מחירון משפט מנהלי של דפי זהב מפרט את המחירים המינימליים שמומלצים על ידי לשכת עורכי הדין בתחום זה. במחירון מופיעים המחירים של שירותים משפטיים שונים, כגון עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי, עתירה לבג"ץ, ומחירים של ערעורים שונים כמו ערר ארנונה, מיסים והיטלים, ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה וערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי או העליון. המחירים מעודכנים לשנת 2018 ואינם כוללים מע"מ.

ייצוג בבית משפט מנהלי

 • עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,611
 • מיסים וארנונות לבתים משותפים - ערעור או ערר 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר % 7.5
 • ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה בעניין מיסים ארנונות והיטלים. 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח % 7.5
 • ערעור לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר בערכאה ראשונה % 50
 • ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות 640
 • ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי ישיבה נוספת - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות 640
 • ערעור אזרחי לבית המשפט העליון 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח % 50
 • ערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,354 ש"ח % 50
 • בג"ץ - צו לשחרור אדם שמוחזק שלא כדין 3,553
 • עתירה לבג"ץ בכל עניין, למעט בעניין צו שחרור 10,129

שירותים משפטיים

 • התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים 541
 • התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים 907
 • חוות דעת משפטית בכתב 907
 • כתיבת מכתב התראה 235
 • הכנת תצהיר והחתמתו 435
 • הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 435
האם המחירון עזר לך?
 

חוות דעת אחרונות באתר

חזור מעלה