כתבות ומידע בנושא ברגים ואומים

מאת: ליאור פרג'
כל הברגים שאי אפשר בלעדיהם
הביטוי "חסר לו בורג" ממחיש בצורה הטובה ביותר את חשיבותו של הפריט הקטן הזה שבלעדיו המצב אינו מבשר טובות. תפקידו של הבורג לחבר בין חלקים שונים, ולהפוך אותם בלתי ניתנים להפרדה. הברגים נמצאים בשימוש בכל תחומי הבנייה והתעשייה, ולשם כך הם קיימים באינספור אורכים, עוביים סוגים וייעודים. הכירו את סוגי הברגים ותפקידיהם.