כמה עולה טסט?
מחיר טסט לרכב עולה 96 ₪ ומורכב ממחיר הטסט עצמו – 63 ₪, בדיקת זיהום אויר 31 ₪ ורישום מספר הקילומטרים 2 ₪.

כמה עולה העברת בעלות רכב?

אגת העברת בעלות לרכב מנועי מחיר עולה כ-216 ₪

כמה עולה לחדש דרכון?
חידוש דרכון לבגיר בלשכה עולה 270 ₪, ואם תחדשו דרכון דרך האינטרנט בחודשים מרץ עד אוקטובר זה יעלה לכם 250 ₪ ובחודשים נובמבר עד פברואר זה יעלה לכם 155 ₪.

כמה עולה לחדש תעודת זהות?
חידוש תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים היא ללא עלות. במידה שתעודת הזהות שברשותכם אבדה או נגנבה, תשלמו על כך 120 ₪.

תעודת זהות

 • הוצאת תעודת זהות ראשונה גם לת.ז ביומטרית ללא עלות
 • הוצאת ספח חדש לתעודת זהות ללא עלות
 • הוצאת ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • הוצאת תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים ללא עלות
 • הוצאת תעודת זהות חכמה ללא עלות
 • תעודה המעידה על שינוי שם 15
 • תעודת חיים השירות מאפשר לתושבי ישראל להגיש בקשה לקבלת תעודה המעידה על תושב שהוא חי ללא עלות
 • תעודת לידה לנולדים בישראל ללא עלות
 • איתור מען השירות מאפשר לכל אדם השוהה בארץ לאתר כתובת של תושב אחר על פי פרטים מזהים 15
 • הוצאת תעודת לידה ללא עלות
 • רישום פטירה - למי שנפטר בארץ או בחו"ל ללא עלות
 • הוצאת תעודת פטירה ללא עלות
 • רישום שם לנולד - בארץ או בחו"ל ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • החלפת תעודת זהות בלויה תקף גם לחידוש ספח תעודת הזהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים ללא עלות
 • חידוש תעודת זהות שאבדה או נגנבה הנפקת הספח היא ללא עלות 120
 • שינוי במצב אישי ללא עלות
 • שינוי שם משפחה לבגיר המחיר לחייל סדיר/מילואים ישנה בהנחה של 50% 2 - 110
 • שינוי שם משפחה לקטין עפ"י החלטה של בית משפט, או שנכלל בבקשה לשינוי שם משפחה של הוריו 110
 • שינוי שם פרטי לבגיר לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 110
 • שינוי שם פרטי לקטין לחייל סדיר/מילואים ישנה הנחה של 50% 110
 • שינוי כתובת ללא עלות
 • שינוי שם משפחה למי שנישא מעל חצי שנה מיום רישום הנישואין תשלום ע"ס 110 ש"ח ללא עלות
 • בחירת שם משפחה למי שנישואיו הסתיימו ללא עלות
 • תעודה ראשונה המעידה על שינוי שם/ בחירת שם משפחה ללא עלות
 • תעודה נוספת המעידה על שינוי שם / בחירת שם משפחה הוצאת תעודה ראשונה פטורה מתשלום, איש בשירות מילואים פעיל ישלם 10 ש"ח 15

דרכונים

 • הארכת תוקף דרכון לבגיר ללא עלות
 • הארכת תוקף דרכון לקטין ללא עלות
 • הנפקה/חידוש דרכון לבגיר בלשכה המחיר חייל סדיר/מילואים המחיר הוא 135 ₪ 270
 • הנפקה/חידוש דרכון לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 125 ₪ 250
 • הנפקה/חידוש דרכון לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 75 ש"ח 155
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 415 ש"ח 550
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ש"ח 530
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר תקף גם לחידוש דרכון לבגיר ולחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 355 ש"ח 430
 • הנפקה/חידוש דרכון לקטין בלשכה 140
 • הנפקה/חידוש דרכון לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 125
 • הנפקה/חידוש דרכון לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 90
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לקטין בלשכה 280
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • הנפקת דרכון שאבד, נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 230
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי בלשכה לבגיר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 225 ₪ 445
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי באינטרנט לבגיר - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 195 ₪ 395
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי באינטרנט לבגיר - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 150 ₪ 305
 • הנפקת דרכון עסקי שאבד, נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 505 ש"ח 730
 • הנפקת דרכון עסקי שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 475 ש"ח 675
 • הנפקת דרכון עסקי שאבד, נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 430 ש"ח 585
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי לקטין בלשכה 445
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 390
 • הנפקה/חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 300
 • חידוש דרכון עסקי לקטין בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 585
 • חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - מרץ עד אוקטובר 530
 • חידוש דרכון עסקי לקטין באינטרנט במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת - נובמבר עד פברואר 440
 • הוצאת דרכון זמני בנתב"ג לבגיר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 410 ₪ 825
 • הוצאת דרכון זמני בנתב"ג לבגיר לדרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 690 ש"ח 1,105
 • הוצאת דרכון בנתב"ג לקטין 425
 • הנפקה/חידוש דרכון זמני בלשכה לקטין 210
 • הנפקה/חידוש דרכון זמני בלשכה לקטין לדרכון שאבד או נגנב או הושחת 350
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 205 ש"ח 410
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לבגיר בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 485 ש"ח 690
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לקטין בלשכה 210
 • הנפקה/החלפה דרכון זמני לקטין בלשכה במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת 350
 • דרכון במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 270 ש"ח 405
 • דרכון במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 260 ₪ 385
 • דרכון במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 215 ₪ 520
 • דרכון במקום תמי"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ש"ח 540
 • דרכון במקום תמי"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ₪ 520
 • דרכון במקום תמי"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 350 ₪ 430
 • דרכון במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לקטין בלשכה 280
 • דרכון במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • דרכון במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 230
 • דרכון במקום תמי"ל לקטין בלשכה 280
 • דרכון במקום תמי"ל לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • דרכון במקום תמי"ל לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 230
 • הנפקה/חידוש תמבד"ל ראשון לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 70 ₪ 140
 • הנפקה/חידוש תמבד"ל לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 60 ₪ 125
 • הנפקה/חידוש תמבד"ל לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 45 ₪ 90
 • הנפקת תמבד"ל לבגיר בלשכה שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 210 ₪ 280
 • הנפקת תמבד"ל לבגיר שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 200 ₪ 265
 • הנפקת תמבד"ל לבגיר שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 185 ₪ 230
 • הנפקה/חידוש תמבד"ל ראשון לקטין בלשכה 140
 • הנפקה/חידוש תמבד"ל לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 125
 • הנפקה/חידוש תמבד"ל לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 90
 • הנפקת תמבד"ל לקטין בלשכה שאבד/נגנב/הושחת 280
 • הנפקת תמבד"ל לקטין שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • הנפקת תמבד"ל לקטין שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 230
 • הנפקת/החלפת תמבד"ל ראשון זמני לבגיר בנתב"ג המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 410 ₪ 825
 • הנפקת תמבד"ל  זמני לבגיר בנתב"ג  שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 690 ₪ 1,105
 • הנפקת/החלפת תמבד"ל ראשון זמני לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 140 ₪ 210
 • הנפקת תמבד"ל זמני לבגיר בלשכה לבוגר שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 280 ₪ 350
 • הנפקת/החלפת תמבד"ל ראשון זמני לקטין בנתב"ג 210
 • הנפקת תמבד"ל זמני לקטין בנתב"ג  שאבד/נגנב/הושחת 350
 • תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 345 ש"ח 415
 • תמבד"ל במקום דרכון במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 335 ₪ 400
 • תמבד"ל במקום דרכון במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 320 ₪ 365
 • תמבד"ל במקום תמי"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 345 ש"ח 415
 • תמבד"ל במקום תמי"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 335 ₪ 400
 • תמבד"ל במקום תמי"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 320 ₪ 365
 • הנפקה/חידוש תמי"ל ראשון לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 135 ₪ 270
 • הנפקה/חידוש תמי"ל לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 125 ₪ 250
 • הנפקה/חידוש תמי"ל לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 75 ₪ 155
 • הנפקת תמי"ל לבגיר בלשכה שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 415 ₪ 550
 • הנפקת תמי"ל לבגיר שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ₪ 530
 • הנפקת תמי"ל לבגיר שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 355 ₪ 430
 • הנפקה/חידוש תמי"ל ראשון לקטין בלשכה 140
 • הנפקה/חידוש תמי"ל לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 125
 • הנפקה/חידוש תמי"ל לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 90
 • הנפקת תמי"ל לקטין בלשכה שאבד/נגנב/הושחת 280
 • הנפקת תמי"ל לקטין שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - מרץ עד אוקטובר 265
 • הנפקת תמי"ל לקטין שאבד או נגנב או הושחת לקטין באינטרנט - נובמבר עד פברואר 230
 • הנפקת/החלפת תמי"ל ראשון זמני לבגיר בנתב"ג המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 410 ₪ 825
 • הנפקת תמי"ל  זמני לבגיר בנתב"ג  שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 690 ₪ 1,105
 • הנפקת/החלפת תמי"ל ראשון זמני לקטין בנתב"ג המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 140 ₪ 425
 • הנפקת תמי"ל זמני לקטין בנתב"ג לבוגר שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 140 ₪ 565
 • הנפקת/החלפת תמי"ל ראשון זמני לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 270 ₪ 405
 • הנפקת תמי"ל  זמני לבגיר בלשכה  שאבד/נגנב/הושחת המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 545 ₪ 545
 • הנפקת/החלפת תמי"ל ראשון זמני לקטין בלשכה 210
 • הנפקת תמי"ל זמני לקטין בלשכה שאבד/נגנב/הושחת 350
 • תמי"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 405 ש"ח 540
 • תמי"ל במקום דרכון במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 395 ₪ 520
 • תמי"ל במקום דרכון במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 350 ₪ 430
 • תמי"ל במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר בלשכה המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 270 ש"ח 405
 • תמי"ל במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - מרץ עד אוקטובר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 260 ₪ 385
 • תמי"ל במקום תמבד"ל במקום דרכון שאבד או נגנב או הושחת לבגיר באינטרנט - נובמבר עד פברואר המחיר לחייל סדיר/מילואים המחיר הוא 215 ₪ 295
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לקטין שאבד/נגנב/הושחת בלשכה 280
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לקטין לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט מרץ - אוקטובר 265
 • הנפקת תמי"ל במקום דרכון לקטין לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט אוקטובר - מרץ 230
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לקטין שאבד/נגנב/הושחת בלשכה 280
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לקטין לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט מרץ - אוקטובר 265
 • הנפקת תמי"ל במקום תמבד"ל לקטין לבוגר שאבד/נגנב/הושחת באינטרנט אוקטובר - מרץ 230
 • אשרת חוזר לבוגר/קטין 90

אגרת רישיון רכב

 • טסט לרכב המחיר לרכב עד 8 טון מעל שנת 1995 ומורכב ממחיר הטסט - 63 ש"ח, בדיקת זיהום אוויר - 31 ש"ח ורישום מספר הקילומטרים - 2 ש"ח, המחיר קבוע על פי החוק 96
 • אגרת כפל רישיון רכב 29
 • אגרת כפל רישיון רכב בו רשום שיעבוד 29
 • אגרת שינוי מבנה רכב 230
 • אגרת בדיקה נוספת של רכב 67
 • אגרת רישיון רכב מיוחד 39
 • הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה 239
 • אגרת רכב נכה 26
 • אגרת נתמך 370
 • אגרת רכב אספנות 223
 • אגרת שלט במבחן (מוסך) 1,256
 • אגרת שלט במבחן - כפל 138
 • אגרת רישיון סחר (3 שנים) המחיר לרישיון רגיל 1,400
 • אגרה המועברת לרשות השידור לכל אחת מאגרות הרכב, מתווספת אגרה בשווי 171 ש"ח המועברת לרשות השידור 171

אגרות רישיונות נהיגה

 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-10 שנים 435
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-9 שנים 396
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-8 שנים 348
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-7 שנים 307
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-6 שנים 267
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-5 שנים 226
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-4 שנים 183
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה ל-3 שנים 139
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנתיים 93
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לשנה 51
 • אגרת חידוש רישיון נהיגה לחייל מילואים פעיל רק על פי אישור צה"ל 12
 • אגרת כפל רישיון נהיגה 29

אגרה למבחן נהיגה

 • אגרת מבחן שליטה 68
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני 63
 • אגרת מבחן נהיגה עיוני באילת 54
 • אגרת מבחן נהיגה מעשי 138
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 10 שנים 1,136
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 9 שנים 1,038
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 8 שנים 940
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 7 שנים 843
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 6 שנים 745
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 5 שנים 632
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 4 שנים 518
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של 3 שנים 401
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנתיים 275
 • אגרת הוראת נהיגה לתקופה של שנה 137

אגרות בעד שינוי רישום הבעלות לכלי רכב

 • אגרת העברת בעלות לקטנוע או לאופנוע אגרה בעד שינוי רישום הבעלות לקטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 73
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי אגרה בעד שינוי רישום הבעלות לקטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 216
 • אגרת העברת בעלות לרכב מנועי עם רישיון סחר 37
 • אגרת העברת בעלות לרכב לא מנועי מכל סוג 73

אגרות לבדיקת רישוי שנתי לרכב

 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו המותר עד 8000 ק"ג אגרה לרכב פרטי, מונית ורכב מסחרי 63
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו המותר עד 8000 ק"ג - בדיקה חוזרת אגרה לרכב פרטי, מונית ורכב מסחרי 20
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו מעל 8000 ק"ג אגרה לאוטובוס ורכב עבודה 104
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לרכב שמשקלו מעל 8000 ק"ג - בדיקה חוזרת אגרה לאוטובוס ורכב עבודה 31
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לאוטובוס זעיר 85
 • אגרת בדיקות רישוי שנתי לאוטובוס זעיר - בדיקה חוזרת 25
 • אגרת בדיקותה רישוי רכב דו גלגלי, טרקטור, עגלה נגררת/נתמכת 33
 • אגרת בדיקה חוזרת לרישוי רכב דו גלגלי, טרקטור, עגלה נגררת/נתמכת 15
 • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה 31
 • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1994 ומטה 9
 • אגרת בדיקות פליטת עשן מרכב דיזל בשיטת האצה חופשית 39
 • אגרת בדיקות פליטת עשן מטרקטור בשיטת האצה חופשית והתקנת מגופה 20
 • תוספת במסגרת בדיקת פליטת עשן למגביל מהירות 5
 • תוספת לבדיקת תקינות למגביל מהירות שלא במסגרת בדיקת פליטת עשן המחיר בהתאם לסוג הרכב הרלוונטי 50
 • אגרה להתקנת מגופה ברכב דיזל לכלי רכב שאינם מצויידים במשאבת הזרקה אלקטרונית 15
 • אגרה למתן אישור על החלפת מנוע מתוצרת ודגם זהים לקיים שפורק מרכב מיובא או שהוצא מרכב אחר 31
 • אגרת רישום מספר הק"מ בעת מבחן הרישוי השנתי למעט מבחן רישוי לטרקטור, עגלה נגררת/נתמכת ובעת בדיקה חוזרת 2
 • אגרה לתווית חלון שלא במבחן שנתי 11
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת ווי גרירה 26
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת דלתות ארגז 26
 • אגרת לבדיקת תקינות הסרת כננת 26

אגרות לחידוש רישיון רכב

 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,064
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,354
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,632
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,947
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 2,230
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 3,166
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 4,512
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 933
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,181
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,428
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,656
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,837
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 2,374
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 3,157
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 817
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,035
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,251
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,408
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,516
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,781
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 2,210
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 1 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 714
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 2 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 905
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 3 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,091
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 4 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,196
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 5 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,253
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 6 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,333
 • אגרת רישוי לרכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש 10 שנים ומעלה - קבוצה 7 לסכום זה יש להוסיף תשלום נוסף עבור רשות השידור בסך 171 ש"ח 1,548
 • הנחת 1 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 59
 • הנחת 1.5 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 118
 • הנחת 2 נקודת זכות לרשיון רכב לחייל מילואים 177
 • אגרת רישוי לרכב מסחרי בנזין שמשקלו 3501 ק"ג ומעלה רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות, רכב חילוץ ורכב חשמלי 379
 • אגרת רישוי לרכב משא דיזל עד משקל 1600 ק"ג 1,928
 • אגרת רישוי לרכב משא דיזל במשקל 16001 עד 20000 ק"ג 2,420
 • אגרת רישוי לרכב משא במשקל מעל 20001 ק"ג 3,334
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע עד 50 סמ"ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 44
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 50 עד 150 סמ"ק קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 163
 • אגרת רישוי לקטנוע/אופנוע 151 סמ"ק ומעלה קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 301
 • אגרת רישוי לאופנוע חשמלי 44
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - עד 4 מקומות 138
 • אגרת רישוי למונית בנזין או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 187
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - עד 4 מקומות 648
 • אגרת רישוי למונית דיזל או רכב הסעות - 5 מקומות ומעלה 1,057
 • אגרת רישוי לגרור עד 4000 ק"ג 67
 • אגרת רישוי לגרור 4001 עד 8000 ק"ג 163
 • אגרת רישוי לגרור 8001 ק"ג ומעלה 370
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית בנזין 551
 • אגרת רישוי לאוטובוס וטיולית דיזל 1,021
 • אגרת רישוי לטרקטור בנזין אגרה לשנתיים - 460 ש"ח 230
 • אגרת רישוי לטרקטור דיזל אגרה לשנתיים - 1348 ש"ח 674

אגרות למשיטי כלי שייט קטנים

 • אגרה לתעודת משיט קבועה או חידושה 106
 • אגרה לבחינה עיונית למשיט אופנוע ים 180
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט אופנוע ים 303
 • אגרה לבחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב' 182
 • בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר 182
 • בחינה עיונית למשיט ספינה 294
 • בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א' 182
 • בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' 294
 • בחינה בעל פה למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' 511
 • בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה ואופנוע ים (לכל יחידת מבחן) 182
 • בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה (לכל יחידת מבחן) 294
 • בחינה חלקית חוזרת למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' או מכונן מחצית מסכום הבחינה % 50
 • הגשת ערר על בחינה עיונית 86
 • בחינה מעשית למשיט ספינה 511
 • בחינה מעשית למשיט ספינה 511
 • בחינה מעשית למשיט אופנוע ים 307
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א' 307
 • אגרה לבחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב' 307

אגרות רישוי לנהיגה ספורטיבית

 • מכונית ספורט עממית 117
 • מכונית ספורט עממית - חידוש רישיון 63
 • מכונית, רכב שטח, באגי במשקל כולל עד 3,500 קילוגרם 313
 • מכונית, רכב שטח, באגי במשקל כולל עד 3,500 קילוגרם - חידוש רישיון 204
 • משאית, רכב שטח, באגי במשקל כולל עד 12,000 קילוגרם 313
 • משאית, רכב שטח, באגי במשקל כולל עד 12,000 קילוגרם - חידוש רישיון 204
 • אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית 63
 • האגרה בעד רישיון אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי סגור 535
 • האגרה בעד רישיון אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי שאינו סגור 1,070
 • האגרה בעד רישיון למסלול מרוץ קבוע 1,283
האם המחירון עזר לך?
 

מחירון משרדי ממשלה של אתר דפי זהב מציג בפניכם את מחירי האגרות של משרדי הממשלה ותשלומים ממשלתיים שונים. במחירון תוכלו לראות מהי העלות של אגרות משרד הרישוי כמו תשלום רישיון רכב, העברת בעלות רכב, כמה עולה אגרה לטסט ועוד. כמו - כן, תוכלו לראות במחירון את האגרות שדרושות כדי להוציא רישיון נהיגה, כמה עולה חידוש רישיון נהיגה, מה מחיר טסט נהיגה, וכמה עולה תיאוריה. במחירון מפורטות גם עלויות של אגרות משרד הפנים, כך שתוכלו לגלות כמה עולה לחדש דרכון, להוציא תעודת זהות או לשנות שם משפחה או שם פרטי.

חוות דעת אחרונות באתר

 • 5 כוכבים משטרת ישראל-תחנה גלילות
  משטרת ישראל-תחנה גלילות
  כל הכבוד לשוטרים , ככלל , בתחנת המשטרה בהרצליה, אשר עזרו לי מאד במצוקתי וכאבי,מתקיפה וחבלה משכן...הלוואי ובישראל ירבו עובדים כאלה !!! שאפו חברה, תמשיכו במשימתכם בשמירה על בטחון התושבים בעיר. ש נ ה ט ו בה ובריאות ,לכם ולב"ב.אמן !!!
 • 5 כוכבים רשות המיסים-מס הכנסה
  רשות המיסים-מס הכנסה
  מתנהל מדי פעם כעסק מולם, אדיבים ונחמדים. עונים למייל מהר. כמו שכתבו - כאילו עסק פרטי. מרוצה מאוד והלוואי שכולם יהיו כך.
 • 5 כוכבים משטרת ישראל-נקודה ים המלח
  משטרת ישראל-נקודה ים המלח
  אכיפת עטיית מסיכות נעשתה באופן ראוי ומכבד תודה על השרות הטוב שלמה גבע
 • 5 כוכבים משטרת ישראל -מרחב חברון
  משטרת ישראל -מרחב חברון
  הגעתי בערב יום העצמאות בגלל תלונה שהגשתי הטיפול המהיר השירות ואדיבות היו מקצועיים ודאגה אמיתית לאדם שנמצא במצוקה נוראית תודה רבה לכם מחמם את הלב שיש אנשים טובים
 • 5 כוכבים רישום מקרקעין-טאבו
  רישום מקרקעין-טאבו
  הגעתי למשרד לרשום הערת אזהרה והתלהבתי מהסדר בכניסה השומר עזר והסביר, וסייע בשימוש במכונת המספרים מזכירה נפלאה סייעה וגם שמה לב שאיני מרגישה טוב ונתנה לי מהאוכל שלה בננה ואגוזים והפנתה אותי לעובדת נוספת שעשתה את עבודה במקצועיות ובמסירות כל הכבוד תודה לכם
חזור מעלה