438,358 עסקים | 234,611 חוות דעת
כתבות בנושא נוטריונים - תמונת אווירה

ייפוי כוח - הסמכה בנוכחות נוטריון

ייפוי כוח הוא מסמך המעניק רשות לאדם "נבחר" לשמש כשלוח של מי שמעניק את ייפוי הכוח. אותו נבחר, הוא מיופה הכוח, עושה בשביל השליח פעולה מסוימת או מגוון פעולות, ולמעשה משמש כמעין יד של השולח. כל פעולה שעושה השלוח בזכות ייפוי כוח שניתן לו על ידי המייפה, רואים אותה ככזו שבוצעה על ידי המייפה. לייפוי כוח השלכות רבות, שחלקן עשויות להיות מסוכנות. מלבד האמון הנדרש, חשוב מאוד גם לבחור מיופה כוח בזהירות רבה, ולערכו בהתאם לכללים. אז מה זה בדיוק ייפוי כוח, מה זה ייפוי כוח בלתי חוזר, כיצד עורכים ייפוי כוח ומתי נזקקים לאישור של נוטריון? לפניכם התשובות לכל השאלות שיש לקבל, לפני שסומכים ומסמיכים אחרים שיפעלו בשמכם

בכתבה זו:
מה זה ייפוי כוח בלתי חוזר? | מתי צריך ייפויי כוח? | איך עושים ייפוי כוח? | מהו נוטריון? | אז תמיד כשעורכים ייפוי כוח יש לגשת לעורך דין נוטריון?

ייפוי כוח הוא הרשאה שנותן אדם אחד לאדם אחר כדי שיעשה עבורו פעולות מגוונות. כאשר מדובר על ייפוי כוח, יש בתמונה  שני אנשים - הראשון הוא מייפה הכוח, זה שמעניק הרשאה לאדם אחר לבצע בשמו מעשים, פעולות ודברים. אדם זה, שעליו  סומך המייפה ומאמין בו לחלוטין, הופך לשלוח של מייפה הכוח. האדם השני הוא מיופה הכוח. הוא קיבל הרשאה ממייפה הכוח  לפעול בשמו ולעשות עבורו פעולות מגוונות. את ייפוי הכוח אפשר לבטל, כאשר מייפה הכוח מחליט, אלא אם כן מדובר בייפוי  כוח בלתי חוזר.

מה זה ייפוי כוח בלתי חוזר?

זהו ייפויי כוח המוגדר מראש כבלתי חוזר, ומשמעותו היא שאין לבטלו, ושאי אפשר להתחרט. כל זאת, למעט במקרים מאוד  חריגים, כאשר ניתנת הסכמת צד שלישי שלטובתו נועדה הפעולה שלשם ביצועה והשלמתה ניתן ייפוי הכוח, או על ידי בית משפט. 

מתי צריך ייפויי כוח?

מייפה כוח נותן ייפוי כוח לאדם אחר כאשר הוא זקוק לכך שמיופה כוח יפעל בשמו במקומו. 
לרוב מדובר במייפה שלא יכול בשל סיבה מסוימת לפעול בעצמו, ולכן זקוק שמישהו יפעל בשמו וישלים למענו פעולות. זה יכול להיות משום שמייפה הכוח חולה מדי, עייף מדי, לא יודע את השפה, אין לו זמן, אין לו כוח, הוא לא נמצא בארץ, הוא מפחד לא להבין דברים ולפספס זכויות או שהוא פשוט לא מוכן להתרוצץ. 
ייפוי הכוח מעניק הרשאה למיופה הכוח לפעול בשמו, במקומו ובעבור מייפה הכוח, בפני כל גוף, מוסד או רשות שהיא, אך ברוב הפעמים הוא ניתן על רקע הצורך שמישהו יעמוד בתלאות ביורוקרטיות ויתקשר עם גופים שההתקשרות עמם מסובכת ומצריכה ידע, אנרגיות ויכולות שאין למייפה הכוח. פעמים רבות מיופה הכוח הוא בן משפחה של המייפה, כמו למשל, אח של אדם חולה, בן של אדם מבוגר וכן הלאה.
מקרים נפוצים שבהם נערכים ונחתמים ייפויי כוח, הם כאשר אדם מתחיל להזדקן, וצריך שבניו יטפלו בענייניו הכספיים - אז יש צורך בייפוי כוח מול הבנקים; צריך שיטפלו בענייניו הסוציאליים - נדרש ייפוי כוח מול המוסד לביטוח לאומי; צריך שיטפלו בענייניו הרפואיים וכן הלאה. ייפוי כוח גם מאוד נפוץ ביחסי עורך דין-לקוח, כשעורך הדין מתפקד כשלוחו של הלקוח שלו,  ומוסמך לבצע בשמו פעולות, או למשל, כאשר אדם טס לחו"ל לתקופה ארוכה וצריך שמישהו יטפל בעסק, בנכסים או בביורוקרטיה עבורו.

איך עושים ייפוי כוח?

יש להבדיל בין שלושה סוגים של ייפוי כוח: האחד ייפוי כוח מוגבל ו'אד הוקי'; השני, ייפוי כוח כללי; והשלישי ייפוי כוח בענייני מקרקעין. לגבי כל אחד מהם יש כללים ייחודיים, שיש לכבדם כדי שלייפוי הכוח יהיה תוקף. באופן כללי, אפשר לומר כי השניים  האחרונים הם ייפויי כוח נוטריוניים, קרי, מחייבים אישור של נוטריון בשל חשיבותם המשפטית, ובשל היקפם הכלכלי. לפני  שנבין את ההבדלים בין שלושת ייפויי הכוח , חשוב להבין מהו נוטריון.

מהו נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, המאפשרת לו לתפקד כנוטריון בנוסף לתפקידו כעורך דין. עורך דין יכול להפוך לנוטריון רק אם הוא עומד בתנאים הבאים: הוא אזרח ישראלי שעוסק בעריכת דין במשך 10 שנים לפחות, והוא ללא עבר פלילי, או, יותר נכון, לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. עמידה בתנאים הללו תאפשר לעורך הדין לעבור השתלמות כנוטריון.  לאחר ההשתלמות, מגיש עורך הדין בקשה לוועדה מיוחדת היושבת במשרד המשפטים, שמעניקה רישיונות לנוטריונים, ולאחר הענקת הרישיון, עורך הדין חותם בספר הנוטריונים ויכול להציע שירותים נוטריוניים לציבור.
שירותים נוטריוניים כוללים בעיקר אימות חתימות ומסמכים משפטיים, אישור מסמכים ועריכה של מסמכים משפטיים. פעמים  רבות, חתימה של נוטריון מהווה בעיני בית משפט אישור לכך שהמסמך מקורי, שהחותם עליו זוהה וכי הוא חתם על אותו מסמך מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכים נוטריוניים לרוב מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות מגוונות בארץ או בחו"ל. בין יתר השירותים שמעניק נוטריון נכללים גם עריכת ייפוי כוח, אישור ייפוי כוח ואימות חתימה על ייפוי כוח.

אז תמיד כשעורכים ייפוי כוח יש לגשת לעורך דין נוטריון?

לא. זה תלוי בסוג ייפוי הכוח. כאמור, יש שלושה סוגי ייפוי כוח.
הסוג האחד הוא ייפוי כוח נקודתי, 'אד הוק', המנוסח לשם מטרה מסוימת ומוגבל בזמן. ייפוי כוח שניתן רק לשם פעולה אחת  מסוימת למשך זמן מוגבל, הוא פחות "מסוכן", והסמכות שניתנת לשלוח היא מצומצמת. על כן, ברוב המקרים שבהם מדובר  בייפוי כוח שכזה, שבו ההרשאה מאוד מצומצמת, אפשר לעשותו בקלות, ולא נדרשים תנאים מיוחדים כדי לתקפו ולאשרו.  למעשה, כל אחד יכול לעשות ייפוי כוח, ולכתוב על דף נייר את ייפוי הכוח שעליו יחתמו המייפה והמיופה, ואין צורך בפנייה  לעורך דין נוטריון. ייפוי מסוג זה נשאר תקף עד שמייפה הכוח יבטל אותו, או כאשר הוא ימות.
הסוג השני הוא ייפוי כוח כללי. זה כבר ייפוי כוח רחב הרבה יותר. תחולתו משתרעת על כמה תחומים, וחופש הפעולה של מיופה הכוח נרחב. בשל היקפו הנרחב של ייפוי הכוח, קבע המחוקק כי ייפוי כוח שכזה חייב לקבל אישור נוטריון כדי לקבל תוקף. לכן, מייפה הכוח חייב לפנות לנוטריון כדי שיערוך את ייפוי הכוח ו/או יאמת את זהות החותם עליו (יאשר כי האדם שנמצא מולו הוא אותו אדם שפרטיו מופיעים על גבי ייפוי הכוח); ו/או יוודא עם מייפה הכוח כי הוא צלול וכשיר מבחינה משפטית וכי הוא חותם על ייפוי הכוח מרצונו החופשי ולא מתוך לחץ או סחיטה; וכי הוא מבין את השלכות החתימה ואת המשמעות המשפטית של חתימתו על ייפוי הכוח.
הסוג השלישי הוא ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום. יש עסקאות מקרקעין, כגון עסקת מכר של בית, שטעונה רישום בטאבו. אם אדם מעניק ייפוי כוח לאדם אחר, כדי שישלים עבורו עסקה שכזו, יש צורך שייפוי הכוח ייערך ו/או יאושר על  ידי נוטריון, קרי, שיהיה ייפוי כוח נוטריוני. זאת בשל החשיבות הרבה של עסקת מקרקעין, שלרוב כוללת הוצאה כספית גדולה ועוסקת בזכויות מאד חשובות כגון בעלות על נדל”ן. 
לסיכום, ייפוי כוח הוא מתן הרשאה לאדם לפעול כשלוח של אדם אחר ולבצע עבורו מגוון פעולות. לייפוי כוח כללי ולייפוי כוח בענייני מקרקעין יש השלכות רבות בשל חשיבותם הכלכלית והמשפטית, ולכן יש לערוך אותם ולאשרם אצל עורך דין נוטריון. 

 

scheduleReview
Arrow_Close_partArrow_LeftArrow_moreArrow_Open_partArrow_RightArrow_downX_close_iconSite_menu_knowCall_iconלוגוzap_thumbsMap_pinתמונה גנריתVideo_playIcon star empty colorIcon star empty colorIcon star full colorIcon star empty colorאייקון חנויותDone_tofes_iconicon_failSite_menu_forumsSite-menu_pricelistsSite_menu_reviewsSite_menu_search_resultsSite_menu_top_10Site_menu_add_bussinessexpress icon דפי זהבZAPתפריטSearchSearch Footer_searchFooter_tools