מחירון קופות חולים מבוסס על הפרסום הרשמי של משרד הבריאות בנושא תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות ומעודכן לשנת 2018. מחירון קופות חולים של דפי זהב מציג בפניכם את המחירים הרשמיים שתשלמו בקופות החולים שלכם. המחירון מציג השוואה בין קופות החולים בביטוחי הבריאות הבסיסיים והמשלימים. במחירון תוכלו לראות עלויות של בדיקות וטיפולים שונים כמו: עלות שקיפות עורפית, עלות טיפולי פוריות, מחיר התקן תוך רחמי, מחיר בדיקת חלבון עוברי ועוד בדיקות וטיפולים שונים שקופות החולים גובות עבורן תשלום.

קופת חולים כללית

 • ביקור רופא ראשוני - כללית רופא משפחה, רופא ילדים, רופא פנימי ורופא נשים ללא עלות
 • ביקור אצל רופא שניוני - כללית תשלום רבעוני 26
 • ביקור במכונים - כללית תשלום רבעוני 34
 • ביקור במרפאות חוץ - כללית תשלום רבעוני 34
 • תקרה משפחתית לרבעון - כללית 205
 • תקרה משפחתית רבעונית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - כללית 103
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - כללית 325
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - כללית 163
 • סדרת טיפולי פיזיותרפיה - כללית ללא תלות במספר הטיפולים 34
 • טיפול במכוני הפרעה בתקשורת (לא התפתחות הילד) - כללית תשלום רבעוני 34
 • בדיקת רופא לרישוי כלי יריה ולבדיקת רישיון נהיגה - כללית 114
 • בדיקת רופא לרישוי כלי יריה ולבדיקת רישיון נהיגה מגיל 70- כללית 57
 • הנפקת אישור/תעודה רפואית להוצאת רישיון לשייט - כללית 111
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - כללית התשלום רק אם טרם עברו שנתיים מההנפקה הקודמת, למעט במקרה של גניבה 13
 • בדיקת משטח צוואר הרחם - כללית המחיר לנשים שאינן בטווח הגילם המזכה בבדיקה תקופתית לפי סל הבריאות 100
 • הכנסת התקן תוך רחמי - כללית למקרים שלא בהתווית סל הבריאות 297
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - כללית המחיר המרבי לצרכן יהיה 15% או 17 ש"ח - הגבוה מבניהם 17
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - כללית המחיר המרבי לצרכן יהיה 10% או 17 ש"ח - הגבוה מבניהם 17

ביטוח משלים כללית

 • כללית מושלם - עד גיל 18 ילד שיצורף לכללית מושלם ללא אחד מהוריו ישלם 15.59 שקלים לחודש. ילד רביעי ואילך בחינם 5.59
 • כללית מושלם - גיל 18 15.59
 • כללית מושלם - גיל 19 עד 30 34.54
 • כללית מושלם - גיל 31 עד 39 48.3
 • כללית מושלם - גיל 40 עד 49 55.22
 • כללית מושלם - גיל 50 עד 59 57.66
 • כללית מושלם - גיל 60 עד 64 60.18
 • כללית מושלם - גיל 65 עד 69 65.04
 • כללית מושלם - גיל 70 ומעלה 63.95
 • כללית פלטינום - עד גיל 18 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום, ההצטרפות מילד רביעי ומעלה הינה ללא עלות 21.15
 • כללית פלטינום - עד גיל 18 ללא מבוגר המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 31.15
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 18 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 30.3
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 19 עד 30 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 73.93
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 31 עד 39 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 94.12
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 40 עד 49 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 102.23
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 50 עד 59 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 111.04
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 60 עד 64 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 126.53
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 65 עד 69 המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 148.4
 • כללית מושלם פלטינום - גיל 70 ומעלה המחיר מורכב מעלות הביטוח כללית מושלם ועלות הביטוח מושלם פלטינום 149.88

קופת חולים מכבי

 • ביקור רופא ראשוני ברבעון - מכבי רופא משפחה, רופא ילדים, רופא פנימי או רופא נשים ללא עלות
 • ביקור רופא שניוני ברבעון - מכבי 28
 • ביקור במרפאות חוץ - מכבי תשלום רבעוני 34
 • ביקור במכונים - מכבי תשלום רבעוני 34
 • ביקור במכוני פיזיותרפיה - מכבי תשלום רבעוני 35
 • תקרה משפחתית לרבעון - מכבי 218
 • תקרה משפחתית רבעונית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - מכבי 108
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - מכבי חישוב רבעוני 311
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - מכבי חישוב רבעוני 155
 • העברה מרופא לרופא במהלך רבעון - מכבי 28
 • ביקור במכוני הפרעה בתקשורת ברבעון - מכבי 35
 • חיסון נגד אלרגיה דיסנסיטזציה - מכבי 34
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - מכבי התשלום רק אם טרם עברו שנתיים מההנפקה הקודמת, למעט במקרה של גניבה 12
 • הנפקת תעודה רפואית - מכבי הנפקה המיועדת להוצאת רישיונות בתחומים הבאים: נהיגה עד גיל 70, רישיון כלי ייריה, צלילה או רישיון טייס 110
 • הנפקת אישור/תעודה רפואית להוצאת רישיון לשייט - מכבי 111
 • הכנסת התקן תוך רחמי - מכבי 296
 • בדיקת משטח צוואר הרחם - מכבי לנשים שאינן בטווח הגילם המזכה בבדיקה תקופתית לפי סל הבריאות 100
 • קבוצות קידום בריאות - מכבי המחיר למפגש אחד 30
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - מכבי תרופה שעלותה עד 137 ש"ח תעלה למבוטח 17 ש"ח, תרופה שעלותה מעל 131 ש"ח, ישלם המבוטח 15% מהמחיר המרבי לצרכן 17
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - מכבי תרופה שעלותה מעל 137 ש"ח, המחיר המרבי לצרכן יהיה 15% או 17 ש"ח - הגבוה מבניהם 17

ביטוח משלים מכבי

 • מכבי זהב - עד גיל 17 מילד רביעי ואילך בחינם 11.13
 • מכבי זהב - גיל 18 עד 24 36.77
 • מכבי זהב - גיל 25 עד 29 48.74
 • מכבי זהב - גיל 30 עד 45 66.72
 • מכבי זהב - גיל 46 עד 60 74.06
 • מכבי זהב - גיל 61 עד 70 93.38
 • מכבי מגן זהב - גיל 71 ומעלה 101.73
 • מכבי שלי - עד גיל 17 המחיר כולל את עלות הביטח מכבי זהב והתוספת עבור מכבי שלי 29.18
 • מכבי שלי - גיל 18 עד 24 המחיר כולל את עלות הביטח מכבי זהב והתוספת עבור מכבי שלי 79.58
 • מכבי שלי - גיל 25 עד 29 המחיר כולל את עלות הביטח מכבי זהב והתוספת עבור מכבי שלי 91.55
 • מכבי שלי - גיל 30 עד 45 המחיר כולל את עלות הביטח מכבי זהב והתוספת עבור מכבי שלי 111.56
 • מכבי שלי - גיל 46 עד 60 המחיר כולל את עלות הביטח מכבי זהב והתוספת עבור מכבי שלי 114.67
 • מכבי שלי - גיל 61 עד 70 המחיר כולל את עלות הביטח מכבי זהב והתוספת עבור מכבי שלי 139.59
 • מכבי שלי - גיל 71 ומעלה המחיר כולל את עלות הביטח מכבי זהב והתוספת עבור מכבי שלי 142.34

קופת חולים מאוחדת

 • ביקור רופא ראשוני ברבעון - מאוחדת רופא משפחה, רופא ילדים, רופא פנימי או רופא נשים ללא עלות
 • ביקור רופא שניוני ברבעון - מאוחדת 28
 • ביקור במרפאות חוץ - מאוחדת תשלום רבעוני 34
 • ביקור במכונים - מאוחדת תשלום רבעוני 34
 • ביקור במכוני פיזיותרפיה - מאוחדת תשלום רבעוני 34
 • תקרה משפחתית לרבעון - מאוחדת 240
 • תקרה משפחתית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - מאוחדת 120
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - מאוחדת חישוב רבעוני 377
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - מאוחדת חישוב רבעוני 188
 • טיפול במכוני הפרעה בתקשורת (לא התפתחות הילד) - מאוחדת תשלום רבעוני 31
 • ביקור בית על ידי רופא - מאוחדת המחיר לביקור בשעות בהן המרפאה פתוחה. המחיר הינו 50% מעלות הביקור עד תקרה של 111 ₪ 111
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - מאוחדת 17
 • הנפקת תעודה רפואית - מאוחדת הנפקה המיועדת להוצאת רישיונות בתחומים הבאים: נהיגה עד גיל 70, רישיון כלי ייריה, כלי טייס, כלי שייט או צוללנים 111
 • הכנסת התקן תוך רחמי 296
 • קבוצות קידום בריאות - מאוחדת המחיר למפגש אחד 31
 • בדיקת משטח צוואר הרחם 95
 • העברה מרופא לרופא במהלך רבעון - מאוחדת 28
 • ביקור במוקד בשעות הלילה - מאוחדת 89
 • ביקור בית מעבר לשעות הפעילות - מאוחדת 171
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - מאוחדת תרופה שעלותה עד 128 ש"ח ישלם המבוטח 17 שקלים, תרופה שעלותה מעל 128 ש"ח, ישלם המבוטח 15% מהמחיר המרבי לצרכן 17
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - מאוחדת תרופה שעלותה מעל 128 ש"ח, המחיר המרבי לצרכן יהיה 10% או 17 ש"ח - הגבוה מבניהם 17

ביטוח משלים מאוחדת

 • מאוחדת עדיף - עד גיל 24 37
 • מאוחדת עדיף - גיל 24 עד 30 המחיר הוא כאשר המבוטח אינו חלק ממשפחה מבוטחת 46.5
 • מאוחדת עדיף - גיל 30 עד 55 המחיר הוא כאשר המבוטח אינו חלק ממשפחה מבוטחת 65.5
 • מאוחדת עדיף - מעל גיל 55 המחיר הוא כאשר המבוטח אינו חלק ממשפחה מבוטחת 75
 • מאוחדת עדיף - משפחה כאשר ראש המשפחה עד גיל 55 125.5
 • מאוחדת עדיף - משפחה כאשר ראש המשפחה מעל גיל 55 133.5
 • מאוחדת שיא - עד גיל 17 15
 • מאוחדת שיא - גיל 18 עד 24 ילד רביעי ואילך ללא תשלום 18.5
 • מאוחדת שיא - גיל 25 עד 29 42
 • מאוחדת שיא - גיל 30 עד 39 51.5
 • מאוחדת שיא - גיל 40 עד 49 66.5
 • מאוחדת שיא - גיל 50 עד 59 80.5
 • מאוחדת שיא - גיל 60 עד 69 100
 • מאוחדת שיא - גיל 70 עד 79 122
 • מאוחדת שיא -מעל גיל 80 125
 • מאוחדת עדיף ושיא - עד גיל 17 52
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 18 עד 23 55.5
 • מאוחדת עדיף ושיא - גיל 24 65
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 24 עד 29 88.5
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 30 עד 39 117
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 40 עד 49 132
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 50 עד 54 146
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 55 עד 59 155.5
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 60 עד 69 175
 • מאוחדת עדיף ושיא - מגיל 70 עד 79 197
 • מאוחדת עדיף ושיא - מעל גיל 80 200

קופת חולים לאומית

 • ביקור רופא ראשוני ברבעון - לאומית ללא עלות
 • ביקור רופא שניוני ברבעון - לאומית המחיר לרבעון 34
 • ביקור במרפאות חוץ - לאומית המחיר לרבעון 34
 • ביקור במכונים - לאומית 34
 • תקרה משפחתית לרבעון - לאומית 257
 • תקרה משפחתית למשפחה שאחד מחבריה מעל גיל הפרישה - לאומית 128
 • תקרה חודשית לחולה כרוני - לאומית חישוב רבעוני 377
 • תקרה חודשית לחולה כרוני שעבר את גיל הפרישה - לאומית חישוב רבעוני 188
 • ביקור במכוני פיזיותרפיה - לאומית 34
 • ביקור במכוני הפרעה בתקשורת ברבעון - לאומית 31
 • חיסון נגד אלרגיה דיסנסיטזציה - לאומית 30
 • הנפקת תעודה רפואית - לאומית הנפקה המיועדת להוצאת רישיונות בתחומים הבאים: נהיגה עד גיל 65, רישיון כלי ייריה, צלילה או רישיון טיס 110
 • קבוצת קידום בריאות - לאומית המחיר לנשים שאינן בטווח הגילם המזכה בבדיקה תקופתית לפי סל הבריאות 30
 • בדיקת משטח צוואר הרחם - לאומית למקרים שלא בהתווית סל הבריאות 96
 • הכנסת התקן תוך רחמי - לאומית 298
 • הנפקת כרטיס מגנטי חדש - לאומית 13
 • תרופה בסל הבריאות ללא חלופה גנרית - לאומית תרופה שעלותה עד 128 ש"ח ישלם המבוטח 17 שקלים, תרופה שעלותה מעל 128 ש"ח , ישלם המבוטח 15% מהמחיר המרבי לצרכן 17
 • תרופה בסל הבריאות בעל חלופה גנרית - לאומית תרופה שעלותה מעל 128 ש"ח, המחיר המרבי לצרכן יהיה 10% או 17 ש"ח - הגבוה מבניהם 17

ביטוח משלים לאומית

 • לאומית כסף - עד גיל 18 ילד רביעי ואילך בחינם 8.14
 • לאומית כסף - גיל 18-29.5 19.59
 • לאומית כסף - גיל 29.5 עד 34.5 26.19
 • לאומית כסף - גיל 34.5 עד 39.5 27.63
 • לאומית כסף - גיל 39.5 עד 44.5 28.84
 • לאומית כסף - גיל 44.5 עד 50.5 29.67
 • לאומית כסף - גיל 50.5 עד 59.5 32.59
 • לאומית כסף - גיל 59.5 עד 64.5 34.31
 • לאומית כסף - גיל 64.5 עד 69.5 38.45
 • לאומית כסף - גיל 69.5 ומעלה 39.66
 • לאומית זהב - עד גיל 18 ילד רביעי ואילך בחינם 19.9
 • לאומית זהב - גיל 18 עד 24.5 28.65
 • לאומית זהב - גיל 24.5 עד 29.5 58.87
 • לאומית זהב - גיל 29.5 עד 34.5 68.96
 • לאומית זהב - גיל 34.5 עד 39.5 75.99
 • לאומית זהב - גיל 9.5 עד 44.5 96.71
 • לאומית זהב - גיל 44.5 עד 49.5 103.86
 • לאומית זהב - גיל 49.5 עד 50.5 104.13
 • לאומית זהב - גיל 50.5 עד 51.5 114.13
 • לאומית זהב - גיל 51.5 עד 52.5 117.23
 • לאומית זהב - גיל 52.5 עד 53.5 120.71
 • לאומית זהב - מעל גיל 53.5 121.76

שירות לכלל הקופות

 • ביקור בית של רופא כאשר המרפאה פתוחה המחיר זהה בכל קופות החולים מלבד מאוחדת 21
 • ביקור בית של רופא כאשר המרפאה סגורה מד"א, שר"ל וכדומה. המחיר זהה בכל קופות החולים מלבד מאוחדת 89
 • שירותי חירום מבוגרים כאשר המרפאה סגורה המחיר זהה לכל קופות החולים 89
 • אשפוז סיעוד מורכב המחיר זהה לכל קופות החולים 130
 • בדיקת חלבון עוברי (טרום לידתי) המחיר זהה לכל קופות החולים 62
 • טיפולים פארארפואים בהתפתחות הילד 31
 • טיפולי פוריות - תשלום בעד פרגונל בתשלום בעד פרגונל למחזור לא יעלה על 206 ₪ 206
 • מימון שהייה בים המלח לחולי פסוריאזיס ההחזר הינו עבור מבוטחים מגיל 18-65 עבור שהייה במלון, המחיר זהה לכל קופות החולים 289
 • מימון מכשירי שמיעה למבוטחים בני 18-65 - המחיר לאוזן אחת ההחזר הינו עבור מבוטחים מעל גיל 65, המחיר זהה לכל קופות החולים 1,068
 • מימון מכשירי שמיעה למבוטחים בני 18-50 ומעל גיל 65 - המחיר לאוזן אחת המחיר זהה לכל קופות החולים 3,642
 • תקרת תשלום עבור מזון תרופתי השתתפות עצמית לילדים עד גיל 12 724
 • שרותי רפואת שיניים לילדים השירות הוא לילדים בגילאים 0-14, עבור שחזורים, טיפולי שורש, כתרים עקירות ושימוש בגז צחוק 24
 • שרותי רפואת שיניים לילדים - עזרה ראשונה על ידי מטפלים עצמאיים 24
 • בדיקת שקיפות עורפית 45
 • ניקוז ריאות לחולי לייפת כיסתית (CF) ההחזר הוא בעד כל יום שבו קיבל המבוטח סיוע בניקוז ריאתי 114
 • טיפול פסיכותרפי - טיפול ראשון על ידי מטפלים עצמאיים 58
 • טיפול פסיכותרפי - מעבר לטיפול ראשון על ידי מטפלים עצמאיים 139
 • טיפול פסיכותרפי - טיפול קבוצתי על ידי מטפלים עצמאיים 64
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

 • 5 כוכבים לאומית שירותי בריאות
  לאומית שירותי בריאות
  זה הוא המרכז הרפואי הכי טוב בישראל , שירות מהמם ואישי , כל ההתמחיות הם אקטואלים במרכז שירות אישי , 10000/10 טופ של הטופ
 • 5 כוכבים מכבי שירותי בריאות
  מכבי שירותי בריאות
  יחס רציני ורגיש מצד הצוות והרופא. נזקקתי למוקד הרפואה הדחופה בסניף, והצוות היה נפלא ועדין. המקום מרווח ונקי. ואני מאוד מרוצה.
 • 5 כוכבים שירותי בריאות כללית
  שירותי בריאות כללית
  יחס, תשומת לב, רצון לעזור, אכפתיות, התחשבות, מחזירים בריאות.
 • 5 כוכבים מאוחדת
  מאוחדת
  שירות מעולה הן מהמזכירות והן מהמנהלת, אנני. תמיד עונות ברוגע ומטפלות בדרך היעילה ביותר. לעיתים לא נכנסים בשעה היעודה לרופאים והתור ארוך מידי אך השירות תמיד עם חיוך. כמו כן תמיד פנויות לשמוע את המטופלים ולהתייחס להערות
 • 5 כוכבים שירותי בריאות כללית-מרפאת חיים (הדר)
  שירותי בריאות כללית-מרפאת חיים (הדר)
  דר' פרסיקוב, תמיד נינוחה ומקצועית. הכל חשוב ולא מדלגים על כלום. ברור לגמרי לפציינט שהוא מקבל 100% מקצועיות משולבת בסבלנות ונכונות להרחיב ולהסביר. שרות בית המרקחת מצויין. התחושה היא שלפעמים המשרד קצת איטי .
חזור מעלה