438,518 עסקים | 234,379 חוות דעת
כתבות בנושא יועצי השקעות - תמונת אווירה

מילון מונחים בתחום ההשקעות - מושגים מעולם המסחר בבורסה

כולם יודעים מה זה ניירות ערך, ויכולים גם בערך להגדיר מהי מניה ומהי הבורסה, אבל מי שרוצה באמת להצטרף למשחק ולהשקיע בבורסה, חייב להבין קצת יותר לעומק. כל משקיע חייב לדעת להבדיל בין מניה ובין אופציה; בין איגרת חוב ממשלתית ובין איגרת חוב זבל; להבין מהי אופצייה בכסף, ואיך היא שונה מאופצייה מחוץ לכסף ובכלל, מיהי אותה תשואה שכולם מחזרים אחריה בקדחתנות?

בכתבה זו:
אופציה | אופציה בכסף | אופציה בתוך הכסף | אופציה מחוץ לכסף | איגרות חוב | איגרת חוב זבל | אג"ח ממשלתיות | איגרות חוב קונצרניות | איגרות חוב להמרה | מניה | מניות בכורה | מניות הטבה | מניות יסוד | מסחר אלקטרוני | ניירות ערך | תשואה

לא רק מניות מנפיק המסחר בבורסה, כי אם גם שלל מושגים ומטבעות לשון שעשויים להישמע כמנדרינית מדוברת למי שאין לו כל נגיעה לעולם זה. ומה עושים כשרוצים להתאקלם בסביבה חדשה וזרה לחלוטין? השלב הראשון הוא כמובן למידת השפה והכרת הביטויים החשובים המדוברים בה. ובכן, זה הזמן להיכנס לעובי הקורה ולהבין מקצת המושגים הבסיסיים ביותר בעולם המסחר.

אופציה

אופציה היא זכות הניתנת לאדם לרכוש נייר ערך בעתיד במחיר מסוים (מחיר מימוש האופציה), במועד מסוים (מועד מימוש האופציה). זכות זו מוענקת לקונה האופציה על ידי מוכר האופציה והיא מעוגנת בחוזה אופציה. חוזה אופציה זה הוא למעשה חוזה מכר עתידי של נייר ערך, המקנה לקונה בעלות עתידית על נכס הבסיס הקבוע בחוזה, במחיר ובזמן הקבועים מראש בחוזה, כאשר אותו נכס הוא למעשה נייר ערך.

אופציה בכסף

אופציה שמחיר המימוש שלה שווה למחיר נכס הבסיס. כלומר מצב בו מחיר המימוש של האופציה זהה למחיר של נייר הערך.  לדוגמא עובד קיבל אופציה לרכוש מניה של החברה במועד מסוים במחיר של 100 ש"ח למניה, כשזהו בעצם ערכה של המניה  ומה שישלם כל משקיע שירצה לרכשה, גם אם בידיו אופציות. 

אופציה בתוך הכסף

אופציה שמחיר המימוש שלה נמוך ממחיר נכס הבסיס, כלומר מחיר המימוש של נייר הערך - אותו מחיר שישלם בעל האופציה בזמן שיממשה וירכוש את נייר הערך - נמוך יותר מערך המניה, כלומר ממה שהיה משלם כמשקיע, אם לא הייתה בידיו האופציה. זהו המצב האופטימאלי והרצוי אשר מניע מימוש אופציות. 

אופציה מחוץ לכסף

אופציה אשר מחיר המימוש שלה גבוה ממחיר נכס הבסיס. זהו מצב מאוד לא רצוי שיגרום לרוב לאי מימוש של האופציות.  במצב זה מחיר המימוש של נייר הערך גבוה יותר ממחיר נייר הערך עצמו. למשל, בעל אופציה שרוצה לרכוש מניה מסוימת,  ישלם יותר כסף כדי לרכשה, אם יממש את האופציה, ביחס למשקיע שאין בידיו אופציות, וירצה לרכוש את המניה בדרך  "רגילה".

איגרות חוב

ניירות ערך הנסחרים בבורסה ומהווים מעין חוזי הלוואה בין מנפיקי איגרות החוב ובין רוכשי האיגרות. איגרת חוב היא מסמך  המעיד על קיומו של חוב, והיא נסחרת בבורסה, כאשר מי שמנפיק איגרת חוב, מגייס באמצעותה כסף מהמשקיע. למעשה, המשקיע באיגרת מלווה כסף למנפיק האיגרת, ומקבל בסופו של תהליך את הכסף שהלווה, בתוספת ריבית. גופים שונים  מנפיקים איגרות חוב, לרבות גופים ציבוריים (אג"חים ממשלתיים). איגרות חוב הן אמצעי מצוין לגיוס הון ממשקיעים, והן  פופולאריות בציבור זה משום שהן נחשבות להשקעה בטוחה, אם כי תשואתה סולידית ואיננה נחשבת גבוהה במיוחד. הריביות  ותשלומי הקרן ניתנים למשקיעים במועדים קבועים מראש. בכל שלב יכול בעל איגרת החוב למכרה לאחר. 

איגרת חוב זבל

כינוי לאיגרת חוב "מסוכנת", בשל חוסר ודאות לגבי יכולתה של החברה המנפיקה לעמוד בתשלומי הקרן והריבית. בשל סיכון זה, התשואה של מחזיקי איגרות החוב גבוהה יותר, מה שגורם לרבים כן לקחת את הסיכון בתקווה לתשואה יפה.

אג"ח ממשלתיות

איגרות חוב ממשלתיות המכונות גם אג"ח מדינה, הן איגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה באמצעות מכרזים שעורך בנק ישראל. הנפקת אג”ח ממשלתיות מאפשרת לשלטון לגייס הון מהציבור. איגרות חוב ממשלתיות נחשבות לאפיק השקעה בטוח,  משום שהמדינה היא זו שפורעת את הקרן, ומשלמת את הריבית. לכן, לכאורה אין סיכון בהשקעה. עובדה זו גורמת לכך  שהריבית בגין האג"חים הללו תהיה נמוכה יחסית לריבית באיגרות חוב קונצרטיות, ובוודאי באיגרות חוב זבל.

איגרות חוב קונצרניות

אג"חים שהמנפיקים שלהן הן חברות עסקיות המעוניינות לגייס כסף מהציבור. פעילות עסקית שכזו עשויה להצליח, אך גם עלולה להיכשל, ולכן ההשקעה באג"ח קונצרניות נחשבת בטוחה פחות מהשקעה באג"ח ממשלתיות. עובדה זו היא שמעלה את התשואה - הריבית של ההלוואה גבוהה יותר, ולכן יש משקיעים הבוחרים באג"חים אלה למרות "מסוכנותם" היחסית. עם זאת, חשוב לציין כי השקעה באיגרות חוב קונצרניות עדיין נחשבת לבטוחה יותר מהשקעה באפיקי השקעה אחרים, כגון מניות, קרנות נאמנות, קרנות גידור, תעודות סל וקרנות הון סיכון. 

איגרות חוב להמרה

איגרות חוב המונפקות על ידי חברות, והייחוד שלהן הוא שהן ניתנות להמרה למניות בתנאים מסוימים.  

מניה

נייר ערך הנסחר בבורסה, ואשר מקנה שליטה בחברה למי שמחזיק בו. בעל המניה למעשה רוכש בעלות בחברה לפי ערכן היחסי של המניות שבידיו. חברות הנסחרות בבורסה, הן חברות ציבוריות שמציעות לציבור שליטה בהן והנאה מהטבות מגוונות תמורת השקעה בחברה. ההשקעה נעשית על ידי העברת כסף בגין רכישת המניה, והמניה מועברת לבעליה. מניה היא נכס בעל ערך, ובעליה נהנה מהשליטה היחסית בחברה, שמקנה, למשל, זכות להשתתף באסיפה הכללית ולהשפיע על התנהלות החברה; מקנה זכות ליהנות מרווח, למשל על ידי קבלת דיבידנדים (חלק מרווחי החברה המחולק למחזיקי המניות) כשאלה מחולקים או היכולת למכרה בתמורה לכסף; בחלק מהמקרים מקנה גם זכות לבעלות על נכסי החברה, במקרה של פירוק לאחר פירעון כל חובותיה. בעלי מניות עשויים להיות זכאים לזכויות נוספות, כפי שיקבעו בתקנון החברה.

מניות בכורה

כינוי למניות ייחודיות שלמחזיקים בהן יש יתרון מסוים על פני יתר בעלי המניות לצד פגיעה במעמדם. למחזיקי מניות בכורה יש  עדיפות בקבלת דיבידנדים (חלק מרווחי החברה המחולק למחזיקי המניות) ביחס לשאר בעלי המניות, אולם בד בבד ניטלת מהם זכות ההצבעה באסיפה הכללית. הסדר זה נוח מאוד הן לבעלי החברה מבצעי ההנפקה הן למשקיעים. הראשונים מרוויחים משום שהפקת מניות בכורה מאפשרת להם לקבל הון נחוץ, מבלי לדלל את זכויות ההצבעה שלהם, ובעלי מניות הבכורה ייהנו מדיבידנד בטוח; ולאלה מביניהם שממילא אין זמן או כוונה להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהשפיע,  ה"עונש" הכרוך ברכישתן איננו משמעותי. 

מניות הטבה

הטבה הניתנת לבעלי מניות כשניתנות להן מניות ללא כל תמורה. הטבה זו ניתנת על פי רוב כתחליף למתן דיבידנד. 

מניות יסוד

מניות יסוד מוענקות למייסדי החברה, והן מניות "חשובות" ובעלות מעמד גבוה ביותר המזכות את בעליהן בזכויות יתר מגוונות. כך, למשל, בעלי מניות יסוד עשויים לקבל  עדיפות בהצבעה, זכות הכרעה במקרה של שוויון בהצבעה ועוד זכויות שמטרתן הגנה על כוחם של המייסדים, גם במקרים שבהם משתנה האחזקה במניות החברה בעקבות הנפקת מניות.

מסחר אלקטרוני

מסחר מקוון און-ליין בשוק ההון, בזירות בארץ ובעולם. אפשר לסחור און-ליין בניירות ערך רבים, ויש אף בורסות שכל הפעילות הכלכלית בהן היא באמצעות מחשבים ורשת האינטרנט, דוגמת בורסת הנאסד"ק. 

ניירות ערך

נכסים הנסחרים בשוק ההון, ואשר ההחזקה בהם היא אפיק השקעה למי שבוחר לסחור בבורסות לניירות ערך בארץ ובעולם.  יש סוגים רבים של ניירות ערך שיכולים להניב הכנסה שוטפת (תשואה) בדמות דיבידנד למשל, או הכנסה ממכירת נייר הערך,  אם מחיר נייר הערך עולה על מחיר רכישתו. יש סוגים שונים של ניירות ערך - מניות, איגרות חוב, אופציות - שלכל אחד מהם מאפיינים משלו ויתרונות וחסרונות להשקעה בו. 

תשואה

הכנסה שוטפת מהשקעה. כל אדם שמשקיע באפיק מסוים, בין אם בניירות ערך, בנדל"ן או בעסק, מקווה שהשקעתו תישא פרי ותניב רווחים. יש שני סוגי רווח - רווח הוני, שמשמעותו הגדלת ההון, ורווח פירותי, שמשמעו רווח כספי ממשי, הכנסה שוטפת של כסף. זוהי התשואה. כשאדם משקיע בנדל"ן ורוכש נכס, אם ערך הנכס עולה, השקעתו השתלמה, אך כל עוד הוא לא מוכר את הנכס, הוא לא מממש את ההשקעה, והרווח שלו לא ממשי אלא "על הנייר". הכנסה זו נקראת הכנסה הונית והיא מתארת הגדלה של ההון. בהקשר של השקעות, זה קורה כאשר אדם רוכש נייר ערך, וזה הופך מבוקש וערכו עולה. כאשר הנכס הנדלנ"י מושכר, דמי השכירות עבורו הם כסף נזיל וממשי, זוהי הכנסה פירותית והיא התשואה. תשואה בעת מסחר בשוק ההון מתקבלת כאשר ההחזקה בנייר הערך מניבה הכנסה ממשית ושוטפת, למשל בדמות דיבידנד - סכום כסף שמעבירה חברה לבעלי מניותיה מתוך הרווחים של החברה, בהתאם לשיעור מניות החברה שהם מחזיקים בידיהם.

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools