מחירון שיווק מערכות אזעקה של דפי זהב מציג את המחירים המקובלים למערכות אזעקה לבית. במחירון תוכלו להתרשם ממחיר מערכת אזעקה, גלאי מגנט, מחיר מערכת אזעקה קווית או אלחוטית, גלאי נפח, גלאי וילון חיצוני, מחיר גלאי וילון, צופרים וכמובן מחיר של טכנאי מערכות אזעקה שיטפל בהתקנת מערכת אזעקה. עוד במחירון תוכלו להתרשם ממחירי גלאי הפצה, לחצן מצוקה אלחוטי, שירותי מוקד אבטחה ועוד.

מערכות אזעקה

 • מערכת אזעקה קווית המחיר כולל התקנת לוח מקשים, חייגן, 2 גלאים סטנדרטיים, צופר פנימי וחיצוני ואינו כולל הכנת תשתית 3,500 - 1,700
 • מערכת אזעקה אלחוטית בסיסית - עד 30 אזורים המחיר כולל התקנת לוח מקשים, חייגן, 2 גלאים סטנדרטיים, צופר פנימי וחיצוני 3,000 - 1,700
 • מערכת אזעקה אלחוטית מתקדמת - מעל 30 אזורים המחיר כולל התקנת לוח מקשים, חייגן, 2 גלאים סטנדרטיים, צופר פנימי וחיצוני. 5,000 - 2,800
 • מערכת אזעקה אלחוטית עם מתאם סלולרי המחיר כולל התקנת לוח מקשים, חייגן,2 גלאים סטנדרטיים צופר פנימי וחיצוני. המערכת כוללת מתאם סלולרי ללא כרטיס סים 4,500 - 1,800
 • מערכת אזעקה אלחוטית עם התאמה לשבת 4,700 - 2,400

צופרי אזעקה

 • צופר פנימי המחיר כולל התקנה 200 - 90
 • צופר חיצוני קווי המחיר כולל התקנה 600 - 240
 • צופר חיצוני אלחוטי המחיר כולל התקנה 600 - 300

גלאי נפח

 • גלאי נפח פנימי גלאי אינפרא אדום, לטווח 8-12 מטר, המחיר כולל התקנה 300 - 125
 • גלאי נפח חיצוני - אלחוטי גלאי המתעלם מבעלי חיים, המחיר כולל התקנה 1,900 - 800
 • גלאי נפח חיצוני - קווי 1,500 - 700
 • גלאי נפח תקרתי - קווי המחיר כולל התקנה לגלאי עד תקרה בגובה עד 2.5 מטר 540 - 300

גלאי וילון

 • גלאי וילון פנימי המחיר כולל התקנה לגלאי עד 6 מטר 550 - 220
 • גלאי וילון חיצוני המחיר כולל התקנה 800 - 390

גלאים נוספים

 • גלאי קרן אקטיבי - קווי המחיר כולל התקנה לגלאי עד 15 מטר 950 - 400
 • גלאי אקוסטי - קווי המחיר כולל התקנה 420 - 200
 • גלאי אקוסטי - אלחוטי 600 - 380
 • גלאי זעזועים - קווי המחיר כולל התקנה 600 - 280
 • גלאי זעזועים - אלחוטי 800 - 400
 • גלאי סורג - קווי המחיר כולל התקנה לגלאי עד 50 מטר 900 - 650
 • גלאי מגנט המחיר כולל התקנה 220 - 100
 • גלאי אנטי מסק - קווי המחיר כולל התקנה 520 - 320
 • גלאי אנטי מסק - אלחוטי 500 - 200
 • גלאי הצפה המחיר כולל התקנה 1,000 - 400

שיפורים למערכות אזעקה

 • כרטיס הרחבה לרכזת כרטיס ל-8 אזורי שליטה נוספים 700 - 350
 • התקנת לוח מקשים לאזעקה המחיר כולל התקנה ואת לוח המקשים 700 - 300
 • התקנת מתאם סלולרי המחיר אינו כולל כרטיס SIM 1,200 - 700
 • החלפת סוללה לגלאי מחיר החלפת סוללות כלול בעלות ביקור הטכנאי 300 - 200
 • ביקור טכנאי מערכות אזעקה 300 - 200

שירותי מוקד אבטחה

 • לחצן מצוקה אלחוטי המחיר כולל התקנה 580 - 350
 • מנוי למוקד אבטחה המחיר לחודש 170 - 130
האם המחירון עזר לך?
 

חזור מעלה