במחירון משפט מסחרי של דפי זהב מפורטים המחירים המינימליים שהומלצו על ידי לשכת עורכי הדין עבור שירותים משפטיים בתחום המשפט המסחרי. במחירון תוכלו למצוא את המחירים של רישום חברה או אגודה שיתופית, עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות, רישום שותפות ורישום שעבוד. כאן תוכלו לברר כמה עולה עריכת בקשה לרישום סימן מסחר או הופעה לפני רשם סימני המסחר, בנוסף למחיר ייצוג בהליך פשיטת רגל או פירוק חברה. המחירים מעודכנים לשנת 2018 ואינם כוללים מע"מ.

 • רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה לפי תקנון מצוי 1,859
 • עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות כסכום עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח) ראה פירוט
 • פירוק תאגידים מרצון 3,553
 • חוות דעת משפטית בכתב 907
 • כתיבת מכתב התראה 235
 • הכנת תצהיר והחתמתו 435
 • הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 435
 • שינוי במסמכי רישום תאגיד לפי תקנון מצוי 930
 • רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות 930
 • התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים 541
 • התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים 907
 • עריכה ורישום שעבוד 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה % 50
 • עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני בעד הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה % 25
 • עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות 907
 • עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימני המסחר 907
 • הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד 907
 • התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,859
 • ייצוג נושה בפשיטת רגל או פירוק חברה בביהמ"ש המחוזי ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק. שכר הטרחה המינימלי יהיה 5,354 ש"ח + 7.5% מהסכום שנגבה % 7.5
 • ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש בביהמ"ש המחוזי 5,354 ש"ח + 2.5% מסכום תביעות החוב % 2.5
 • ישיבה נוספת בעניין פשיטת רגל או פירוק חברה ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות 640
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

חזור מעלה