כתבות בנושא חוות דעת מומחים לבית משפט - תמונת אווירה

חוות דעת מומחה לבית משפט - מתי ומדוע צריך חוות דעת מומחה?

השופטים ועורכי הדין המייצגים את הצדדים לדיון הם מומחים למשפט ואינם מומחים לרפואה, לפסיכיאטריה או להנדסה. למרות זאת הם נדרשים לטעון ולהכריע בסוגיות שנחוץ ידע מקצועי לשם הכרעה בהן ועל כן הם זקוקים להסברים, הערות, מסקנות והדרכה מפי מומחה. מי הוא מומחה? מדוע ומתי נדרשת חוות דעת מומחה? מה כוחה ותוקפה של חוות דעת משפטית? על שאלות אלה ועוד בכתבה שלפניך.

בכתבה זו:
פינת המומחה - גם השופטים זקוקים לידע | מהי חוות דעת מומחה? | באילו תחומים משפטיים עשויה להידרש חוות דעת מומחה? | אילו חוות דעת לבית משפט קיימות? | מי יכול לדרוש או לבקש חוות דעת מומחה? | מה מכילה חוות דעת מומחה לבית משפט? | מהו ההליך של הצגת חוות דעת בבית משפט? | מה השפעתה של חוות דעת מומחה? מה תוקפה? ומהן השלכותיה?

כתובע, כנתבע או כנאשם, הן במשפט פלילי הן במשפט אזרחי, ייתכן שתידרש או תבחר להגיש חוות דעת מומחה לבית משפט כדי לתמוך בגרסה שלך. חוות דעת רפואית, חוות דעת משפטית, חוות דעת פסיכיאטרית - אם אתה מתעניין באחת מאלה סביר להניח שאתה לוקח איזה שהוא חלק בהליך משפטי המצריך גם הצגת חוות דעת מומחה. הליך זה של הבאת חוות דעת מומחה לבית משפט הוא מורכב, מעניין ומעלה לא מעט שאלות שאנו כאן כדי להשיב עליהן. 

פינת המומחה - גם השופטים זקוקים לידע

אמנם פורמט טלוויזיוני זה חלף מן העולם, אך אם נפשפש בזיכרוננו רובנו נזכור את פינות המומחה שהיו משולבות בתכניות טלוויזיה ורדיו לא מעטות. גם בבית משפט, אמנם בצורה שונה לחלוטין, יש מעין פינה שכזו – כאשר כל צד לדיון רוצה להוכיח עמדה מסוימת, בית המשפט נדרש להכריע מי מהצדדים צודק, וכולם נעזרים לשם כך בעד מומחה.

לשם ההכרעה נדרשים  ידע, הבנה, שליטה ורקע עיוני ומעשי בתחום שאיננו משפטי, ולפיכך מתעורר הצורך בהבאת חוות דעת מומחה שתכיל תיאור עובדות, תוצאות בדיקות, תיאוריה, הסברים והמלצות שיסייעו לשופטים להגיע למסקנות, להחלטות ולהכרעות, ולקבוע  הנחיות בהתאם. חוות דעת מומחה מוגשות במשפטים פליליים ובמשפטים אזרחיים ויכולה להיות בתחומים רבים.

מהי חוות דעת מומחה?

חוות דעת מומחה היא מסמך עב כרס שמחבר המומחה ואשר דן באופן ספציפי במקרה שנידון בבית המשפט. המומחה -  רופא, פסיכיאטר, מהנדס, מומחה בליסטי, עורך דין, שמאי, גרפולוג, רואה חשבון ועוד - בוחן את העניין לעומקו כדי ללמוד ולהסיק מסקנות מבוססות ידע. בחינת העניין תכלול בדיקה מעמיקה של נשוא חוות הדעת, כגון, בדיקה רפואית, בדיקת ממצאי זירת הפשע, בדיקת מבנה וכדומה. בסיום הבדיקה יגבש המומחה חוות דעת - אותו מסמך מקצועי מקיף שעל פי רוב יכלול  תיאור מצב, תיאור הנסיבות, תיאור עובדות, מסקנות ודיון נרחב בהן. 

באילו תחומים משפטיים עשויה להידרש חוות דעת מומחה?

בכל תחום משפטי ייתכן שיקום הצורך בחוות דעת מומחה. תחומים רבים שבהם בולט צורך בהגשת חוות דעת מומחה הם:  משפט פלילי (לשם קביעת מצבו הנפשי של הנאשם), תאונות דרכים (קיימת חובה להגיש חוות דעת רפואית שתקבע את תפקודו של התובע), תביעות רשלנות רפואית, תאונות עבודה, מחלות מקצוע ועוד.

אילו חוות דעת לבית משפט קיימות?

תלוי בתחום המשפט, כך, במשפט פלילי:

1. חוות דעת פסיכיאטרית: חוות דעת פסיכיאטרית המוגשת לבית משפט היא חוות דעת שבה המומחה הוא פסיכיאטר. חוות דעת פסיכיאטרית היא לרוב כינוי לחוות דעת מומחה המוגשת במשפט פלילי, ואשר תסייע לבית משפט להכריע בשאלת שפיותו של הנאשם. כדי שניתן יהיה להעמיד אדם לדין פלילי, להרשיעו ולהענישו בגין עבירה שביצע, יש צורך לוודא כי היה שפוי בעת עשיית המעשה, וכי הוא שפוי כעת בזמן שהוא עומד לדין והוא מסוגל להתגונן בצורה הטובה ביותר.

שאלת בריאותו הנפשית של הנאשם היא מרכזית וחשובה ויש לה השלכות מרחיקות לכת. כאשר מתעורר ספק לגבי שפיותו של הנאשם - לרוב בעקבות טענה של הסניגור - בית המשפט יורה על הגשת חוות דעת פסיכיאטרית. פעמים רבות מומחה מטעם הסניגוריה יטען ללקות בבריאות הנפשית של הנאשם, ומומחה מטעם התביעה יטען להיעדרה של לקות כאמור. הדיון בחוות הדעת נרחב, ממושך, רב-שלבי ומשפיע על כל המשפט.

2. חוות דעת של מז"פ - מומחה זיהוי פלילי: מדובר במומחים בעלי שלל כלים ומיומנויות המסייעים להם לבחון ולקבוע דברים שונים לגבי מאפיינים והתרחשויות בזירות פשע. חוות דעת מסוג זה נחוצה במשפט פלילי ומסייעת להכריע במחלוקות בין התביעה וההגנה באופן שיסייע לברר את אשמתו של הנאשם. בין היתר יכולה לכלול חוות דעת מומחה זיהוי פלילי קביעות, מסקנות, סקירות והמלצות בנוגע לחקירת הזירה, התנהלות גורמי האכיפה (ביקורת על המשטרה עלולה לא פעם להוביל לזיכוי), סימני כלים, טביעות אצבע, נשק ובליסטיקה, חבלה וחומרי נפץ ועוד.

3. חוות דעת גרפולוגית: רבים מכירים את הגרפולוגיה ככלי עזר לקביעת מאפיינים באישיותו של האדם, והיו מצפים שחוות דעת גרפולוגית תסייע בקביעת אופיו של הנאשם. אך לא כך הדבר - גרפולוגיה משמשת את בית המשפט לשם קביעת אשמתו של אדם כאשר יש צורך בבחינת זהותו של הכותב בראיות מסוימות. חוות דעת גרפולוגית היא חוות דעת של גרפולוג מומחה המסייע לקבוע את זהות הכותב, בבוחנו כתב יד על מסמכים מגוונים.   גרפולוג מומחה לכתב יד יקבע בחוות הדעת שלו האם בוצעו זיופי חתימות, האם החתימה אותנטית, האם הכתוב נכתב על ידי הנאשם, האם הכתוב אותנטי או שמא מדובר בזיוף וכדומה.

4. חוות דעת של מומחה בליסטי: במשפטים פליליים הנסבים סביב אירוע ירי, תיאוריות בליסטיות מפי מומחים לבליסטיקה מסייעים ללמד את שהתרחש בזירה ולשפוך אור על מידת אשמתו של הנאשם.

במשפט אזרחי מוגשות לבית המשפט חוות הדעת הבאות:

1. חוות דעת רפואית: חוות דעת רפואית שיש המכנים אותה חוות דעת רפואית משפטית או פשוט חוות דעת משפטית, היא חוות דעת שעליה חתום מומחה ברפואה, לרוב רופא. חוות דעת רפואית יכולה להיות מוגשת ביוזמת צדדים לדיון משפטי או ביוזמת בית משפט, במגוון עצום של תחומים משפטיים, ובעיקר בעניינים הקשורים לדיני נזיקין, לתביעות הסובבות סביב נזקי גוף ולמגוון דיונים משפטיים בהם מתעורר דיון רפואי ועולות שאלות שיש צורך במומחיות רפואית כדי להבין אותן וכדי להכריע בהן.

חוות דעת רפואית, או בשמה המקצועי יותר, "חוות דעת מומחה בתחומי רפואה" כוללת תיאור מקרה, מסקנות ותיאוריות מפיו של מומחה בתחום הנטען. למשל, אם נטען לנזק נוירולוגי יהיה המומחה נוירולוג. בחוות הדעת הרפואית - לאחר בדיקה ותשאול מעמיקים של האדם ולאחר עיון בחומר רפואי - ייכללו פרטים רבים הכוללים את תיאור המקרה, מצב רפואי של הנבדק בעבר, תיאור הפגיעה, מצבו ותפקודו הרפואיים עקב הבדיקה ואפילו קביעת דרגת נכות.

2. חוות דעת בתחומי רשלנות רפואית: מעבר לקביעת הנזק שנותר אצל התובע עקב מקרה רשלנות רפואית, יכולה חוות דעת רפואית במקרה של תביעת רשלנות רפואית גם לעסוק בבחינת הרשלנות עצמה. מומחים מתחום עיסוקו של הנתבע יסייעו לבית המשפט לקבוע האם הנתבע התרשל, ולא רק מה הנזק שנגרם לתובע.

3. חוות דעת משפטית: כאשר מדברים על חוות דעת משפטית, הרוב הגדול של האנשים מדבר בעצם על חוות דעת מומחה. כל חוות דעת מומחה המוגשת לבית משפט בכל תחום שהוא נקראת חוות דעת משפטית. כאשר אנחנו מדברים על חוות דעת משפטית, אנו מתייחסים להגדרה אלטרנטיבית שלה, ומתמקדים בחוות דעת משפטית שהמומחה שלה הוא משפטן. חוות דעת משפטית יכולה להיות מוגשת לבית משפט כשעולה שאלה שבמומחיות משפטית, וגם יכולה ולרוב מוגשת ללא קשר לבית משפט כאשר יועץ משפטי כלשהו מעניק ייעוץ משפטי לגבי נושא משפטי או שאלה משפטית, ומגבש המלצתו במסגרת חוות דעת.

4. חוות דעת של מומחה מהנדס: חוות דעת זו תישמע בתיקים הנוגעים לתחום התכנון והבנייה, או, לחלופין בתיקים שעניינם רשלנות עקב קריסת מבנים, קירות, גשרים, גגות וכן תביעות נזיקין ותביעות חוזיות בגין בניה לקויה, הפרת חוזה, בניה בניגוד להזמנה או לציפיות ועוד.

5. חוות דעת של שמאי: שמאי יכול ליתן חוות דעת מומחה לבית משפט במגוון רחב של נושאים ודיונים, ביניהם: חוות דעת של שמאי מקרקעין, חוות דעת של שמאי רכב ועוד. חוות דעת שמאי תישמע פעמים רבות בתביעות נגד חברות ביטוח, בתביעות מקרקעין, בתביעות נגד מוסכים ועוד.

6. חוות דעת מקצועית: הרבה אנשי מקצוע מוצאים עצמם נותנים חוות דעת משפטית, קרי חוות דעת בבית משפט, כל אימת שמתעורר דיון המצריך מידע מדעי בתחום מומחיותם לשם הכרעה. כך, פעמים רבות מוגשת לבית משפט חוות דעת סביבתית (מתמקדת באיכות סביבה), חוות דעת אדריכלית, חוות דעת טכנולוגית, חוות דעת של כימאי, חוות דעת של כלכלן, חוות דעת של רואה חשבון (למשל בענייני מיסוי או תאגידים) ועוד.

מי יכול לדרוש או לבקש חוות דעת מומחה?

חוות דעת מומחים מוגשות על דעת הצדדים, כלומר- אתה או הצד כשנגד רוצים לתמוך בטענותיהם ולכן מצרפים חוות דעת חוות דעת מומחה. לעתים בית המשפט דורש את הגשתה של חוות הדעת- הוא מורה לצדדים להכין ולהגיש חוות דעת מומחה לבית משפט. כאשר מדובר בתביעה בגין נזקי גוף על רקע תאונות דרכים אזי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה – 1975 חלה חובה על הגשת חוות דעת רפואית. כבר לכתב התביעה יש לצרף חוות דעת מומחה רפואי, בתחום הפגיעה הנטענת.

מה מכילה חוות דעת מומחה לבית משפט?

חוקים שונים ובעיקר חוק סדר דין פלילי ותקנות סדר דין אזרחי קובעים כללים והנחיות בדבר חוות דעת מומחים המוגשות לבית המשפט. הדרישות הן צורניות (אופן הגשת חוות הדעת) ומהותיות (תוכן חוות הדעת). בין הכללים השונים יש לציין את הכללים הבאים:
 
1. בכל חוות דעת מומחה לבית משפט, בכל תחום שהוא, מחבר חוות הדעת, הוא המומחה, חייב לציין את תחום מומחיותו, את הכשרתו ואת ניסיונו המקצועי שמאפשר לו לתת חוות דעת לבית משפט.
 
2. כל חוות דעת מומחה המוגשת לבית משפט חייבת לכלול הצהרה מפורשת של המומחה לפיה הוא יודע ומבין שחוות הדעת דינה כדין עדות שניתנת בבית משפט. לפי חוק סדר הדין הפלילי, חוות דעת המוגשת בכתב לבית משפט כמוה כעדות שניתנה בשבועה. המומחה חייב להיות כן וישר, לדייק בעובדות ולרשום המלצותיו בכפוף לחובת אמירת האמת. כמו עד לכל דבר גם אותו מומחה חייב לומר את האמת, רק את האמת ושום דבר מלבד לאמת.

עובדת היותו מומחה המגיש לבית משפט את חוות דעתו המקצועית בנושא המומחיות שלו, והיותו עד לכל דבר, היא שהובילה לכינוי של אותו מומחה "עד מומחה". משמעות מעמד זה היא שאם העד עשה שקר כלשהו בנפשו בעת הכנת חוות הדעת הרי שהוא נתן עדות שקר - מעשה הנחשב לעבירה פלילית המחייבת ענישה בגין ביצועה.
 
3. על חוות הדעת להיות מפורטת מאד, רחבת היקף ומספקת. על המומחה המגיש חוות דעת לבית משפט לתת מלוא תשומת הלב להכנת חוות הדעת - הן לחקירה ולבדיקות המוקדמות הן לכתיבתה, לרבות כתיבת המסקנות וההמלצות. 
 
4. על חוות דעת מומחה לבית משפט לכלול כמה שיותר פרטים ומידע על אודות שני נושאים מרכזיים - האחד, נושא המומחיות (רפואה, פסיכיאטריה, הנדסה, גרפולוגיה, שמאות, זיהוי פלילי וכדומה); והשני, הנושא הנדון בבית משפט.
 
5. בעת הכנת חוות הדעת צריך המומחה להתחשב בכך שאתה, הצד שכנגד, עורכי הדין של כל אחד מכם וגם ובעיקר השופטים עצמם אינם בקיאים בנושא המומחיות. הם חסרים את הרקע, הידע, הניסיון, הכלים וגם השפה. על כן יש לכתוב את חוות הדעת בשפה מובנת ככל שניתן, ובנוסף לכך בכל חוות דעת מומחה חשוב ביותר לשלב כחלק מחוות הדעת גם מילון מונחים רלוונטיים.

בית המשפט אמור לסיים את העיון בחוות הדעת בתחושה כי כל שנחוץ לו על מנת להכריע בסוגיות הנדונות מצוי בידיו. עליו להבין לעומק מושגים בסיסיים בתחום המומחיות, ולקבל מספיק מידע משל היה מומחה בתחום הנדון בעצמו.

מהו ההליך של הצגת חוות דעת בבית משפט?

יש מספר שלבים בהגשת חוות דעת מומחה לבית משפט:
שלב ראשון: בית המשפט, אתה או הצד שכנגד מבקשים להגיש או לקבל חוות דעת מומחה כלשהי.
שלב שני - איתור עד מומחה: איתור מומחה שייתן חוות דעת לבית משפט הוא מלאכה מרכזית, מורכבת וחשובה לאין ערוך. על המומחה להיות בקיא, ידען, בעל ניסיון, לא רק בתחום המומחיות, אלא גם בהגשת חוות דעת לבית משפט. אתה, כמי שזקוק לחוות דעת מומחה לבית משפט, לא יכול לפנות לכל מומחה וחייב לקבל את המלצת עורך הדין שלך. כדאי שתדע - רצוי שעד מומחה יהיה בעל יכולות מסוימות כדי שיוכל להגיש חוות דעת מומחה איכותית שתישא פרות ותוביל את בית המשפט לתוצאה הרצויה עבורך. כך בין היתר רצויים הדברים הבאים:
 
1. עד מומחה בעל מומחיות בתחום, ניסיון רב שנים וותק.
 
2. עד מומחה בעל ניסיון בהגשת חוות דעת מומחה. חוות דעת מומחה היא לא סתם מסמך של חוות דעת אלא אמורה להיות מסמך שהוא גם אינפורמטיבי וגם משכנע, גם מפורט וגם מצדד בטענותיך - מעין מסד שעליו תישען עמדתך וגרסתך. על כן, כדי שחוות הדעת תשמש הוכחה לטענותיך, היא חייבת להיות מדויקת, כתובה היטב ומשכנעת. 
 
3. חשוב מאד שהעד המומחה החתום על חוות דעת לבית משפט יהיה רהוט ומהימן. חזותו, ניסיונו וכושר התבטאותו יכולים לעמוד בבחינה של בית המשפט. אם יוזמן העד המומחה לדוכן העדים, ויתושאל על ידי הצד שכנגד ו/או על ידי בית המשפט, הוא חייב לעמוד בגבורה בתשאול זה כדי שלא יישמט כל הבסיס לטיעוניך.

זוהי מלאכה לא קלה כלל - באי הכוח של הצדדים שכנגד יעשו ככל העולה בידם להגשים מטרה אחת ברורה והיא - קעקוע עדותו וחוות דעתו של העד המומחה. שאלות לא פשוטות, העלאת טענות קשות להתמודדות ועוד אמצעים יופעלו כדי לטעת ספק בלב בית המשפט לגבי מקצועיותו ואמינותו של המומחה. כל זאת כדי שבסופו של תהליך, אפשר יהיה לחבל במעמדה, משקלה וכוחה של חוות הדעת עליה הוא חתום.
 
4. הן בחוות הדעת עצמה הן בחקירה המשפטית על אודות חוות הדעת, רצוי שהעד המומחה יפגין בקיאות משום שהמשקל הראיתי שייחס בית המשפט לחוות הדעת תלוי במידת הבקיאות שיראה המומחה. העד המומחה אמור להיות בקיא עד כדי כך שיוכל להאיר את עיניו של בית המשפט ולסייע לו להכריע בהתלבטות, ורצוי שההכרעה תהא לטובתך. 
 
5. על חוות הדעת להיות משכנעת - לא מספיק שהיא תהיה יבשה ותתאר עובדות ותיאוריות תלויות, אלא שתמיד יושם דגש על ההקשר של חוות הדעת. ההקשר שלה הוא המקרה הנדון כשברקע החתירה לתמיכה בגרסתך ו/או בטיעוניך. חוות דעת משפטית משמשת ראיה הכי טובה לעמדה שלך. למרות שלא מדובר בראיה ממשית. ראיות ממשיות מסייעות להוכחת עובדות, אולם סברות, עמדות, דעות ומסקנות קשה מאד להוכיח, וחוות דעת מומחה היא הדרך היחידה להוכיח את כל אלה ומכאן חשיבותה ומרכזיותה.
שלב שלישי - הכנה לפגישה עם עד מומחה: לא רק מהעד המומחה נדרשת בקיאות, מהימנות ויסודיות, אלא גם ממך. גם לך,  כצד לדיון בבית משפט, נדרשת עבודה בדרך לגיבושה של חוות דעת מומחה שתבסס את טענותיך ותתמוך בגרסתך ועמדותיך. עליך להגיע מוכן לבדיקה, כשבידיך כל המסמכים הרלוונטיים (משפטיים, רפואיים, פרוצדוראליים וכדומה) ובפיך תיאור מובנה של קורותיך. בפגישה עליך לשתף פעולה, לדעת כיצד להשיב על שאלות ומה להדגיש ואיך להציג את הדברים. שים לב - עליך להיות דובר אמת ואסור לך להטעות את המומחה. הכנה של לקוח משפטי לפגישה עם מומחה שייתן חוות דעת לבית משפט היא מלאכה מרכזית וחשובה של עורך הדין המייצג אותך.
שלב רביעי - פגישה עם מומחה: עת הפגישה הגיעה, ואתה יודע בדיוק מה צפוי ומה עליך לעשות. כפי שיסביר לך עורך הדין מבעוד מועד, הפגישה עם המומחה תישא אופי מסוים ותתנהל בדרך שניתן לצפותה מראש. לדוגמא, אם מדובר בחוות דעת רפואית תכלול הפגישה עם המומחה הרפואי תשאול מקיף ובדיקה מעמיקה, עיון בחומר הרפואי ואולי אפילו הפניות לבדיקות נוספות. בכל תחום אחר, לאחר פנייתך ותשאולך, יבצע המומחה בדיקה יסודית ורבת היקף הנחוצה למול הראיות שנאספו כנגדך כנאשם; במקום בו נפצעת; באזור בו התמוטט קיר הלבנים שפגע בך, בזירת תאונת הדרכים וכדומה.
שלב חמישי - קבלת חוות דעת מומחה: את חוות הדעת ינסח המומחה ויעבירה אליך בתמורה לתשלום. 
שלב שישי - הגשת חוות דעת מומחה: עורך הדין שלך יגיש בשמך לבית המשפט את חוות הדעת. כאמור, חוות דעת מומחה צריכה להיות מוגשת לבית המשפט בהתאם לכללים מסוימים הקבועים בסדרי הדין. הגשתה בניגוד לכללים עלולה להוביל לאי קבלתה. חוות הדעת הכתובה תוגש לבית המשפט ותישלח על ידך לצדדים המעורבים.
שלב שביעי - חוות דעת נגדית: במקרים רבים הצד שכנגד יגיש חוות דעת מומחה מטעמו, כזו התומכת דווקא בגרסתו ושוללת את טענותיך. אתה תוכל לעיין בחוות הדעת, ולהחליט, ביחד עם עורך הדין שמייצג אותך, האם להזמין את המומחה למתן עדות, ולהעמידו בפני חקירה נגדית.
שלב שמיני - הכה את המומחה: שלב זה לא תמיד מגיע, אולם במקרים רבים הצד שכנגד יזמין את המומחה מטעמך לחקירה נגדית, ואתה תזמין את שלו. שני המומחים שהגישו חוות דעת לבית המשפט יזומנו לדוכן העדים, או על ידי מי מהצדדים או על ידי בית המשפט, וייחקרו חקירה ראשית על ידי בא כוחו של הצד לדיון שהגיש את חוות דעת המומחה, וגם על ידי הצד שכנגד. אם המומחה שהגיש חוות דעת לבית משפט מוזמן לתת עדות, עליו כמובן להתייצב ולשתף פעולה.

מומחה שלא מתייצב לחקירה על חוות דעת שעליה חתם, יפגע בערך חוות הדעת ובמשקל הראיתי שייחס לה בית המשפט. מצב כזה עלול להביא למחיקת חוות הדעת כך שלא ניתן יהיה להסתמך עליה. בזמן החקירה בא כוחו של הצד שכנגד יהיה עסוק בלנסות להכות את המומחה, ולשמוט את הקרקע מתחת לתיאוריה, לטיעונים, לעמדות ואפילו לעובדות שהציג בחוות הדעת שעליה הוא חתום.  

מה השפעתה של חוות דעת מומחה? מה תוקפה? ומהן השלכותיה?

לאחר שהוגשה חוות דעת מומחה לבית משפט והמומחה תושאל (או שלא), כעת הגיעה העת להכרעה של בית המשפט. בוודאי חשוב לך לדעת מהו משקלה של חוות דעת מומחה? כמה בית המשפט מחויב למה שכתוב בה, אם בכלל? האם בית המשפט חייב לקבלה או שמא יכול הוא להתעלם ממנה לחלוטין? עד כמה משפיעה חוות דעת מומחה על החלטות השופטים,  ומה הן השלכותיו של המסמך הכול כך חשוב?
ובכן, בית המשפט אינו מחויב לקבל את האמור בחוות הדעת המוגשת. גם אם חוות הדעת לא הוגשה מטעם צד מסוים, אלא הוגשה על ידי המומחה שבית המשפט בחר למנות בעצמו, עדין אין לחוות הדעת תוקף וחשיבות, אלא כאלה שבית המשפט בוחר לייחס לה. בית המשפט יכול להתעלם לחלוטין מחוות הדעת, יכול לקבל את הנאמר בה באופן חלקי ואף יכול לאמצה באופן מלא. שיקול הדעת הנרחב של בית המשפט מסתמך על האמונה ביכולותיהם ובמיומנותם של השופטים שידעו כיצד להסתייע בחוות הדעת וכמובן שהם יעשו כן בהתבסס על שיקולים מגוונים. ככלל, ניתן לומר כי בית המשפט ייטה לאמץ חוות דעת מומחה מהימנה, מפורטת, מבוססת וכזו שהמומחה החתום עליה הצליח להגן עליה בגבורה בעת החקירה הנגדית.

לסיכום, חוות דעת מומחה, מה שרובנו מכנים חוות דעת משפטית, היא חוות דעת המוגשת לבית משפט כדי לפזר את הערפל סביב עינין מקצועי שנדרש בו ידע שאיננו משפטי לשם הכרעה. יש חוות דעת מסוגים רבים ומגוונים, והן מוגשות מטעם הצדדים לדיון משפטי או לבקשת בית המשפט, הן במשפט פלילי הן במשפט אזרחי. על אף שלבית המשפט יש שיקול דעת נרחב ואין הוא חייב לאמץ את הנאמר בחוות הדעת, לחוות הדעת שתוגש מטעמך חשיבות מכרעת וקריטית והיא תשמש כבסיס לגרסתך, לעמדתך ולטענותיך. 

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress iconwhatsapp icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools