במחירון עורכי דין באתר zap דפי זהב תוכלו למצוא את המחיר המינימלי שהומלץ על ידי לשכת עורכי הדין עבור שירותים משפטיים שונים ומגוונים. בין השירותים השונים תוכלו לבדוק עלויות עבור פגישת ייעוץ עם עורך דין - עם וללא מסמכים; לבדוק מהו שכר טרחה מינמלי עבור תצהיר עורך דין או עבור חוות דעת משפטית; לדעת כמה יעלה לכם להוציא מכתב התראה או ייצוג בבתי משפט ומהו המחיר המינימלי בתחום עבור בקשת אישור ערעור. מעוניינים להוציא בקשות לצווים זמניים- להגיש תביעה לקצבה חודשית- בדיקה במחירון היא הצעד הראשון. המחירים המופיעים במחירון מבוססים על התעריף המינימלי המומלץ ע"י לשכת עורכי הדין בישראל. המחירים מעודכנים נכון לינואר 2017 ואינם כוללים מע"מ.

שירותים משפטיים כלליים

 • התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים 541
 • התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים 907
 • חוות דעת משפטית בכתב 907
 • כתיבת מכתב התראה 235
 • הכנת תצהיר והחתמתו 435
 • בקשה לצו זמני בקשה המוגשת לבית משפט השלום 1,835
 • ערעור אזרחי לבית המשפט העליון 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח % 50
 • ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי ישיבה נוספת: כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות 640
 • ערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,354 ש"ח % 50
 • תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף תביעה המוגשת לבית משפט השלום 5,354
 • בקשות ביניים אחרות בקשות המוגשות לבית משפט השלום 629
 • עתירה לבג"ץ בכל עניין, למעט בעניין צו שחרור 10,129
 • תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף בבית משפט השלום 5,354
 • עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,611

דיני מקרקעין

 • חוזה שכירות לדירות מגורים מחצית מדמי השכירות לחודש מחצית מדמי השכירות לחודש
 • חלוקה ופיצול במקרקעין השכר הינו על הפעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% % 150
 • חוזה שכירות לבתי עסק דמי חודש שכירות דמי חודש שכירות
 • רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן משווי הדירה הנקוב בחוזה % 1
 • רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה המחיר הוא כאשר עורך דין לא טיפל בהשגת צו הירושה. המחיר הינו בעד כל יחידת מקרקעין שנרשמה 1,859
 • תביעה לפינוי או סילוק מנכס בבית משפט השלום אחוז משווי הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח % 2
 • רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא. הסכום לא יפחת מ-859 ש"ח % 0.5
 • תביעה להחזרת חזקה מנכס בבית משפט השלום 2% אחוז מערך הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח. % 2
 • העברת משכנתא 907
 • הפטר או ביטול משכנתא 907
 • תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית משפט השלום 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש?ח % 3
 • רישום הערת אזהרה ע"י עורך הדין שערך את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 635

משפט פלילי

 • משפטים פליליים בבית המשפט המחוזי 3,175
 • כתב אישום פלילי - גרימת מוות ברשלנות בבית משפט השלום 5,354
 • כתב אישום פלילי - חטא עבירה שעונשה המירבי הוא שלושה חודשי מאסר ונידונה בבית משפט השלום 1,152
 • כתב אישום פלילי - עוון עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר ונידונה בבית משפט השלום 1,599
 • הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 435
 • שחרור בערבות בבית משפט השלום 629
 • טיעונים לעונש בבית משפט השלום 2,670
 • ערעור על פסק דין פלילי בבית המשפט המחוזי 1,670
 • ערעור על גזר דין פלילי בלבד בבית המשפט המחוזי 1,024
 • ערעור על פסק דין פלילי לבית המשפט העליון 7,105
 • בג"ץ: צו לשחרור אדם שמוחזק שלא כדין 3,553

תביעות לקצבה חודשית

 • תביעה לקצבה חודשית - עד 549.48 ש"ח לחודש תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא 15% אחוז מסכום התביעה ולא פחות מ-794 ש"ח. סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים) % 15
 • תביעה לקצבה חודשית - מ-549.48 ש"ח, עד -2233.68 ש"ח לחודש תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא 10% אחוז מסכום התביעה ולא פחות מ-3,963 ש"ח. סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים) % 10
 • תביעה לקצבה חודשית - מ-2233.68 ש"ח, עד 21,950.58 ש"ח לחודש תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא 10% אחוז מסכום התביעה המינימלי לסעיף זה (2,233.68 ש"ח לקצבה חודשית) ועוד 4% מיתרת סכום התביעה. סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים) % 10 - 4
 • תביעה לקצבה חודשית - מ-21,950.58 ש"ח לחודש תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא בהתאם למוסכם בין עורך הדין והלקוח, אך לא פחות מ- 49,361 ש?ח 49,361

דיני תאגידים

 • רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה לפי תקנון מצוי 1,859
 • שינוי במסמכי רישום תאגיד לפי תקנון מצוי 930
 • עריכה ורישום שעבוד 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה % 50
 • עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני בעד הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה % 25
 • רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות 930
 • פירוק תאגידים מרצון 3,553
 • עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות כסכום עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח) ראה פירוט

דיני קניין רוחני וסימני מסחר

 • עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות 907
 • עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימן מסחר 907
 • הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד 907

דיני מיסים

 • מיסים וארנונות לבתים משותפים : ערעור או ערר מחושב מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח % 7.5
 • ערעור מס הכנסה - מיסים ארנונות והיטלים נידון בבית המשפט המחוזי ומחושב מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח % 7.5
 • ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה בעניין מיסים ארנונות והיטלים. 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח % 7.5
 • מיסים וארנונות לבתים משותפים: ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר % 7.5

דיני משפחה וירושה

 • עריכת צוואה 1,835
 • עריכת שתי צוואות הדדיות 2,682
 • בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,634 ש"ח. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין % 1.5
 • בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בהתנגדות תוספת 25% לבקשה המוגשת ללא התנגדות. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין % 25
 • משמורת ילדים בלי התנגדות בבית הדין הרבני 1,093
 • משמורת ילדים שיש בה התנגדות בבית הדין הרבני 2,554
 • בקשה לקביעת גיל בבית משפט לענייני משפחה 629
 • הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 907
 • ערעור לבית הדין הרבני הגדול 50% מהשכר בערכאה הראשונה. הסכום לא יפחת מ-782 ש?ח. % 50
 • אישור רווקות בבית הדין הרבני 859

הוצאה לפועל

 • הגשת תביעה להוצאה בפועל מ-471 ש"ח, עד 588 ש"ח 471
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-588 ש"ח, עד 706 ש"ח 588
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-706 ש"ח, עד 1,059 ש"ח 706
 • הגשת תביעה להוצאה לפועל מ-1,059 ש"ח, עד 5,294 ש"ח 706

דיני עבודה

 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה עד 26,375 ש"ח 15% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-794 ש"ח. % 15
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-26,375 ש"ח עד 107,217 ש"ח 10% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-3,963 ש"ח. % 10
 • תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-107,217 ש"ח עד 1,053,628 ש"ח 10% מתוך 107,217 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה. % 10 - 4
 • ערעור לבית הדין הארצי לעבודה 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח % 50

דיני נזיקין

 • תביעת נזיקין עד 161,238 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי % 15
 • תביעת נזיקין מ-161,238 ש"ח עד 403,096 ש"ח 12.5% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי % 12.5
 • תביעת נזיקין מעל 403,096 ש"ח 10% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי % 10
 • שכר טרחה תאונות דרכים במידה והתיק הסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, שכר הטרחה יהיה 8% מהפיצוי שהתקבל. במידה והוגשה תביעה לבית המשפט, אך הסתיימה בפשרה, שכר הטרחה יהיה 11% מהפיצוי. במידה והוגשה תביעה ולא הושגה פשרה, שכר טרחת עורך הדין יעמוד על 13%. המחיר קבוע בחוק ואסור לעורך הדין לגבות מעל אחוזים אלו % 13 - 8
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

 • 5 כוכבים עו"ד ומגשרת פרח יצחק
  עו"ד ומגשרת פרח יצחק
  שמח שהגעתי למשרד עו"ד פרח יצחק מטפלת לי עדין בתיק הוצאת דיבה,מקצועית אמינה,ממולח ועושה את עבודתה נאמנה.,
 • 5 כוכבים עו"ד ונוטריון משה כדריה
  עו"ד ונוטריון משה כדריה
  עו״ד משה כדריה ליווה אותנו במכירה ורכישת דירה. הוא הצליח לנסח חוזה מצויין בהתאם לכל המגבלות והאילוצים שהיו (והיו הרבה). עסקת הקנייה לקחה חודשים רבים ולמרות זאת קיבלנו שירות אדיב, זמין ומקצועי מאוד. גם לאחר סיום החוזה הוא המשיך ללוות אותה בצורה מלאה מול החברה המשכנת לצורך העברת זכויות. במפגשים עם עו״ד של המוכריםֿ/הקונים היה ניתן לראות את עליונותו המקצועית באופן חד משמעי. ממליץ עליו בחום.
 • 5 כוכבים רזניק זיו
  רזניק זיו
  עוד תותח אין כמו מחיר סביר לתביעה באמת מעולה ומצליח בכל תחום של תביעה אני ממש מאושרת שהוא מטפל בתיק שלי
 • 5 כוכבים לירז ראש - משרד עו"ד ונוטריון
  לירז ראש - משרד עו"ד ונוטריון
  הגעתי למשרדה של עו"ד לירז ראש דרך המלצה מאוד חמה. טופלתי בצורה הכי מקצועית והכי טובה שיכולתי לבקש , לירז ראש הינה עו"ד ובן אדם משכמו ומעלה , מקצועית ביותר לא מתפשרת על כלום ועושה את הכל שהלקוח ייצא מרוצה מאוד ונותנת יחס אישי וחם ממש כמו משפחה. אני ממליץ בחום
 • 5 כוכבים עו"ד ונוטריון דיין יעקב
  עו"ד ונוטריון דיין יעקב
  לדעתי המשרד הכי טוב בדרום, שרות מיקצועי וטיפול מהיר
חזור מעלה