במחירון דיני תאגידים של zap דפי זהב תוכלו למצוא את המחיר המינימלי שהומלץ על ידי לשכת עורכי הדין עבור שירותים שונים בתחום דיני התאגידים, כגון עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות, עריכת בקשה לרישום סימן מסחר והופעה לפני רשם סימני המסחר. תוכלו להתרשם גם מהמחיר של רישום חברה או אגודה שיתופית, רישום שעבוד, רישום שותפות ואף פירוק חברה מרצון. המחירים מעודכנים לשנת 2018 ואינם כוללים מע"מ.

רישום תאגידים

 • רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה לפי תקנון מצוי 1,859
 • שינוי במסמכי רישום תאגיד לפי תקנון מצוי 930
 • עריכה ורישום שעבוד 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה % 50
 • עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני בעד הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה % 25
 • רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות 930
 • עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות כסכום עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח) ראה פירוט
 • פירוק תאגידים מרצון 3,553

רישום סימן מסחר

 • עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות 907
 • עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימן מסחר 907
 • הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד 907
 • התנגדות לרישום סימן מסחר או הגנה בפני התנגדות 1,859

שירותים משפטיים

 • התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים 541
 • התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים 907
 • חוות דעת משפטית בכתב 907
 • כתיבת מכתב התראה 235
 • הכנת תצהיר והחתמתו 435
 • הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 435
 • ערעור לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר בערכאה ראשונה % 50
 • ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות 640
האם המחירון עזר לך?
 

חזור מעלה