מחירון משרדי ממשלה של אתר "zap דפי זהב" מציג בפניכם את מחירי האגרות של משרדי הממשלה ותשלומים ממשלתיים שונים. במחירון תוכלו לראות מהי העלות של אגרות משרד הרישוי כמו תשלום רישיון רכב, העברת בעלות רכב, כמה עולה אגרה לטסט ועוד. כמו - כן, תוכלו לראות במחירון את האגרות שדרושות כדי להוציא רישיון נהיגה, כמה עולה חידוש רישיון נהיגה, מה מחיר טסט נהיגה, וכמה עולה תיאוריה. במחירון מפורטות גם עלויות של אגרות משרד הפנים, כך שתוכלו לגלות כמה עולה לחדש דרכון, להוציא תעודת זהות או לשנות שם משפחה או שם פרטי.

אגרות רישיונות נהיגה

 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-10 שנים 433
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-9 שנים 395
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-8 שנים 346
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-7 שנים 306
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-6 שנים 266
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-5 שנים 225
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-4 שנים 182
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-3 שנים 139
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנתיים 92
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנה 51
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לחייל מילואים פעיל רק על פי אישור צה""ל 12
 • אגרת כפל רישיון נהיגה 29

אגרה למבחן נהיגה

 • אגרת מבחן שליטה 67
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני 62
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני באילת 53
 • אגרת מבחן נהיגה מעשי 138

אגרת הוראת נהיגה

 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 10 שנים 1,136
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 9 שנים 1,038
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 8 שנים 940
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 7 שנים 843
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 6 שנים 745
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 5 שנים 632
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 4 שנים 518
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 3 שנים 401
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנתיים 275
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנה 137

אגרות בעד שינוי רישום הבעלות לכלי רכב

 • אגרת העברת בעלות לקטנוע או לאופנוע אגרה בעד שינוי רישום הבעלות לקטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 73
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי אגרה בעד שינוי רישום הבעלות לקטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 215
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי עם רישיון סחר 36
 • אגרת העברת בעלות לרכב לא מנועי מכל סוג 73

אגרת רישיון רכב

 • אגרת כפל רישיון רכב 29
 • אגרת כפל רישיון רכב בו רשום שיעבוד 29
 • אגרת שינוי מבנה רכב 230
 • אגרת בדיקה נוספת של רכב 67
 • אגרת רישיון רכב מיוחד 39
 • הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה 239
 • אגרת רכב נכה 26
 • אגרת נתמך 369
 • אגרת רכב אספנות 222
 • אגרת שלט במבחן (מוסך) 1,254
 • אגרת שלט במבחן - כפל 137
 • אגרת רישיון סחר (3 שנים) 4,179
 • אגרה המועברת לרשות השידור לכל אחת מאגרות הרכב, מתווספת אגרה בשווי 145 המועברת לרשות השידור 153

אגרות לבדיקת רישוי שנתי לרכב

 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו המותר עד 8000 ק""ג אגרה לרכב פרטי, מונית ורכב מסחרי 63
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו המותר עד 8000 ק""ג - בדיקה חוזרת אגרה לרכב פרטי, מונית ורכב מסחרי 20
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו מעל 8000 ק""ג אגרה לאוטובוס ורכב עבודה 104
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו מעל 8000 ק""ג - בדיקה חוזרת אגרה לאוטובוס ורכב עבודה 31
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לאוטובוס זעיר 85
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לאוטובוס זעיר - בדיקה חוזרת 25
 • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה 31
 • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1994 ומטה 9
 • אגרת בדיקות פליטת עשן מרכב דיזל בשיטת האצה חופשית 39
 • אגרת בדיקות פליטת עשן מטרקטור בשיטת האצה חופשית והתקנת מגופה 20
 • תוספת במסגרת בדיקת פליטת עשן למגביל מהירות 5
 • תוספת לבדיקת תקינות למגביל מהירות שלא במסגרת בדיקת פליטת עשן המחיר בהתאם לסוג הרכב הרלוונטי % 50
 • אגרה להתקנת מגופה ברכב דיזל לכלי רכב שאינם מצויידים במשאבת הזרקה אלקטרונית 15
 • אגרה למתן אישור על החלפת מנוע מתוצרת ודגם זהים לקיים שפורק מרכב מיובא או שהוצא מרכב אחר 31
 • אגרת רישום מספר הק""מ בעת מבחן הרישוי השנתי למעט מבחן רישוי לטרקטור, עגלה נגררת/נתמכת ובעת בדיקה חוזרת 2
 • אגרה לתווית חלון שלא במבחן שנתי 11
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת ווי גרירה 26
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת דלתות ארגז 26
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת כננת 26

אגרות לחידוש רישיון רכב

 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,050
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,336
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,611
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,921
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 2,200
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 3,124
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 4,452
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 920
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,165
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,409
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,634
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,813
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 2,343
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 3,115
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 9 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 806
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 9 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,021
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 9 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,234
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 9 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,390
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 9 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,496
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 9 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,757
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 9 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 2,181
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 705
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 893
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,077
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,181
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,236
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,315
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש""ח 1,527
 • הנחת 1 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 59
 • הנחת 1.5 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 118
 • הנחת 2 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 177
 • אגרת רישוי לרכב מסחרי בנזין שמשקלו 3501 ק""ג ומעלה רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות, רכב חילוץ ורכב חשמלי 379
 • אגרת רישוי לרכב משא דיזל עד משקל 1600 ק""ג 1,924
 • אגרת רישוי לרכב משא דיזל במשקל 16001 עד 20000 ק""ג 2,415
 • אגרת רישוי לרכב משא במשקל מעל 20001 ק""ג 3,328
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע עד 50 סמ""ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 44
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 50 עד 150 סמ""ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 163
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 151 סמ""ק ומעלה קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 300
 • אגרת רישוי לאופנוע חשמלי 44
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - עד 4 מקומות 137
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 187
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - עד 4 מקומות 646
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 1,055
 • אגרת רישוי לגרור עד 4000 ק""ג 67
 • אגרת רישוי לגרור 4001 עד 8000 ק""ג 163
 • אגרת רישוי לגרור 8001 ק""ג ומעלה 369
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית בנזין 550
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית דיזל 1,019
 • אגרת רישוי לטרקטור בנזין אגרה לשנתיים - 460 ש""ח 230
 • אגרת רישוי לטרקטור דיזל אגרה לשנתיים - 1346 ש""ח 674

אגרות למשיטי כלי שייט קטנים

 • אגרה לתעודת משיט קבועה או חידושה 106
 • אגרה לבחינה עיונית למשיט אופנוע ים 180
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט אופנוע ים 303
 • אגרה לבחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב' 180
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א' 303
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב' 303

תעודת זהות

 • הוצאת תעודת זהות ראשונה ללא עלות
 • הוצאת ספח חדש לתעודת זהות ללא עלות
 • הוצאת ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • הוצאת תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים ללא עלות
 • הוצאת תעודת זהות חכמה ללא עלות
 • הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים מעל גיל 18 ללא עלות
 • הארכת תוקף תעודת מעבר ישראלית לזרים שטרם מלאו להם 18 ללא עלות
 • הנפקת תעודת אזרח ותיק ללא עלות
 • תעודה המעידה על שינוי שם 15
 • תעודת חיים השירות מאפשר לתושבי ישראל להגיש בקשה לקבלת תעודה המעידה על תושב שהוא חי ללא עלות
 • תעודת לידה לנולדים בישראל ללא עלות
 • איתור מען השירות מאפשר לכל אדם השוהה בארץ לאתר כתובת של תושב אחר על פי פרטים מזהים 15
 • הוצאת תעודת לידה ללא עלות
 • רישום פטירה - למי שנפטר בארץ או בחו""ל ללא עלות
 • הוצאת תעודת פטירה ללא עלות
 • רישום שם לנולד - בארץ או בחו""ל ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • החלפת תעודת זהות בלויה תקף גם לחידוש ספח תעודת הזהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות שאבדה או נגנבה הנפקת הספח היא ללא עלות 115
 • שינוי במצב אישי ללא עלות
 • שינוי שם משפחה לבגיר המחיר לחייל סדיר/מילואים ישנה בהנחה של 50% 115
 • שינוי שם משפחה לקטין עפ"י החלטה של בית משפט, או שנכלל בבקשה לשינוי שם משפחה של הוריו ללא עלות
 • שינוי שם פרטי לבגיר לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 115
 • שינוי שם פרטי לקטין 115
 • שינוי כתובת ללא עלות
 • שינוי שם משפחה למי שנישא מעל חצי שנה מיום רישום הנישואין תשלום ע""ס 115 ש""ח ללא עלות
 • בחירת שם משפחה למי שנישואיו הסתיימו ללא עלות
 • תעודה ראשונה המעידה על שינוי שם/ בחירת שם משפחה ללא עלות
 • תעודה נוספת המעידה על שינוי שם / בחירת שם משפחה הוצאת תעודה ראשונה פטורה מתשלום, איש בשירות מילואים פעיל ישלם 10 ש"ח 15
 • דרכונים
 • הארכת תוקף דרכון לבגיר ללא עלות
 • הארכת תוקף דרכון לקטין ללא עלות
 • הנפקת דרכון לבגיר בלשכה המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 140 ש""ח 275
 • הנפקת דרכון לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 120 ש""ח 245
 • הנפקת דרכון לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 95 ש""ח 195
 • הנפקת דרכון לקטין בלשכה המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 140
 • הנפקת דרכון לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 125
 • הנפקת דרכון לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לקטין 90
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי בלשכה המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 225 ש""ח 445
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 195 ש""ח 390
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לקטינים מתחת לגיל 18 ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 150 ש""ח 300
 • כרטיס יוצא המחיר הוא ללשכה ולאינטרנט 140
 • חידוש דרכון לבגיר בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר תקף גם לתעודת מעבר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 410 ש""ח 550
 • חידוש דרכון לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לתעודת מעבר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ש""ח 520
 • חידוש דרכון לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לתעודת מעבר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 370 ש""ח 475
 • חידוש דרכון לקטין בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר תקף גם לתעודת מעבר 280
 • חידוש דרכון לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לתעודת מעבר 265
 • חידוש דרכון לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לתעודת מעבר 230
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 495 ש""ח 720
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 470 ש""ח 665
 • חידוש דרכון עסקי לבגיר באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 425 ש""ח 575
 • חידוש דרכון עסקי לקטין בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 585
 • חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר 530
 • חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר 440
 • הוצאת דרכון בנתב"ג המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 555 ש""ח 1,105
 • הוצאת דרכון בנתב"ג לקטין 555
 • הארכת תוקף דרכון במעבר גבול המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 165 ש""ח 330
 • אשרת חוזר תעודת מעבר ישראלית לאזרחים זרים 90
 • דרכון במקום תמבד""ל/תמי""ל למבקש מעל לגיל  18 בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 135 ש""ח 275
 • דרכון במקום תמבד""ל/תמי""ל למבקש מעל לגיל  18 באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 120 ש""ח 245
 • דרכון במקום תמבד""ל/תמי""ל למבקש מעל לגיל  18 באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 95 ש""ח 195
 • דרכון במקום תמבד""ל/תמי""ל למבקש מתחת לגיל  18 בלשכה 140
 • דרכון במקום תמבד""ל/תמי""ל למבקש מתחת לגיל  18 באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 125

דרכונים שאבדו/נגנבו/הושחתו

 • דרכון במקום תמבד""ל/תמי""ל למבקש מתחת לגיל  18 באינטרנט - נובמבר עד פברואר 90
 • דרכון/תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר מעל לגיל 18 במקום דרכון/תעודת מעבר ישראלית שאבדו, נגנבו או הושחתו בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 410 ש""ח 550
 • דרכון/תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר מעל לגיל 18 במקום דרכון/תעודת מעבר ישראלית שאבדו, נגנבו או הושחתו באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ש""ח 520
 • דרכון/תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר מעל לגיל 18 במקום דרכון/תעודת מעבר ישראלית שאבדו, נגנבו או הושחתו באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 370 ש""ח 475
 • דרכון/תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר מתחת לגיל 18 במקום דרכון/תעודת מעבר ישראלית שאבדו, נגנבו או הושחתו בלשכה 280
 • דרכון/תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר מתחת לגיל 18 במקום דרכון/תעודת מעבר ישראלית שאבדו, נגנבו או הושחתו באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • דרכון/תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר מתחת לגיל 18 במקום דרכון/תעודת מעבר ישראלית שאבדו, נגנבו או הושחתו באינטרנט - נובמבר עד פברואר 230
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל לגיל 18 במקום דרכון שאבד, נגנב או  הושחת בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 345 ש""ח 415
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל לגיל 18 במקום דרכון שאבד, נגנב או  הושחת באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 335 ש""ח 400
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל לגיל 18 במקום דרכון שאבד, נגנב או  הושחת בלשכה - נובמבר עד פברואר 365
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מתחת לגיל 18 במקום דרכון שאבד, נגנב או  הושחת 280

תעודות מעבר

 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל ומתחת לגיל 18 במקום תעודת מעבר  במקום דרכון לאומי שאבד, נגנב או הושחת בלשכה 415
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל ומתחת לגיל 18 במקום תעודת מעבר  במקום דרכון לאומי שאבד, נגנב או הושחת באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 260 ש""ח 385
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל ומתחת לגיל 18 במקום תעודת מעבר  במקום דרכון לאומי שאבד, נגנב או הושחת בלשכה - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 235 ש""ח 335
 • דרכון למבקש מתחת לגיל 18 במקום תעודת מעבר במקום דרכון לאומי שאבד, נגנב או הושחת המחיר הוא ללשכה ולאינטרנט 280
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל לגיל 18 במקום דרכון שאבד, נגנב או  הושחת בלשכה - נובמבר עד פברואר 365
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מתחת לגיל 18 במקום דרכון שאבד, נגנב או  הושחת 280
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל ומתחת לגיל 18 במקום תעודת מעבר  במקום דרכון לאומי שאבד, נגנב או הושחת בלשכה 415
 • תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר למבקש מעל לגיל 18 (ללא אשרת חוזר)/חידוש תמי""ל בלשכה 365
 • תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר למבקש מעל לגיל 18 (ללא אשרת חוזר)/חידוש תמי""ל באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 335
 • תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר למבקש מעל לגיל 18 (ללא אשרת חוזר)/חידוש תמי""ל האינטרנט - נובמבר עד פברואר 285
 • תעודת מעבר חד פעמית המחיר הוא ללשכה בלבד 140
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל לגיל 18/חידוש תמבד""ל בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 70 ש""ח 140
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל לגיל 18/חידוש תמבד""ל באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 60 ש""ח 125
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי למבקש מעל לגיל 18/חידוש תמבד""ל באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 45 ש""ח 90
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי או תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר למבקש מתחת לגיל 18/חידוש תמבד""ל בלשכה 140
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי או תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר למבקש מתחת לגיל 18/חידוש תמבד""ל באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 125
 • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי או תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר למבקש מתחת לגיל 18/חידוש תמבד""ל בלשכה - נובמבר עד פברואר 90
 • הארכת תוקף תעודת מעבר במעבר גבול המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 165 ש""ח 330
 • אשרת חוזר תעודת מעבר ישראלית לאזרח זר המחיר הוא ללשכה, לאינטרנט ולחייל סדיר/מילואים 90
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

 • 5 כוכבים משרד הרישוי
  משרד הרישוי
  היא הצילה אותי משלילת רשיון על ידי עבודה נהדרת. כל הכבוד
 • 5 כוכבים רשות המיסים-מס הכנסה
  רשות המיסים-מס הכנסה
  שירות מצויין בסניף טבריה, מנהל שומא אבי סבג אדם מקסים ומלא סבלנות למרות העומס, עזר לי מאד ומהר ללא המתנה כלל...כל הכבוד.
 • 5 כוכבים משרד הרישוי
  משרד הרישוי
  לאחר כל חוות הדעת השליליות (כנראה בגלל השיפוץ בחולון) הלכתי בחששות גדולים למשרד הרישוי בבני ברק. להפתעתי זכיתי בשירות מעולה: בשמונה בדיוק נפתח המשרד וכעבור חצי שעה כבר סיימתי את ענייני. כולם, כולל המאבטח, הסדרן והפקידים - מקצועיים, אדיבים ויעילים. אפילו המאבטח והסדרן ידעו לתת מידע מועיל.
 • 5 כוכבים המוסד לביטוח לאומי
  המוסד לביטוח לאומי
  לאחרונה נזקקתי לא מעט למוסד לביטוח לאומי בעפולה. תמיד נתקלתי ביחס אוהד ובניסיונות אמיתיים לסייע ככל הניתן.התור מתנהל באאופן יעיל ולמרות שמספר העמדותלא רב אין "אי סדר" נציגות השירות עובדות בעבודה מתסכלת באורך רוח ואדיבות (יחסית)
 • 5 כוכבים רשות מקרקעי ישראל
  רשות מקרקעי ישראל
  הגעתי לסידורים במשרד הממשלתי "רשות מקרקעי ישראל" ברחניתי בחניון ארניה החניון נקי ומסודר והתשלום עבור חניה בודדת
חזור מעלה