המחירים במחירון כוללים מע"מ. מחירון שמירה ואבטחה של דפי זהב מציג בפניכם את טווח המחירים המקובל בשוק עבור שירותי שמירה ושירותי אבטחה. במחירון תוכלו לראות מחיר עבור שומר לובי עם נשק או ללא נשק, מחיר עבור מאבטח במסודות חינוך, מחירים עבור שירותי סיור כמו: מחיר עבור מוקד אבטחה הכולל שירותי מוקד ושירותי סיור. כמו - כן תוכלו לראות מחיר עבור אבטחת טיולים כגון: מחיר מאבטח טיולים חמוש, חובש טיולים, מגיש עזרה ראשונה ועוד. בנוסף, תוכלו לראות מחירים עבור שירותי אבטחה לאירועים כמו: מחיר עבור סדרן חניה וכן אבטחת אירועים כמו חתונות או מסיבות.

שירותי שמירה

 • שומר לובי - לא חמוש המחיר לשעה, לשומר ללא נשק בעמדת לובי/כניסה 65 - 37
 • שומר לובי - חמוש המחיר לשעה, לשומר עם נשק בעמדת לובי/כניסה 85 - 55
 • תוספת עבור שמירה בלילה התוספת במחיר החל מהשעה השמינית לעבודה % 50 - 20
 • תוספת עבור שמירה בשבת % 100 - 50
 • מאבטח במוסדות חינוך המחיר לשעה למאבטח חמוש רמה ב' 85 - 47

שירותי סיור

 • דמי מנוי חודשי למוקד סיור בזמן אזעקה המחיר לחודש עבור שרות מוקד אבטחה רמה א' לבית פרטי או דירה 180 - 90
 • ניידת סיורים המחיר לשעה, לסייר כולל רכב ודלק 150 - 75
 • תוספת עבור ניידת סיורים בשבת % 55 - 35

אבטחת טיולים

 • מאבטח טיולים - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 800 - 450
 • מגיש עזרה ראשונה - חמוש המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 700 - 500
 • חובש טיולים המחיר לטיול יומי, בין 8 ל-10 שעות טיול 700 - 500

שירותי אבטחה

 • אבטחת אישים המחיר לשעה למאבטח אישים חמוש 180 - 80
 • אבטחת אירועים המחיר לשעה כולל אבטחת מסיבות 90 - 50
 • סדרן חניה באירוע המחיר לשעה 90 - 50

 • יועץ אבטחה המחיר לשעת ייעוץ, ישנן חברות אבטחה אשר לא גובות כסף במידה ולוקחים את השירות שלהם 5,000 - 2,500
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

חזור מעלה