5 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 118
 • הנחת 2 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 177
 • אגרת רישוי לרכב מסחרי בנזין שמשקלו 3501 ק"ג ומעלה רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות, רכב חילוץ ורכב חשמלי 379
 • אגרת רישוי לרכב משא דיזל עד משקל 1600 ק"ג 1,928
 • אגרת רישוי לרכב משא דיזל במשקל 16001 עד 20000 ק"ג 2,420
 • אגרת רישוי לרכב משא במשקל מעל 20001 ק"ג 3,334
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע עד 50 סמ"ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 44
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 50 עד 150 סמ"ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 163
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 151 סמ"ק ומעלה קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 301
 • אגרת רישוי לאופנוע חשמלי 44
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - עד 4 מקומות 138
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 187
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - עד 4 מקומות 648
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 1,057
 • אגרת רישוי לגרור עד 4000 ק"ג 67
 • אגרת רישוי לגרור 4001 עד 8000 ק"ג 163
 • אגרת רישוי לגרור 8001 ק"ג ומעלה 370
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית בנזין 551
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית דיזל 1,021
 • אגרת רישוי לטרקטור בנזין אגרה לשנתיים - 460 ש"ח 230
 • אגרת רישוי לטרקטור דיזל אגרה לשנתיים - 1348 ש"ח 674

אגרות למשיטי כלי שייט קטנים

 • אגרה לתעודת משיט קבועה או חידושה 106
 • אגרה לבחינה עיונית למשיט אופנוע ים 180
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט אופנוע ים 303
 • אגרה לבחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב' 180
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א' 303
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב' 303
האם המחירון עזר לך?
 

מחירון משרדי ממשלה של אתר דפי זהב מציג בפניכם את מחירי האגרות של משרדי הממשלה ותשלומים ממשלתיים שונים. במחירון תוכלו לראות מהי העלות של אגרות משרד הרישוי כמו תשלום רישיון רכב, העברת בעלות רכב, כמה עולה אגרה לטסט ועוד. כמו - כן, תוכלו לראות במחירון את האגרות שדרושות כדי להוציא רישיון נהיגה, כמה עולה חידוש רישיון נהיגה, מה מחיר טסט נהיגה, וכמה עולה תיאוריה. במחירון מפורטות גם עלויות של אגרות משרד הפנים, כך שתוכלו לגלות כמה עולה לחדש דרכון, להוציא תעודת זהות או לשנות שם משפחה או שם פרטי.

חוות דעת אחרונות באתר

 • 5 כוכבים רשות המיסים-מס הכנסה
  רשות המיסים-מס הכנסה
  החווייה שלי איתם מצויינת. השירות שאני מקבלת מאורלי ושטר העובדים, נעים, מקצועי ויעיל.
 • 4 כוכבים משרד הפנים - מנהל אוכלוסין
  משרד הפנים - מנהל אוכלוסין
  פנינו למשרד הפנים הזמנו מראש תור הכל תיקתק וגם היחס של הפקידות היה מאד מקצועי וידידותי .גם בדואר נשלח עידכון
 • 4 כוכבים משרד הפנים - מנהל אוכלוסין
  משרד הפנים - מנהל אוכלוסין
  סניף מודיעין מכבים רעות , ניתן להגיע רק בקביעת תור דרך האתר , מקצר תורים מאוד, ללא המתנה ניגשים ישר לנציג
 • 5 כוכבים משרד הפנים - מנהל אוכלוסין
  משרד הפנים - מנהל אוכלוסין
  מידי פעם כשיש לי צורך להגיע למשרד הפנים, אני מעדיפה לסניף כפר סבא. הסניף עם רמת שירות גבוהה, יחס מקצועי ואדיב במיוחד מהעובדת מיכל שלמזלי קיבלתי ממנה שירות ברוב הפעמים שהגעתי לסניף. האדיבות שלה, היחס, האכפתיות ראויים להערכה ולתודה. נכון שהיה תור גדול וארוך, אך היא בזריזות נענתה ושירתה כל אחד שפנה אליה ולא רק אותי. כל הכבוד לך מיכל.
 • 5 כוכבים רשות המיסים-מס הכנסה
  רשות המיסים-מס הכנסה
  הפקידים היום מאוד אדיבים ועם מוכנות לעזור בהכל למרות אי הבנה שקרתה לי בשליחת המסמכים כל הכבוד להם
חזור מעלה